Test z okruhu 10.02.3 Extrémy spojité funkce v uzavřeném intervalu

Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=-x^3/(x^2+4)` vzhledem k intervalu `(:-2, 2:)`. Potom
`f(x)` nabývá v bodě 2 maxima a v bodě -2 minima vzhledem k intervalu `I=⟨-2, 2⟩`
`f(x)` nabývá v bodě 2 maxima a v bodech 0 a -2 minima vzhledem k intervalu `I=⟨-2, 2⟩`
`f(x)` nabývá v bodě 0 maxima a v bodě -2 minima vzhledem k intervalu `I=⟨-2, 2⟩`
`f(x)` nabývá v bodě 2 maxima a v bodě 0 minima vzhledem k intervalu `I=⟨-2, 2⟩`
`f(x)` nabývá v bodě 2 minima a v bodě -2 maxima vzhledem k intervalu `I=⟨-2, 2⟩`
Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=3x-x^3` vzhledem k intervalu `I=(:-2, 0:)`. Potom
`f(x)` nabývá v bodě `(-1)` minima a v bodě `(-2)` maxima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 0:)`
`f(x)` nabývá v bodě `0` minima a v bodě `(-2)` maxima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 0:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-2)` minima a v bodě `(-1)` maxima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 0:)`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)` nabývá v bodě `(-2)` minima a v bodě `0` maxima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 0:)`
Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=4-5*root(3)(x^2)` vzhledem k intervalu `I=(:-8, 1:)`. Potom
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)` nabývá v bodě `0` maxima a v bodě `(-8)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-8, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-8)` maxima a v bodě `1` minima vzhledem k intervalu `I= (:-8, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-8)` maxima a v bodě `0` minima vzhledem k intervalu `I= (:-8, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodě `1` maxima a v bodě `(-8)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-8, 1:)`
Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=5-root(3)(x^2)` vzhledem k intervalu `I=(:-1, 8:)`. Potom
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)` nabývá v bodě `8` maxima a v bodě `0` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `8` maxima a v bodě `(-1)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-1)` maxima a v bodě `8` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `0` maxima a v bodě `8` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=7-6*root(3)(x^2)` vzhledem k intervalu `I=(:-1, 8:)`. Potom
`f(x)` nabývá v bodě `0` maxima a v bodě `8` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `8` maxima a v bodě `(-1)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `8` maxima a v bodě `0` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-1)` maxima a v bodě `8` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
žádná z uvedených možností není správná

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti