Test z okruhu 09.02 Limita posloupnosti

Vypočtěte
`lim_(n->oo)((3n-1)^17*(3-2n)^14)/((2n-7)^16*(5-3n)^16)=L`, potom
`L=9/4`
`L=-9/4`
`L=oo`
`L=-oo`
`L=0`
Vypočtěte `lim_(n->oo)(n^3-100n^2+11)/(-2000n^2+17)=L`, potom
`L=0`
`L=-oo`
`L=1/2`
`L=oo`
`L=-1/2`
Vypočtěte `lim_(n->oo)(root()(n^3-2n^2+1)+root(3)(n^4+1))/(root(4)(n^6+6n^5+2)-root(5)(n^7+3n^3+1))=L`, potom
`L=0`
`L=-1`
`L=-oo`
`L=oo`
`L=1`
Vypočtěte `lim_(n->oo)((2n+3))/root(3)(n^3+2n-1)=L`, potom
`L=-2`
`L=oo`
`L=0`
`L=-oo`
`L=2`
Vypočtěte `lim_(n->oo)((n+2)!-(n+1)!)/((n+2)!+(n+1)!)=L`, potom
`L=-oo`
`L=oo`
`L=-1`
`L=1`
`L=0`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti