Test z okruhu 10.03 L´Hospitalovo pravidlo

Spočtěte `lim_(x-> 0) (e^x +e^(-x) -2)/(x^2)=L,` potom
`L=-1`
`L=2`
`L=0`
`L=1`
`L=-3`
`L` neexistuje
Vypočtěte `lim_(x->0) (e^(5x)-1)/(sin(2x))`. Potom
`lim_(x->0) (e^(5x)-1)/(sin(2x))=1`
`lim_(x->0) (e^(5x)-1)/(sin(2x))=oo`
žádná z uvedených možností není správná
`lim_(x->0) (e^(5x)-1)/(sin(2x))=5/2`
`lim_(x->0) (e^(5x)-1)/(sin(2x))=0`
Spočtěte `lim_(x->0) (e^(4x)-4x-1)/(x^2)=L,` potom
`L ` neexistuje
`L=8`
`L=16`
`L=-1`
`L=1`
`L=0`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti