Test z okruhu 08.5 Determinanty

Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_2` v soustavě lineárních rovnic:

`` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```` `x_3`

``

`=`

`-` ```1`

 

`` `x_1`

``

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```1`

 

`2` `x_1`

`-` ```5` `x_2`

`+` ```4` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`2` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

``

``

`=`

`-` ```4`

 

Potom
`x_2= 0`
žádná z uvedených možností není správná.
`x_2= -1/2`
`x_2= 1`
`x_2= 3/2`
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_3` v soustavě lineárních rovnic:

`` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```` `x_3`

``

`=`

`-` ```1`

 

`` `x_1`

``

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```1`

 

`2` `x_1`

`-` ```5` `x_2`

`+` ```4` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`2` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

``

``

`=`

`-` ```4`

 

Potom
`x_3= -1/2`
`x_3= 3/2`
`x_3= 1`
žádná z uvedených možností není správná.
`x_3= 0`
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_2` v soustavě lineárních rovnic:

`2` `x_1`

`+` ```` `x_2`

``

`+` ```3` `x_4`

`=`

` ` ```3`

 

`3` `x_1`

``

`+` ```2` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`4` `x_1`

``

`+` ```3` `x_3`

`-` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`3` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

Potom
žádná z uvedených možností není správná.
`x_2= -1`
`x_2= 1`
`x_2= 3`
`x_2= 2`
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_4` v soustavě lineárních rovnic:

`` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```` `x_3`

``

`=`

`-` ```1`

 

`` `x_1`

``

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```1`

 

`2` `x_1`

`-` ```5` `x_2`

`+` ```4` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`2` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

``

``

`=`

`-` ```4`

 

Potom
`x_4= 0`
`x_4= -1/2`
žádná z uvedených možností není správná.
`x_4= 1`
`x_4= 3/2`
Vypočtěte determinant `| (2,0,3,3), (0,1,1,0), (3,3,7,1), (6,0,1,1) |`, potom
`| (2,0,3,3), (0,1,1,0), (3,3,7,1), (6,0,1,1) | = - 49`
`| (2,0,3,3), (0,1,1,0), (3,3,7,1), (6,0,1,1) | = 48`
`| (2,0,3,3), (0,1,1,0), (3,3,7,1), (6,0,1,1) | = 49`
`| (2,0,3,3), (0,1,1,0), (3,3,7,1), (6,0,1,1) | = - 30`
`| (2,0,3,3), (0,1,1,0), (3,3,7,1), (6,0,1,1) | = - 48`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti