Test z okruhu 10.03 L´Hospitalovo pravidlo

Vypočtěte `lim_(x->0_+) x^6*ln x`. Potom
`lim_(x->0_+) x^6*ln x=-oo`
`lim_(x->0_+) x^6*ln x=-1/6`
`lim_(x->0_+) x^6*ln x=oo`
`lim_(x->0_+) x^6*ln x=1/6`
`lim_(x->0_+) x^6*ln x=0`
Vypočtěte `lim_(x->0_+) x*ln x`. Potom
`lim_(x->0_+) x*ln x=oo`
`lim_(x->0_+) x*ln x=0`
`lim_(x->0_+) x*ln x=2`
žádná z uvedených možností není správná
`lim_(x->0_+) x*ln x=1`
Vypočtěte `lim_(x->oo) (e^x)/(x^3+1)`. Potom
`lim_(x->oo) (e^x)/(x^3+1)=0`
žádná z uvedených možností není správná
`lim_(x->oo) (e^x)/(x^3+1)=2`
`lim_(x->oo) (e^x)/(x^3+1)=1`
`lim_(x->oo) (e^x)/(x^3+1)=oo`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti