Test z okruhu 08.5 Determinanty

Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_1` v soustavě lineárních rovnic:

`` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```` `x_3`

``

`=`

`-` ```1`

 

`` `x_1`

``

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```1`

 

`2` `x_1`

`-` ```5` `x_2`

`+` ```4` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`2` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

``

``

`=`

`-` ```4`

 

Potom
`x_1= -1/2`
žádná z uvedených možností není správná.
`x_1= 1`
`x_1= 3/2`
`x_1= 0`
Vypočtěte determinant `| (7,3,1,2), (1,5,2,5), (2,2,2,0), (0,1,3,0) |`, potom
žádná z uvedených možností není správná.
`| (7,3,1,2), (1,5,2,5), (2,2,2,0), (0,1,3,0) | = 104`
`| (7,3,1,2), (1,5,2,5), (2,2,2,0), (0,1,3,0) | = - 104`
`| (7,3,1,2), (1,5,2,5), (2,2,2,0), (0,1,3,0) | = - 48`
`| (7,3,1,2), (1,5,2,5), (2,2,2,0), (0,1,3,0) | = 48`
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_2` v soustavě lineárních rovnic:

`` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```` `x_3`

``

`=`

`-` ```1`

 

`` `x_1`

``

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```1`

 

`2` `x_1`

`-` ```5` `x_2`

`+` ```4` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`2` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

``

``

`=`

`-` ```4`

 

Potom
`x_2= 0`
`x_2= 3/2`
`x_2= 1`
žádná z uvedených možností není správná.
`x_2= -1/2`
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_4` v soustavě lineárních rovnic:

`3` `x_1`

``

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```5`

 

`` `x_1`

`+` ```2` `x_2`

``

`+` ```3` `x_4`

`=`

` ` ```7`

 

`-` ```` `x_1`

`+` ```3` `x_2`

``

`+` ```4` `x_4`

`=`

` ` ```8`

 

`2` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`+` ```` `x_3`

`+` ```3` `x_4`

`=`

` ` ```7`

 

Potom
`x_4= 1`
žádná z uvedených možností není správná.
`x_4= 0`
`x_4= 2`
`x_4= 3`
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_1` v soustavě lineárních rovnic:

`2` `x_1`

`+` ```` `x_2`

``

`+` ```3` `x_4`

`=`

` ` ```3`

 

`3` `x_1`

``

`+` ```2` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`4` `x_1`

``

`+` ```3` `x_3`

`-` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`3` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

Potom
`x_1= 3`
`x_1= 1`
`x_1= -1`
žádná z uvedených možností není správná.
`x_1= 2`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti