Test z okruhu 10.01 Derivace

Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= ln x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)=(x-1)*ln  x`
`f(x)=x*ln  x+x+1`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)=x*ln  x`
`f(x)=x*ln  x-x+3`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= (x^4)/(e^x)+e^7`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)= (4x^3-x^4)/(e^x)+e^7`
`f´(x)= (4x^3-x^4)/(e^x)`
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)= (4x^3)/(e^(x-1))+e^7`
`f´(x)= (4x^3)/(e^x)`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(2x+1)/(3x-1)`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=2/3`
`f´(x)=(- 5)/(3x-1)^2 `
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)=2/(3x-1)^2 `
`f´(x)=(12x+1)/(3x-1)^2 `
Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= -9*x^2*ln x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)=4-9x-18*x*ln x`
`f(x)=9+x^3* (1-3*ln x)`
`f(x)=6-3x^3* ln x`
`f(x)=5+ (1-3*x^3)*ln x`
žádná z uvedených možností není správná
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= (2x+3)/(x^6)+sqrt2`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=(-10x-18)/(x^7)+1/(2*sqrt2) `
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)=(-10x-18)/(x^7)`
`f´(x)=2/(6*x^5)+1/(2*sqrt2)=1/(3*x^5)+1/(2*sqrt2) `
`f´(x)=2/(6*x^5)=1/(3*x^5) `

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti