Test z okruhu 10.02.1 Lokální extrémy funkce jedné proměnné

Funkce `f(x)=-x^4+8x^2+7` ve svém definičním oboru
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a nenabývá v žádném bodě lokální maximum.
nenabývá žádný lokální extrém,
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum,
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum,
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum,
Určete všechny lokální extrémy pro funkci `f(x)=-x^4 +8x^2+7`. Potom
funkce `f(x)` nabývá v bodech -2 a 2 lokální maximum a v bodě 0 lokální minimum, žádné další lokální extrémy nenabývá,
funkce `f(x)` nabývá v bodech -1 a 1 lokální maximum a v bodě 0 lokální minimum, žádné další lokální extrémy nenabývá,
funkce `f(x)` nabývá v bodech -1 a 1 lokální minimum a v bodě 0 lokální maximum, žádné další lokální extrémy nenabývá,
funkce `f(x)` nabývá v bodech -2 a 2 lokální minimum a v bodě 0 lokální maximum, žádné další lokální extrémy nenabývá,
funkce `f(x)` nabývá v bodě -4 lokální maximum a v bodě 0 lokální minimum, žádné další lokální extrémy nenabývá.
Určete všechny lokální extrémy pro funkci `f(x)=-x^4 + 2x^2-5`. Potom
funkce `f(x)` nabývá v bodech -1 a 1 lokální maximum a v bodě 0 lokální minimum, žádné další lokální extrémy nenabývá,
funkce `f(x)` nabývá v bodech -1 a 1 lokální minimum a v bodě 0 lokální maximum, žádné další lokální extrémy nenabývá,
funkce `f(x)` nabývá v bodě -4 lokální maximum a v bodě 0 lokální minimum, žádné další lokální extrémy nenabývá.
funkce `f(x)` nabývá v bodech -2 a 2 lokální minimum a v bodě 0 lokální maximum, žádné další lokální extrémy nenabývá,
funkce `f(x)` nabývá v bodech -2 a 2 lokální maximum a v bodě 0 lokální minimum, žádné další lokální extrémy nenabývá,

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti