Test z okruhu 09.02 Limita posloupnosti

Vypočtěte `lim_(n->oo)(1+1/3+1/9+...+1/(3^n))/(1+1/2+1/4+...+1/(2^n))=L`, potom
`L=-3/4`
`L=0`
`L=-oo`
`L=3/4`
`L=oo`
Vypočtěte `lim_(n->oo)(root(4)(n^5+2)-root(3)(n^2+1))/(root(3)(n^4+2)-root()(n^3+1))=L`, potom
`L=-oo`
`L=0`
`L=-1`
`L=1`
`L=oo`
Vypočtěte
`lim_(n->oo)((3n-1)^17*(3-2n)^14)/((2n-7)^16*(5-3n)^15)=L`, potom
`L=-9/4`
`L=-oo`
`L=oo`
`L=0`
`L=9/4`
Vypočtěte `lim_(n->oo)(root()(n^3-2n^2+1)+root(3)(n^4+1))/(root(4)(n^6+6n^5+2)-root(5)(n^7+3n^3+1))=L`, potom
`L=0`
`L=-oo`
`L=1`
`L=oo`
`L=-1`
Všechny hodnoty reálných parametrů `a` a `b`, pro které je
`lim_(n->oo)((2n-4)/(n+3)-an-b)=oo`, jsou
`a∈(-oo,0:)` a `b≠0`
`a∈(-oo,0)` a `b` libovolné
`a=0` a `b∈(-oo,0)`
`a∈(0,oo)` a `b` libovolné
`a` libovolné a `b≠0`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti