Test z okruhu 10.02 Rovnice tečny ke grafu funkce

Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(x^3-3x^2+5x+3)*e^x+2` v bodě `[0,f(0)]` má tvar
`8x-y=-5`
`7x-y=-5`
`10x-y=5`
`5x-y=5`
`8x-y=5`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=x*ln x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`x+y=1`
`x-y=2`
`x+y=2`
`2x-y=0`
`x-y=1`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=x^3/(3-x^2)` v bodě `[2,f(2)]` má tvar
`20x-y=-48`
`3x+y=-2`
`3x-y=-2`
`20x-y=48`
`20x+y=48`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(2x-1)/(3x-5)` v bodě `[2,f(2)]` má tvar
`2x-3y=13`
`7x-y=10`
`7x+y=17`
`2x+3y=11`
`7x-y=17`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=4x+2*x^3*ln x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`6x-y=2`
žádná z uvedených možností není správná
`x+6y=2`
`x-6y=2`
`6x+y=2`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti