Test z okruhu 10.01 Derivace

Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(e^x)/x^2+e^2`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)= (e^x*(x-2))/(x^3)`
`f´(x)= (e^x*(x-2))/(x^3)+e^2`
`f´(x)= (e^x)/(2x)+e^2`
`f´(x)= (e^x)/(2x)`
žádná z uvedených možností není správná
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(x-1)/x^5`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)= (x-1)/(5x^4`
`f´(x)=(x^5-x)/(x^10)`
`f´(x)= 1/(5x^4)`
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)= (-4x+5)/(x^6`
Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= ln x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)=x*ln  x+x+1`
`f(x)=x*ln  x-x+3`
`f(x)=x*ln  x`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)=(x-1)*ln  x`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(x^3)/(e^x)+e^3`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)= (3x^2)/(e^x)`
`f´(x)=(3x^2-x^3)/e^x`
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)=(3x^2)/(e^(x-1))+e^3`
`f´(x)= (3x^2-x^3)/(e^x)+e^3`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= (ln x)/(x^4)+ln(5)`, potom derivace funkce `f(x)` je
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)=(1-4*ln  x)/(x^5)`
`f´(x)=1/(4*x^4)`
`f´(x)=(1-4*ln  x)/(x^5)+1/5`
`f´(x)=1/(4*x^4)+1/5`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti