Test z okruhu 10.02 Rovnice tečny ke grafu funkce

Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(3-2*ln x)/(5x+1)` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`4x+3y=5`
`2x-6y=5`
`3x+4y=5`
`2x-6y=-5`
`2x+6y=5`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=2x+3x^4*ln x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`5x-y=3`
`5x+y=-3`
`14x-y=-12`
`14x+y=12`
`x+5y=3`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=1+x^2*ln x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`x-y=0`
`x+y=2`
`x+y=0`
`x-y=1`
`x-y=2`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(5x+1)/(3-2*ln x)` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`3x+y=1`
`5x-2y=1`
`5x+3y=1`
`5x+2y=-1`
`3x-y=-1`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=4x+2*x^3*ln x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`6x-y=2`
`x+6y=2`
`6x+y=2`
`x-6y=2`
žádná z uvedených možností není správná

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti