Test z okruhu 10.02.1 Lokální extrémy funkce jedné proměnné

Určete všechny lokální extrémy pro funkci `f(x)=x*sqrt (9-x)`. Potom
nabývá právě v bodě 6 lokální maximum, žádné další lokální extrémy nenabývá.
nenabývá žádný lokální extrém,
nabývá právě v bodě 5 lokální minimum a právě v jednom bodě 0 lokální maximum, žádné další lokální extrémy nenabývá.
nabývá právě v bodě 0 lokální minimum a právě v bodě 5 lokální maximum, žádné další lokální extrémy nenabývá.
nabývá právě v bodě lokální minimum 6, žádné další lokální extrémy nenabývá.
Funkce `f(x)=3x^4-8x^3-48x^2` ve svém definičním oboru
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
žádná z uvedených možností není správná
nenabývá žádný lokální extrém
Funkce `f(x)=(4-x)*e^(4-x)` ve svém definičním oboru
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum.
nabývá právě v jednom bodě lokální maximum a nenabývá v žádném bodě lokální minimum.
nenabývá žádný lokální extrém.
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a nenabývá v žádném bodě lokální maximum.
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti