Test z okruhu 11.03 Určitý integrál

Vypočtěte `int_(-8)^(-1) 1/(root(3) (x^4)` `dx.` Potom
`int_(-8)^(-1) 1/(root(3) (x^4)` `dx = 15/16+C`
`int_(-8)^(-1) 1/(root(3) (x^4)` `dx =-15/16 `
`int_(-8)^(-1) 1/(root(3) (x^4)` `dx = 127/96`
`int_(-8)^(-1) 1/(root(3) (x^4)` `dx =3/2 `
`int_(-8)^(-1) 1/(root(3) (x^4)` `dx = -3/2`
Vypočtěte `int_1^8 1/(root(3) (x^4)` `dx.` Potom
`int_1^8 1/(root(3) (x^4)` `dx = 15/16+C`
`int_1^8 1/(root(3) (x^4)` `dx = -3/2`
`int_1^8 1/(root(3) (x^4)` `dx =-15/16 `
`int_1^8 1/(root(3) (x^4)` `dx =3/2`
`int_1^8 1/(root(3) (x^4)` `dx =127/96 `
Vypočtěte `int_0^1 (sqrt(x)-x^2)` `dx.` Potom
`int_0^1 (sqrt(x)-x^2)` `dx = -1/3+C`
`int_0^1 (sqrt(x)-x^2)` `dx =-1/3 `
žádná z uvedených možností není správná
`int_0^1 (sqrt(x)-x^2)` `dx = 1/3`
`int_0^1 (sqrt(x)-x^2)` `dx = 1/3+C`
Vypočtěte `int_(-1) ^0 (x^3-root(3)x)` `dx.` Potom
žádná z uvedených možností není správná
`int_(-1) ^0 (x^3-root(3)x)` `dx =-1/2 `
`int_(-1) ^0 (x^3-root(3)x)` `dx =-1/2+C `
`int_(-1) ^0 (x^3-root(3)x)` `dx = 1/2+C`
`int_(-1) ^0 (x^3-root(3)x)` `dx = 1/2`
Vypočtěte `int_1^8 1/(root(3) (x)` `dx.` Potom
`int_1^8 1/(root(3) (x^4)` `dx =-7/8+C `
`int_1^8 1/(root(3) (x^4)` `dx = 7/8`
`int_1^8 1/(root(3) (x^4)` `dx = 9/2`
`int_1^8 1/(root(3) (x^4)` `dx =5`
`int_1^8 1/(root(3) (x^4)` `dx =-5 `

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti