Test z okruhu 10.01 Derivace

Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= (ln x)/(x^5)+ln 7`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=1/(5*x^5)`
`f´(x)=(1-5*ln x)/(x^6)+1/7`
`f´(x)=1/(5*x^5)+1/7`
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)=(1-5*ln x)/(x^6)`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= (ln x)/(x^4)+ln(5)`, potom derivace funkce `f(x)` je
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)=1/(4*x^4)`
`f´(x)=1/(4*x^4)+1/5`
`f´(x)=(1-4*ln  x)/(x^5)+1/5`
`f´(x)=(1-4*ln  x)/(x^5)`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= (x^4)/(e^x)+e^7`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)= (4x^3-x^4)/(e^x)`
`f´(x)= (4x^3-x^4)/(e^x)+e^7`
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)= (4x^3)/(e^x)`
`f´(x)= (4x^3)/(e^(x-1))+e^7`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=root7(x^3)+root3(5)`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=1/(7*root7(x^3)`
`f´(x)=1/(7*root7(x))+1/(3*root3(5)`
`f´(x)=3*root7(x^2)`
`f´(x)=3/(7*root7(x^4)`
`f´(x)=7/(3*root7(x^4)`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(x^3-2*x^2+5*x)*e^x`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=(3*x^2-4*x+5)*e^x `
`f´(x)=(x^3+x^2+x+5)*e^x `
`f´(x)=(x^2-2*x+5)*e^x `
`f´(x)=(x^3-2*x^2+5*x)*e^x `
žádná z uvedených možností není správná

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti