Test z okruhu 10.02 Rovnice tečny ke grafu funkce

Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=x^3/(1+x^2)` v bodě `[2,f(2)]` má tvar
`15x+5y=2`
`28x+25y=16`
`28x-25y=16`
`15x-5y=2`
`15x-5y=-2`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(3x^2)/(x-2)-2x` v bodě `[3,f(3)]` má tvar
`11x+y=54`
`16x-y=27`
`16x+y=-27`
`11x-y=54`
`16x+y=27`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=root()x ` v bodě `[1, f(1)]` má tvar
`x-2y=1`
`x+2y=-1`
`2x-y=3`
`x+2y=1`
`x-2y=-1`
`2x-y=-3`
`2x+y=3`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=(2x-1)/(3x-5)` v bodě `[2,f(2)]` má tvar
`7x-y=17`
`7x-y=10`
`7x+y=17`
`2x+3y=11`
`2x-3y=13`
Rovnice tečny ke grafu funkce `f(x)=x^2*ln x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`2x-y=0`
`x+y=2`
`x+y=1`
`x-y=1`
`x-y=2`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti