Test z okruhu 10.02 Rovnice tečny ke grafu funkce

Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(x-1)e^x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`x+ey=-1`
`ex-y=e`
`ex+y=e`
`ex+y=-e`
`x-ey=-1`
`x+ey=1`
`x-ey=1`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=root()x ` v bodě `[1, f(1)]` má tvar
`x-2y=1`
`2x-y=3`
`2x-y=-3`
`x+2y=1`
`x+2y=-1`
`2x+y=3`
`x-2y=-1`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(3-2*ln x)/(5x+1)` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`2x-6y=-5`
`2x+6y=5`
`3x+4y=5`
`4x+3y=5`
`2x-6y=5`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=4x+2*x^3*ln x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
žádná z uvedených možností není správná
`x-6y=2`
`6x-y=2`
`x+6y=2`
`6x+y=2`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(2x^2)/(x^2+1)` v bodě `[-2,f(-2)]` má tvar
`8x+25y=24`
`8x+25y=-24`
`10x-5y=-28`
`8x-25y=24`
`10x-5y=28`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti