Test z okruhu 09.02 Limita posloupnosti

Vypočtěte `lim_(n->oo)(root(4)(n^5+2)-root(3)(n^2+1))/(root(3)(n^4+2)-root()(n^3+1))=L`, potom
`L=oo`
`L=-1`
`L=0`
`L=-oo`
`L=1`
Vypočtěte `lim_(n->oo)(n^3-100n^2+11)/(2000n^2+17)=L`, potom
`L=1/2`
`L=-1/2`
`L=0`
`L=-oo`
`L=oo`
Všechny hodnoty reálných parametrů `a` a `b`, pro které je
`lim_(n->oo)((an^2+2n-1)/(bn+3))<0`, jsou
`a=0` a `b∈(0,oo)`
`a∈(-oo,0 )` a `b≠0`
`a≠0` a `b≠0`
`a∈(0,oo)` a `b≠0`
`a=0` a `b∈(-oo,0)`
Vypočtěte `lim_(n->oo)((1+2+3+...+n)/(n+2)-n/2)=L`
`L=-1/2`
`L=1/2`
`L=-oo`
`L=0`
`L=oo`
Vypočtěte
`lim_(n->oo)((3n-1)^17*(3-2n)^14)/((2n-7)^16*(5-3n)^16)=L`, potom
`L=oo`
`L=0`
`L=9/4`
`L=-oo`
`L=-9/4`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti