Test z okruhu 09.02 Limita posloupnosti

Vypočtěte `lim_(n->oo)(2^(1/n)-1)/(2^(1/n)+1)=L`
`L=oo`
`L=-1`
`L=0`
`L=1`
`L=-oo`
Vypočtěte `lim_(n->oo)(1+1/2+1/4+...+1/(2^n))/(1+1/3+1/9+...+1/(3^n))=L`, potom
`L=4/3`
`L=0`
`L=-4/3`
`L=-oo`
`L=oo`
Vypočtěte `lim_(n->oo)root(3)(n^6+5)/(root()(n^2+1)+n)^2=L`, potom
`L=oo`
`L=-oo`
`L=-1/4`
`L=1/4`
`L=0`
Vypočtěte `lim_(n->oo)((1+2+3+...+n)/(n+2)-n/2)=L`
`L=0`
`L=-1/2`
`L=1/2`
`L=-oo`
`L=oo`
Všechny hodnoty reálných parametrů `a` a `b`, pro které je
`lim_(n->oo)((an^2+2n-1)/(bn+3))<0`, jsou
`a∈(-oo,0 )` a `b≠0`
`a=0` a `b∈(0,oo)`
`a≠0` a `b≠0`
`a∈(0,oo)` a `b≠0`
`a=0` a `b∈(-oo,0)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti