Test z okruhu 10.01 Derivace

Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= (2x+3)/(x^6)+sqrt2`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=(-10x-18)/(x^7)`
`f´(x)=2/(6*x^5)=1/(3*x^5) `
`f´(x)=(-10x-18)/(x^7)+1/(2*sqrt2) `
`f´(x)=2/(6*x^5)+1/(2*sqrt2)=1/(3*x^5)+1/(2*sqrt2) `
žádná z uvedených možností není správná
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(x^3)/(e^x)+e^3`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)= (3x^2)/(e^x)`
`f´(x)=(3x^2)/(e^(x-1))+e^3`
`f´(x)= (3x^2-x^3)/(e^x)+e^3`
`f´(x)=(3x^2-x^3)/e^x`
žádná z uvedených možností není správná
Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= 2+ln x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)= x*ln x+x+4`
`f(x)= x*ln x-x+3`
`f(x)=2x+ x*ln x+1`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)=5+ (x-1)*ln x`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(ln x)/(x^6)+ln (4)`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=(1-6*ln  x)/(x^7)`
`f´(x)=1/(6*x^6)+1/4`
`f´(x)=(1-6*ln  x)/(x^7)+1/4`
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)=1/(6*x^6)`
Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= -9*x^2*ln x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)=6-3x^3* ln x`
`f(x)=9+x^3* (1-3*ln x)`
`f(x)=5+ (1-3*x^3)*ln x`
`f(x)=4-9x-18*x*ln x`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti