Test z okruhu 09.02 Limita posloupnosti

Vypočtěte `lim_(n->oo)(1+1/2+1/4+...+1/(2^n))/(1+1/3+1/9+...+1/(3^n))=L`, potom
`L=4/3`
`L=-4/3`
`L=oo`
`L=-oo`
`L=0`
Vypočtěte
`lim_(n->oo)((3n-1)^17*(3-2n)^14)/((2n-7)^16*(5-3n)^15)=L`, potom
`L=9/4`
`L=-9/4`
`L=0`
`L=-oo`
`L=oo`
Vypočtěte `lim_(n->oo)((n+1)^4+(n-1)^4)/((n+1)^4-(n-1)^4)=L`, potom
`L=0`
`L=-1/2`
`L=-oo`
`L=1/2`
`L=oo`
Všechny hodnoty reálných parametrů `a` a `b`, pro které je
`lim_(n->oo)(((a+b)n^2+n-1)/(n+6)+bn)=oo`, jsou
`a∈(-oo,0:)` a `b≠0`
`a` libovolné a `b≠0`
`a=0` a `b∈(-oo,0)`
`a+2b∈(0,oo)`
`a+2b∈(-oo,0)`
Vypočtěte `lim_(n->oo)(n!)/((n+1)!-n!)=L`, potom
`L=0`
`L=-1`
`L=oo`
`L=1`
`L=-oo`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti