Test z okruhu 10.02.1 Lokální extrémy funkce jedné proměnné

Vyšetřete extrémy funkce `f(x)=7-6*root(3)(x^2)` vzhledem k intervalu `I=(:-1, 8:)`. Potom
`f(x)` nabývá v bodě `8` maxima a v bodě `0` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `0` maxima a v bodě `8` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `(-1)` maxima a v bodě `8` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
`f(x)` nabývá v bodě `8` maxima a v bodě `(-1)` minima vzhledem k intervalu `I= (:-1, 8:)`
žádná z uvedených možností není správná
Funkce `f(x)=x^3/(4-x^2)` ve svém definičním oboru
nenabývá žádný lokální extrém
žádná z uvedených možností není správná
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
Funkce `f(x)=-x^3+3x+6` ve svém definičním oboru
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
žádná z uvedených možností není správná
nenabývá žádný lokální extrém
Funkce `f(x)=3x^5-20x^3+7` ve svém definičním oboru
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
žádná z uvedených možností není správná
nenabývá žádný lokální extrém
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum
Funkce `f(x)=x^3-12x+3` ve svém definičním oboru
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
žádná z uvedených možností není správná
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum
nenabývá žádný lokální extrém

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti