Test z okruhu 09.02 Limita posloupnosti

Vypočtěte `lim_(n->oo)(2^n+1)/(2^n-1)=L`
`L=1`
`L=-oo`
`L=-1`
`L=0`
`L=oo`
Vypočtěte `lim_(n->oo)(root(4)(n^5+2)-root(3)(n^2+1))/(root(3)(n^4+2)-root()(n^3+1))=L`, potom
`L=0`
`L=oo`
`L=-1`
`L=-oo`
`L=1`
Všechny hodnoty reálných parametrů `a` a `b`, pro které je
`lim_(n->oo)((an^3-n^2)/(bn^3+n+6))=oo`, jsou
`a=0` a `b∈(-oo,0)`
`a∈(-oo,0:)` a `b=0`
`a∈(0,oo)` a `b=0`
`a` libovolné a `b≠0`
`a∈(-oo,0)` a `b=0`
Všechny hodnoty reálných parametrů `a` a `b`, pro které je
`lim_(n->oo)(((a+b)n^2+n-1)/(n+6)+bn)=oo`, jsou
`a+2b∈(-oo,0)`
`a+2b∈(0,oo)`
`a=0` a `b∈(-oo,0)`
`a∈(-oo,0:)` a `b≠0`
`a` libovolné a `b≠0`
Vypočtěte `lim_(n->oo)(1+2^n)/(1-2^n)=L`
`L=0`
`L=1`
`L=oo`
`L=-1`
`L=-oo`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti