Test z okruhu 09.02 Limita posloupnosti

Vypočtěte `lim_(n->oo)((n+1)^4-(n-1)^4)/((n+1)^4+(n-1)^4)=L`, potom
`L=1/2`
`L=0`
`L=-1/2`
`L=oo`
`L=-oo`
Vypočtěte `lim_(n->oo)root(3)(n^6+5)/(root()(n^2+1)+n)^2=L`, potom
`L=oo`
`L=-oo`
`L=-1/4`
`L=1/4`
`L=0`
Vypočtěte `lim_(n->oo)1/(n^2)(1+2+3+...+n)=L`
`L=1/2`
`L=0`
`L=oo`
`L=-oo`
`L=-1/2`
Všechny hodnoty reálných parametrů `a` a `b`, pro které je
`lim_(n->oo)(((a+b)n^2+n-1)/(n+6)+bn)=oo`, jsou
`a=0` a `b∈(-oo,0)`
`a+2b∈(-oo,0)`
`a∈(-oo,0:)` a `b≠0`
`a+2b∈(0,oo)`
`a` libovolné a `b≠0`
Vypočtěte
`lim_(n->oo)((3n-1)^17*(3-2n)^14)/((2n-7)^16*(5-3n)^16)=L`, potom
`L=oo`
`L=9/4`
`L=0`
`L=-oo`
`L=-9/4`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti