Test z okruhu 09.02 Limita posloupnosti

Vypočtěte `lim_(n->oo)((n+1)^4+(n-1)^4)/((n+1)^4-(n-1)^4)=L`, potom
`L=1/2`
`L=-oo`
`L=-1/2`
`L=0`
`L=oo`
Vypočtěte `lim_(n->oo)((n+2)!+(n+1)!)/((n+2)!-(n+1)!)=L`, potom
`L=oo`
`L=0`
`L=-oo`
`L=-1`
`L=1`
Všechny hodnoty reálných parametrů `a` a `b`, pro které je
`lim_(n->oo)(((a+b)n^2+n-1)/(n+6)+bn)=oo`, jsou
`a=0` a `b∈(-oo,0)`
`a` libovolné a `b≠0`
`a+2b∈(-oo,0)`
`a+2b∈(0,oo)`
`a∈(-oo,0:)` a `b≠0`
Všechny hodnoty reálných parametrů `a` a `b`, pro které je
`lim_(n->oo)((2n-4)/(n-3)-an-b)=-oo`, jsou
`a` libovolné a `b≠0`
`a∈(-oo,0)` a `b` libovolné
`a=0` a `b∈(-oo,0)`
`a∈(-oo,0:)` a `b≠0`
`a∈(0,oo)` a `b` libovolné
Vypočtěte `lim_(n->oo)(2^n-1)/(2^n+1)=L`
`L=oo`
`L=1`
`L=-oo`
`L=-1`
`L=0`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti