Test z okruhu 10.05.1 Inflexní body

Funkce `f(x)=2x^3-12x-7`
má ve svém definičním oboru právě 2 různé inflexní body
nemá ve svém definičním oboru žádný inflexní bod
má ve svém definičním oboru právě 4 různé inflexní body
má ve svém definičním oboru právě 3 různé inflexní body
má ve svém definičním oboru právě 1 inflexní bod
Funkce `f(x)=x^3/(x^2-1)-4x+7`
nemá ve svém definičním oboru žádný inflexní bod
má ve svém definičním oboru právě 2 různé inflexní body
má ve svém definičním oboru právě 3 různé inflexní body
má ve svém definičním oboru právě 1 inflexní bod
má ve svém definičním oboru právě 4 různé inflexní body
Funkce `f(x)=(2x)/(x^2+1)+2x-3`
má ve svém definičním oboru právě 2 různé inflexní body
má ve svém definičním oboru právě 4 různé inflexní body
má ve svém definičním oboru právě 3 různé inflexní body
má ve svém definičním oboru právě 1 inflexní bod
nemá ve svém definičním oboru žádný inflexní bod

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti