Test z okruhu 10.02 Rovnice tečny ke grafu funkce

Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(x-1)/(x+1)` v bodě `[-3,f(-3)]` má tvar
`x-2y+7=0`
`2x-y=-7`
`x+2y=-7`
`x-2y=7`
`x+2y=7`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=5x-root(5)(x^2)` v bodě `[-1,f(-1)]` má tvar
`23x+5y=-3`
`27x-5y=-3`
`27x+5y=3`
`27x-5y=3`
`23x-5y=-3`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=x-1+(3x)/(x^2-1)` v bodě `[-2,f(-2)]` má tvar
`7x+4y=6`
`7x-4y=6`
`2x+3y=-19`
`2x-3y=-19`
`7x-4y=-6`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(x-2)/(x+4)` v bodě `[-3,f(-3)]` má tvar
`x+6y=-13`
`6x+y=-13`
`6x-y-13=0`
`6x-y=-13`
`x-6y=13`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(2x)/(x^2-2)` v bodě `[-2,f(-2)]` má tvar
`x+2y=-6`
`5x+y=-8`
`5x-y=8`
`5x-y=-8`
`5x+y=8`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti