Test z okruhu 10.02.1 Lokální extrémy funkce jedné proměnné

Funkce `f(x)=2x^4-16x^2+3` ve svém definičním oboru
nenabývá žádný lokální extrém,
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a nenabývá v žádném bodě lokální maximum.
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum,
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum,
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum,
Funkce `f(x)=x^4-2x^2+1` ve svém definičním oboru
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum,
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum,
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a nenabývá v žádném bodě lokální maximum.
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum,
nenabývá žádný lokální extrém,
Funkce `f(x)=x^3/(4-x^2)` ve svém definičním oboru
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
nenabývá žádný lokální extrém
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
žádná z uvedených možností není správná
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti