Test z okruhu 10.01 Derivace

Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= (2x+3)/(x^6)+sqrt2`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=(-10x-18)/(x^7)+1/(2*sqrt2) `
`f´(x)=2/(6*x^5)=1/(3*x^5) `
`f´(x)=(-10x-18)/(x^7)`
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)=2/(6*x^5)+1/(2*sqrt2)=1/(3*x^5)+1/(2*sqrt2) `
Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= (x^2+2x)*e^x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)=x^2*e^x+e^5 `
`f(x)=x^2*e^x+2x*e^x `
`f(x)=(x^3/3+x^2)*e^x`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)=x^3*e^x+e^2 `
Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= 1+ln x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)= (x-1)*ln x`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)= x*ln x+x+1`
`f(x)= x*ln x`
`f(x)= x*ln x-x+3`
Jestliže derivace funkce `f(x)` je definována předpisem `f´(x)= ln x`, potom funkce `f(x)` je definována předpisem
`f(x)=(x-1)*ln  x`
`f(x)=x*ln  x+x+1`
`f(x)=x*ln  x`
žádná z uvedených možností není správná
`f(x)=x*ln  x-x+3`
Jestliže funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(ln x)/x+ln 3`, potom derivace funkce `f(x)` je
`f´(x)=1/x+1/3`
`f´(x)=(1-ln  x)/(x^2)+1/3`
žádná z uvedených možností není správná
`f´(x)=(1-ln  x)/(x^2)`
`f´(x)=1/x`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti