Test z okruhu 10.03 L´Hospitalovo pravidlo

Vypočtěte `lim_(x->oo) (e^x)/(x^4+2x)`. Potom
`lim_(x->oo) (e^x)/(x^4+2x)=oo`
`lim_(x->oo) (e^x)/(x^4+2x)=1`
žádná z uvedených možností není správná
`lim_(x->oo) (e^x)/(x^4+2x)=0`
`lim_(x->oo) (e^x)/(x^4+2x)=2`
Spočtěte `lim_(x-> oo) (e^x +e^(-x) -2)/(x^2)=L,` potom
`L` neexistuje
`L=oo`
`L=-oo`
`L=-1`
`L=0`
`L=2`
Spočtěte `lim_(x->oo) (ln (x-1))/(x-2)=L,` potom
`L ` neexistuje
`L=2`
`L=-1`
`L=0`
`L=1`
`L=-oo`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti