Test z okruhu 10.01 Derivace

Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= 2+ln x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)=5+ (x-1)*ln x`
`f(x)=2x+ x*ln x+1`
`f(x)= x*ln x-x+3`
`f(x)= x*ln x+x+4`
žádná z uvedených možností není správná
Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= 1+ln x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)= x*ln x+x+1`
`f(x)= (x-1)*ln x`
`f(x)= x*ln x`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)= x*ln x-x+3`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= (2x+3)/(x^6)+sqrt2`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=(-10x-18)/(x^7)`
`f´(x)=2/(6*x^5)=1/(3*x^5) `
`f´(x)=(-10x-18)/(x^7)+1/(2*sqrt2) `
`f´(x)=2/(6*x^5)+1/(2*sqrt2)=1/(3*x^5)+1/(2*sqrt2) `
žádná z uvedených možností není správná
Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= ln x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)=x*ln  x-x+3`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)=x*ln  x`
`f(x)=x*ln  x+x+1`
`f(x)=(x-1)*ln  x`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= (ln x)/(x^5)+ln 7`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=1/(5*x^5)+1/7`
`f´(x)=(1-5*ln x)/(x^6)`
`f´(x)=(1-5*ln x)/(x^6)+1/7`
`f´(x)=1/(5*x^5)`
žádná z uvedených možností není správná

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti