Test z okruhu 10.05.1 Inflexní body

Funkce `f(x)=x/(x^2-1)-3x+11`
nemá ve svém definičním oboru žádný inflexní bod
má ve svém definičním oboru právě 2 různé inflexní body
má ve svém definičním oboru právě 1 inflexní bod
má ve svém definičním oboru právě 4 různé inflexní body
má ve svém definičním oboru právě 3 různé inflexní body
Funkce `f(x)=2x^3-24x^2-13x+2`
má ve svém definičním oboru právě 4 různé inflexní body
nemá ve svém definičním oboru žádný inflexní bod
má ve svém definičním oboru právě 1 inflexní bod
má ve svém definičním oboru právě 3 různé inflexní body
má ve svém definičním oboru právě 2 různé inflexní body
Funkce `f(x)=x^2/(x^2+1)+7x-11`
nemá ve svém definičním oboru žádný inflexní bod
má ve svém definičním oboru právě 2 různé inflexní body
má ve svém definičním oboru právě 4 různé inflexní body
má ve svém definičním oboru právě 3 různé inflexní body
má ve svém definičním oboru právě 1 inflexní bod

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti