Test z okruhu 10.02 Rovnice tečny ke grafu funkce

Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=5x-root(5)(x^2)` v bodě `[-1,f(-1)]` má tvar
`23x+5y=-3`
`27x-5y=-3`
`27x-5y=3`
`23x-5y=-3`
`27x+5y=3`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=x^3/(3-x^2)` v bodě `[2,f(2)]` má tvar
`20x+y=48`
`20x-y=48`
`3x+y=-2`
`3x-y=-2`
`20x-y=-48`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=5x+root(5)(x^2)` v bodě `[-1,f(-1)]` má tvar
`27x+5y=3`
`23x+5y=-3`
`23x-5y=-3`
`27x-5y=-3`
`27x-5y=3`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=x-1+(3x)/(x^2-1)` v bodě `[-2,f(-2)]` má tvar
`7x+4y=6`
`7x-4y=6`
`2x-3y=-19`
`2x+3y=-19`
`7x-4y=-6`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=x^2*ln x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`x+y=2`
`x-y=2`
`x-y=1`
`x+y=1`
`2x-y=0`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti