Test z okruhu 08.5 Determinanty

Vypočtěte determinant `| (2,1,3,6), (1,4,2,7), (3,2,1,6), (6,7,6,20) |`, potom
`| (2,1,3,6), (1,4,2,7), (3,2,1,6), (6,7,6,20) | = -170`
`| (2,1,3,6), (1,4,2,7), (3,2,1,6), (6,7,6,20) | = 25`
`| (2,1,3,6), (1,4,2,7), (3,2,1,6), (6,7,6,20) | = 6`
`| (2,1,3,6), (1,4,2,7), (3,2,1,6), (6,7,6,20) | = -25`
`| (2,1,3,6), (1,4,2,7), (3,2,1,6), (6,7,6,20) | = 170`
Vypočtěte determinant `| (0,1,1,4), (3,1,7,0), (2,4,1,8), (5,1,4,1) |`, potom
`| (0,1,1,4), (3,1,7,0), (2,4,1,8), (5,1,4,1) | = 189`
`| (0,1,1,4), (3,1,7,0), (2,4,1,8), (5,1,4,1) | = - 341`
žádná z uvedených možností není správná.
`| (0,1,1,4), (3,1,7,0), (2,4,1,8), (5,1,4,1) | = 341`
`| (0,1,1,4), (3,1,7,0), (2,4,1,8), (5,1,4,1) | = - 189`
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_3` v soustavě lineárních rovnic:

`3` `x_1`

``

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```5`

 

`` `x_1`

`+` ```2` `x_2`

``

`+` ```3` `x_4`

`=`

` ` ```7`

 

`-` ```` `x_1`

`+` ```3` `x_2`

``

`+` ```4` `x_4`

`=`

` ` ```8`

 

`2` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`+` ```` `x_3`

`+` ```3` `x_4`

`=`

` ` ```7`

 

Potom
`x_3= 1`
`x_3= 2`
žádná z uvedených možností není správná.
`x_3= 0`
`x_3= 3`
Vypočtěte determinant `| (7,3,1,2), (1,5,2,5), (2,2,2,0), (0,1,3,0) |`, potom
`| (7,3,1,2), (1,5,2,5), (2,2,2,0), (0,1,3,0) | = - 104`
žádná z uvedených možností není správná.
`| (7,3,1,2), (1,5,2,5), (2,2,2,0), (0,1,3,0) | = 48`
`| (7,3,1,2), (1,5,2,5), (2,2,2,0), (0,1,3,0) | = - 48`
`| (7,3,1,2), (1,5,2,5), (2,2,2,0), (0,1,3,0) | = 104`
Vypočtěte determinant `| (2,0,3,3), (0,1,1,0), (3,2,7,1), (6,0,1,1) |`, potom
žádná z uvedených možností není správná.
`| (2,0,3,3), (0,1,1,0), (3,2,7,1), (6,0,1,1) | = - 64`
`| (2,0,3,3), (0,1,1,0), (3,2,7,1), (6,0,1,1) | = 31`
`| (2,0,3,3), (0,1,1,0), (3,2,7,1), (6,0,1,1) | = - 31`
`| (2,0,3,3), (0,1,1,0), (3,2,7,1), (6,0,1,1) | = 64`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti