Test z okruhu 10.01 Derivace

Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= (ln x)/(x^4)+ln(5)`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=(1-4*ln  x)/(x^5)+1/5`
`f´(x)=(1-4*ln  x)/(x^5)`
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)=1/(4*x^4)`
`f´(x)=1/(4*x^4)+1/5`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= (ln x)/(x^5)+ln 7`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=1/(5*x^5)+1/7`
`f´(x)=(1-5*ln x)/(x^6)+1/7`
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)=(1-5*ln x)/(x^6)`
`f´(x)=1/(5*x^5)`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(x-1)/x^5`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)= (-4x+5)/(x^6`
`f´(x)= 1/(5x^4)`
`f´(x)= (x-1)/(5x^4`
`f´(x)=(x^5-x)/(x^10)`
žádná z uvedených možností není správná
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= (x^4)/(e^x)+e^7`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)= (4x^3-x^4)/(e^x)`
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)= (4x^3-x^4)/(e^x)+e^7`
`f´(x)= (4x^3)/(e^x)`
`f´(x)= (4x^3)/(e^(x-1))+e^7`
Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= (x^2+2x)*e^x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)=x^3*e^x+e^2 `
`f(x)=x^2*e^x+e^5 `
`f(x)=(x^3/3+x^2)*e^x`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)=x^2*e^x+2x*e^x `

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti