Test z okruhu 10.02 Rovnice tečny ke grafu funkce

Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=x*ln x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`2x-y=0`
`x-y=1`
`x+y=1`
`x+y=2`
`x-y=2`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(5+2*ln x)/(x^2+3x)` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`8x+5y=-3`
`8x-5y=3`
`17x+16y=37`
`17x-16y=37`
`8x+5y=3`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(2x^2)/(x^2+1)` v bodě `[-2,f(-2)]` má tvar
`8x+25y=24`
`8x+25y=-24`
`8x-25y=24`
`10x-5y=-28`
`10x-5y=28`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=x^2*ln x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`x+y=2`
`x-y=2`
`x+y=1`
`2x-y=0`
`x-y=1`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=x^3/(1+x^2)` v bodě `[2,f(2)]` má tvar
`28x-25y=16`
`15x-5y=-2`
`15x+5y=2`
`28x+25y=16`
`15x-5y=2`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti