Test z okruhu 10.01 Derivace

Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)=x*ln x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)=x^2*ln  x-x*ln  x+1`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)=x^2/2*ln  x-x^2/4+5`
`f(x)=x^2/2*ln  x`
`f(x)=x^2*ln  x-x^2+3`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(ln x)/(x^6)+ln (4)`, potom derivace funkce `f(x)` je
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)=(1-6*ln  x)/(x^7)`
`f´(x)=1/(6*x^6)`
`f´(x)=(1-6*ln  x)/(x^7)+1/4`
`f´(x)=1/(6*x^6)+1/4`
Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= 1+ln x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)= x*ln x+x+1`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)= x*ln x-x+3`
`f(x)= x*ln x`
`f(x)= (x-1)*ln x`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= (2x+3)/(x^6)+sqrt2`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=2/(6*x^5)=1/(3*x^5) `
`f´(x)=(-10x-18)/(x^7)+1/(2*sqrt2) `
`f´(x)=2/(6*x^5)+1/(2*sqrt2)=1/(3*x^5)+1/(2*sqrt2) `
`f´(x)=(-10x-18)/(x^7)`
žádná z uvedených možností není správná
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(x-1)/x^5`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)= (-4x+5)/(x^6`
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)=(x^5-x)/(x^10)`
`f´(x)= 1/(5x^4)`
`f´(x)= (x-1)/(5x^4`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti