Test z okruhu 10.02.1 Lokální extrémy funkce jedné proměnné

Určete všechny lokální extrémy pro funkci `f(x)=-x*sqrt (9-x)`. Potom
nabývá právě v bodě 0 lokální minimum a právě v bodě 5 lokální maximum, žádné další lokální extrémy nenabývá.
nabývá právě v bodě 6 lokální maximum, žádné další lokální extrémy nenabývá.
nenabývá žádný lokální extrém.
nabývá právě v bodě lokální minimum 6, žádné další lokální extrémy nenabývá.
nabývá právě v bodě 5 lokální minimum a právě v jednom bodě 0 lokální maximum, žádné další lokální extrémy nenabývá.
Funkce `f(x)=3x^5-20x^3+7` ve svém definičním oboru
nabývá právě ve dvou různých bodech lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum
nenabývá žádný lokální extrém
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum
žádná z uvedených možností není správná
Funkce `f(x)=(4-x)*e^(4-x)` ve svém definičním oboru
nenabývá žádný lokální extrém.
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě v jednom bodě lokální maximum.
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a nenabývá v žádném bodě lokální maximum.
nabývá právě v jednom bodě lokální minimum a právě ve dvou různých bodech lokální maximum.
nabývá právě v jednom bodě lokální maximum a nenabývá v žádném bodě lokální minimum.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti