Test z okruhu 10.02.3 Extrémy spojité funkce v uzavřeném intervalu

Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=x^3-3x` vzhledem k intervalu `I=(:-2, 0:)`. Potom
`f(x)` nabývá v bodě `(-2)` minima a v bodě `0` maxima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 0:)`
`f(x)` nabývá v bodě `0` minima a v bodě `(-2)` maxima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 0:)`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)` nabývá v bodě `(-2)` minima a v bodě `(-1)` maxima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 0:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-1)` minima a v bodě `(-2)` maxima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 0:)`
Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=4-5*root(3)(x^2)` vzhledem k intervalu `(:-8, 1:)`. Potom
`f(x)` nabývá v bodě `(-8)` maxima a v bodě `0` minima vzhledem k `(:-8, 1:)`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)` nabývá v bodě `(-8)` maxima a v bodě `1` minima vzhledem k `(:-8, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodě `1` maxima a v bodě `(-8)` minima vzhledem k `(:-8, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodě `0` maxima a v bodě `(-8)` minima vzhledem k `(:-8, 1:)`
Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=7-6*root(3)(x^2)` vzhledem k intervalu `(:-1, 8:)`. Potom
`f(x)` nabývá v bodě `(-1)` maxima a v bodě `8` minima vzhledem k `(:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `8` maxima a v bodě `(-1)` minima vzhledem k `(:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `0` maxima a v bodě `8` minima vzhledem k `(:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `8` maxima a v bodě `0` minima vzhledem k `(:-1, 8:)`
žádná z uvedených možností není správná
Vyšetřete extrémy funkce `f(x)= root(3)(x^2)` vzhledem k intervalu `I=(:-8, 1:)`. Potom
`f(x)` nabývá v bodě `1` maxima a v bodě `(-8)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-8, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-8)` maxima a v bodě `0` minima vzhledem k intervalu `I= (:-8, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodě `0` maxima a v bodě `(-8)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-8, 1:)`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)` nabývá v bodě `(-8)` maxima a v bodě `1` minima vzhledem k intervalu `I= (:-8, 1:)`
Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=x^3-3x^2-9x` vzhledem k intervalu `I=(:-2, 0:)`. Potom
`f(x)` nabývá v bodě `(-1)` minima a v bodě `(-2)` maxima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 0:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-1)` maxima a v bodě `(-2)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 0:)`
`f(x)` nabývá v bodě `0` maxima a v bodě `(-2)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 0:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-1)` minima a v bodě `0` maxima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 0:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-1)` maxima a v bodě `0` minima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 0:)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti