Test z okruhu 10.02 Rovnice normály ke grafu funkce

Rovnice normály ke grafu funkce `f(x)= x^3/(1+x^2)` v bodě `[2,f(2)]` má tvar
`28x+25y=16`
`15x+5y=2`
`28x-25y=16`
`15x-5y=2`
`15x+5y=-2`
Rovnice normály ke grafu funkce `f(x)=5+3*root(3)(x^2)` v bodě `[-8,f(-8)]` má tvar
`x-y=-9`
`x+y=-9`
`x-y=9`
`x+y=9`
`x+3y=-9`
Rovnice normály ke grafu funkce `f(x)= x^2/(x^2-3)` v bodě `[-2,f(-2)]` má tvar
`12x-y=-28`
`12x+y=-28`
`x-y=-6`
`12x-y=28`
`x+y=-6`
Rovnice normály ke grafu funkce `f(x)= 1/(x-1)` v bodě `[0,f(0)]` má tvar
`x+y=1`
2`x-4y=4`
`x-y=1`
`x+y=2`
`x+y=-1`
`x-y=-1`
`2x+4y=4`
Rovnice normály ke grafu funkce `f(x)=x*ln x` v bodě `[1,f(1)]` má tvar
`x+y=2`
`2x-y=0`
`x-y=2`
`x+y=1`
`x-y=1`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti