Test z okruhu 09.02 Limita posloupnosti

Vypočtěte `lim_(n->oo)((n+1)^4-(n-1)^4)/((n+1)^4+(n-1)^4)=L`, potom
`L=oo`
`L=-oo`
`L=1/2`
`L=0`
`L=-1/2`
Vypočtěte `lim_(n->oo)(2^(1/n)-1)/(2^(1/n)+1)=L`
`L=0`
`L=oo`
`L=-1`
`L=-oo`
`L=1`
Vypočtěte
`lim_(n->oo)((3n-1)^17*(3-2n)^14)/((2n-7)^16*(5-3n)^16)=L`, potom
`L=-9/4`
`L=0`
`L=oo`
`L=-oo`
`L=9/4`
Všechny hodnoty reálných parametrů `a` a `b`, pro které je
`lim_(n->oo)((an^3-n^2)/(bn^3+n+6))=oo`, jsou
`a∈(0,oo)` a `b=0`
`a=0` a `b∈(-oo,0)`
`a∈(-oo,0)` a `b=0`
`a∈(-oo,0:)` a `b=0`
`a` libovolné a `b≠0`
Všechny hodnoty reálných parametrů `a` a `b`, pro které je
`lim_(n->oo)((2n-4)/(n+3)-an-b)=oo`, jsou
`a` libovolné a `b≠0`
`a=0` a `b∈(-oo,0)`
`a∈(-oo,0:)` a `b≠0`
`a∈(0,oo)` a `b` libovolné
`a∈(-oo,0)` a `b` libovolné

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti