Test z okruhu 10.02.3 Extrémy spojité funkce v uzavřeném intervalu

Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=-2x^4+16x^2+2` vzhledem k intervalu `I=(:-3, 1:)`. Potom
`f(x)` nabývá v bodech `(-2)` a `2` maxima a v bodě `(-3)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-3, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodech `(-2)` a `2` minima a v bodě `(-3)` maxima vzhledem k intervalu `I= (:-3, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodech `(-2)` a `2` minima a v bodě `(-3)` maxima vzhledem k intervalu `I= (:-3, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-2)` minima a v bodě `(-3)` maxima vzhledem k intervalu `I= (:-3, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodě `1` maxima a v bodě `(-3)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-3, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-2)` maxima a v bodě `(-3)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-3, 1:)`
Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=5-root(3)(x^2)` vzhledem k intervalu `I=(:-1, 8:)`. Potom
`f(x)` nabývá v bodě `8` maxima a v bodě `0` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `8` maxima a v bodě `(-1)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `0` maxima a v bodě `8` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-1)` maxima a v bodě `8` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
žádná z uvedených možností není správná
Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=-x^2-2x` vzhledem k intervalu `I=(:-2, 1:)`. Potom
`f(x)` nabývá v bodě `1` maxima a v bodě `(-1)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-2)` maxima a v bodě `1` minima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 1:)`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)` nabývá v bodě `1` maxima a v bodě `(-2)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-1)` maxima a v bodě `1` minima vzhledem k intervalu `I= (:-2, 1:)`
Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=4-5*root(3)(x^2)` vzhledem k intervalu `(:-8, 1:)`. Potom
`f(x)` nabývá v bodě `0` maxima a v bodě `(-8)` minima vzhledem k `(:-8, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodě `1` maxima a v bodě `(-8)` minima vzhledem k `(:-8, 1:)`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)` nabývá v bodě `(-8)` maxima a v bodě `0` minima vzhledem k `(:-8, 1:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-8)` maxima a v bodě `1` minima vzhledem k `(:-8, 1:)`
Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=x/(x^2+1)` vzhledem k intervalu `I=(:0, 2:)`. Potom
`f(x)` nabývá v bodě `1` maxima a v bodě `2` minima vzhledem k intervalu `I= (:0, 2:)`
`f(x)` nabývá v bodě `1` minima a v bodě `0` maxima vzhledem k intervalu `I= (:0, 2:)`
`f(x)` nabývá v bodě `1` minima a v bodě `2` maxima vzhledem k intervalu `I= (:0, 2:)`
`f(x)` nabývá v bodě `0` minima a v bodě `2` maxima vzhledem k intervalu `I= (:0, 2:)`
`f(x)` nabývá v bodě `1` maxima a v bodě `0` minima vzhledem k intervalu `I= (:0, 2:)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti