Test z okruhu 10.01 Derivace

Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= ln x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)=x*ln  x`
`f(x)=x*ln  x+x+1`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)=(x-1)*ln  x`
`f(x)=x*ln  x-x+3`
Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= 2+ln x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)= x*ln x+x+4`
`f(x)= x*ln x-x+3`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)=2x+ x*ln x+1`
`f(x)=5+ (x-1)*ln x`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(x-1)/x^5`, potom derivace funkce `f(x)` je
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)= 1/(5x^4)`
`f´(x)= (-4x+5)/(x^6`
`f´(x)=(x^5-x)/(x^10)`
`f´(x)= (x-1)/(5x^4`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(x^3-2*x^2+5*x)*e^x`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=(x^3+x^2+x+5)*e^x `
`f´(x)=(x^2-2*x+5)*e^x `
`f´(x)=(x^3-2*x^2+5*x)*e^x `
`f´(x)=(3*x^2-4*x+5)*e^x `
žádná z uvedených možností není správná
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=x*ln x+ln 2`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=1*1/x=1/x`
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)=1/x+1/2`
`f´(x)=1+ln x`
`f´(x)=1+ln x+1/2=3/2+ln x`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti