Test z okruhu 10.02 Rovnice tečny ke grafu funkce

Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(3x^2)/(x-2)-2x` v bodě `[3,f(3)]` má tvar
`16x+y=27`
`16x-y=27`
`11x-y=54`
`11x+y=54`
`16x+y=-27`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=5+3*root(3)(x^2)` v bodě `[-8,f(-8)]` má tvar
`x+y=-9`
`x+3y=-9`
`x-y=-9`
`x-y=9`
`x+y=9`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(x-1)/(x+1)` v bodě `[-3,f(-3)]` má tvar
`x+2y=7`
`x+2y=-7`
`2x-y=-7`
`x-2y=7`
`x-2y+7=0`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(2x-1)/(3x-5)` v bodě `[2,f(2)]` má tvar
`2x+3y=11`
`7x-y=17`
`7x-y=10`
`2x-3y=13`
`7x+y=17`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=4x+2*x^3*ln x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`6x-y=2`
žádná z uvedených možností není správná
`x+6y=2`
`x-6y=2`
`6x+y=2`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti