Test z okruhu 10.02 Rovnice tečny ke grafu funkce

Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=x^3+2x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`x+5y=16`
`x+5y=-16`
`x-5y=16`
`x-5y=-16`
`5x+y=-2`
`5x-y=2`
`5x+y=2`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=1+x^2*ln x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`x+y=0`
`x-y=0`
`x-y=1`
`x+y=2`
`x-y=2`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=x^2/(x^2-3)` v bodě `[-2,f(-2)]` má tvar
`12x-y=-28`
`x+y=-6`
`x-y=-6`
`12x+y=-28`
`12x-y=28`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=x^3/(3-x^2)` v bodě `[2,f(2)]` má tvar
`20x-y=-48`
`3x+y=-2`
`20x+y=48`
`3x-y=-2`
`20x-y=48`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(2x^2)/(x^2+1)` v bodě `[-2,f(-2)]` má tvar
`8x+25y=-24`
`10x-5y=-28`
`10x-5y=28`
`8x+25y=24`
`8x-25y=24`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti