Test z okruhu 08.5 Determinanty

Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_4` v soustavě lineárních rovnic:

`3` `x_1`

``

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```5`

 

`` `x_1`

`+` ```2` `x_2`

``

`+` ```3` `x_4`

`=`

` ` ```7`

 

`-` ```` `x_1`

`+` ```3` `x_2`

``

`+` ```4` `x_4`

`=`

` ` ```8`

 

`2` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`+` ```` `x_3`

`+` ```3` `x_4`

`=`

` ` ```7`

 

Potom
`x_4= 2`
`x_4= 3`
`x_4= 0`
`x_4= 1`
žádná z uvedených možností není správná.
Vypočtěte determinant `| (1,8,2,7), (2,2,3,6), (3,4,1,6), (6,14,6,20) |`, potom
`| (1,8,2,7), (2,2,3,6), (3,4,1,6), (6,14,6,20) | = 340`
`| (1,8,2,7), (2,2,3,6), (3,4,1,6), (6,14,6,20) | = -340`
`| (1,8,2,7), (2,2,3,6), (3,4,1,6), (6,14,6,20) | = 50`
`| (1,8,2,7), (2,2,3,6), (3,4,1,6), (6,14,6,20) | = -12`
`| (1,8,2,7), (2,2,3,6), (3,4,1,6), (6,14,6,20) | = -50`
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_3` v soustavě lineárních rovnic:

`` `x_1`

`+` ```2` `x_2`

`-` ```2` `x_3`

``

`=`

`-` ```1`

 

`` `x_1`

`+` ```` `x_2`

``

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```1`

 

`2` `x_1`

`+` ```4` `x_2`

`-` ```5` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

`0```

 

`3` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`-` ```3` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

`-` ```1`

 

Potom
`x_3= 1`
`x_3= 3/2`
žádná z uvedených možností není správná.
`x_3= 0`
`x_3= -1/2`
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_4` v soustavě lineárních rovnic:

`` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```` `x_3`

``

`=`

`-` ```1`

 

`` `x_1`

``

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```1`

 

`2` `x_1`

`-` ```5` `x_2`

`+` ```4` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`2` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

``

``

`=`

`-` ```4`

 

Potom
žádná z uvedených možností není správná.
`x_4= 0`
`x_4= 1`
`x_4= 3/2`
`x_4= -1/2`
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_1` v soustavě lineárních rovnic:

`` `x_1`

`+` ```2` `x_2`

`-` ```2` `x_3`

``

`=`

`-` ```1`

 

`` `x_1`

`+` ```` `x_2`

``

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```1`

 

`2` `x_1`

`+` ```4` `x_2`

`-` ```5` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

`0```

 

`3` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`-` ```3` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

`-` ```1`

 

Potom
`x_1= 0`
`x_1= 3/2`
`x_1= -1/2`
`x_1= 1`
žádná z uvedených možností není správná.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti