Test z okruhu 10.03 L´Hospitalovo pravidlo

Vypočtěte `lim_(x->0) (1-cos(2x))/(5*x)`. Potom
`lim_(x->0) (1-cos(2x))/(5*x)=1/5`
`lim_(x->0) (1-cos(2x))/(5*x)=-2/5`
žádná z uvedených možností není správná
`lim_(x->0) (1-cos(2x))/(5*x)=0`
`lim_(x->0) (1-cos(2x))/(5*x)=2/5`
Vypočtěte `lim_(x->0) (e^(2x)-2*x-1)/(1-cos(6x))`. Potom
`lim_(x->0) (e^(2x)-2*x-1)/(1-cos(6x))=-1/9`
`lim_(x->0) (e^(2x)-2*x-1)/(1-cos(6x))=1`
`lim_(x->0) (e^(2x)-2*x-1)/(1-cos(6x))=1/9`
`lim_(x->0) (e^(2x)-2*x-1)/(1-cos(6x))=-1`
`lim_(x->0) (e^(2x)-2*x-1)/(1-cos(6x))=0`
Vypočtěte `lim_(x->oo) (e^x)/(x^4+2x)`. Potom
`lim_(x->oo) (e^x)/(x^4+2x)=2`
`lim_(x->oo) (e^x)/(x^4+2x)=oo`
žádná z uvedených možností není správná
`lim_(x->oo) (e^x)/(x^4+2x)=0`
`lim_(x->oo) (e^x)/(x^4+2x)=1`
Vypočtěte `lim_(x->oo) (ln x)/(x^2)`. Potom
`lim_(x->oo) (ln x)/(x^2)=oo`
`lim_(x->oo) (ln x)/(x^2)=0`
`lim_(x->oo) (ln x)/(x^2)=1`
`lim_(x->oo) (ln x)/(x^2)=2`
žádná z uvedených možností není správná
Vypočtěte `lim_(x->0) (e^(5x)-1)/(sin(2x))`. Potom
žádná z uvedených možností není správná
`lim_(x->0) (e^(5x)-1)/(sin(2x))=oo`
`lim_(x->0) (e^(5x)-1)/(sin(2x))=1`
`lim_(x->0) (e^(5x)-1)/(sin(2x))=0`
`lim_(x->0) (e^(5x)-1)/(sin(2x))=5/2`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti