Test z okruhu 09.02 Limita posloupnosti

Vypočtěte `lim_(n->oo)((2n+1)^4+(n-1)^4)/((2n+1)^4-(n-1)^4)=L`, potom
`L=-oo`
`L=0`
`L=-17/15`
`L=oo`
`L=17/15`
Vypočtěte `lim_(n->oo)(1/(1.3)+1/(3.5)+1/(5.7)+...1/((2n-1).(2n+1)))=L`
`L=-oo`
`L=oo`
`L=0`
`L=-1/2`
`L=1/2`
Vypočtěte `lim_(n->oo)(root(3)(n^3+2n-1))/(n+2)=L`, potom
`L=-oo`
`L=-1`
`L=0`
`L=1`
`L=oo`
Všechny hodnoty reálných parametrů `a` a `b`, pro které je
`lim_(n->oo)((an^2+2n-1)/(bn+3))>0`, jsou
`a=0` a `b∈(-oo,0)`
`a=0` a `b∈(0,oo )`
`a∈(0,∞ )` a `b≠0`
`a∈(-∞,0 )` a `b≠0`
`a≠0` a `b≠0`
Všechny hodnoty reálných parametrů `a` a `b`, pro které je
`lim_(n->oo)((2n-4)/(n+3)-an-b)=oo`, jsou
`a∈(-oo,0)` a `b` libovolné
`a` libovolné a `b≠0`
`a∈(0,oo)` a `b` libovolné
`a∈(-oo,0:)` a `b≠0`
`a=0` a `b∈(-oo,0)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti