Test z okruhu 10.02.1 Lokální extrémy funkce jedné proměnné

Funkce `f(x)=-x^4+2x^2+1` ve svém definičním oboru
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
žádná z uvedených možností není správná
nenabývá žádný lokální extrém
Funkce `f(x)=-x^6+6x^4+11` ve svém definičním oboru
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
žádná z uvedených možností není správná
nenabývá žádný lokální extrém
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
Funkce `f(x)=3x^4-8x^3-48x^2` ve svém definičním oboru
žádná z uvedených možností není správná
nenabývá žádný lokální extrém
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum
Funkce `f(x)=3x^5-20x^3+7` ve svém definičním oboru
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum
žádná z uvedených možností není správná
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
nenabývá žádný lokální extrém
Funkce `f(x)=x^3-12x+3` ve svém definičním oboru
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
žádná z uvedených možností není správná
nenabývá žádný lokální extrém
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti