Test z okruhu 10.02.1 Lokální extrémy funkce jedné proměnné

Funkce `f(x)=x^4-2x^2+1` ve svém definičním oboru
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum,
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum,
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum,
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a nenabývá v žádném bodě lokální maximum.
nenabývá žádný lokální extrém,
Určete všechny lokální extrémy pro funkci `f(x)=2x^4 -16x^2+3`. Potom
funkce `f(x)` nabývá v bodech -2 a 2 lokální minimum a v bodě 0 lokální maximum, žádné další lokální extrémy nenabývá,
funkce `f(x)` nabývá v bodě -4 lokální maximum a v bodě 0 lokální minimum, žádné další lokální extrémy nenabývá.
funkce `f(x)` nabývá v bodech -1 a 1 lokální minimum a v bodě 0 lokální maximum, žádné další lokální extrémy nenabývá,
funkce `f(x)` nabývá v bodech -1 a 1 lokální maximum a v bodě 0 lokální minimum, žádné další lokální extrémy nenabývá,
funkce `f(x)` nabývá v bodech -2 a 2 lokální maximum a v bodě 0 lokální minimum, žádné další lokální extrémy nenabývá,
Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=7-6*root(3)(x^2)` vzhledem k intervalu `I=(:-1, 8:)`. Potom
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)` nabývá v bodě `8` maxima a v bodě `(-1)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `0` maxima a v bodě `8` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-1)` maxima a v bodě `8` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `8` maxima a v bodě `0` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti