Test z okruhu 08.5 Determinanty

Vypočtěte determinant `| (3,2,0,2), (3,0,6,9), (-1,0,3,4), (2,2,1,3) |`, potom
`| (3,2,0,2), (3,0,6,9), (-1,0,3,4), (2,2,1,3) | = 88`
`| (3,2,0,2), (3,0,6,9), (-1,0,3,4), (2,2,1,3) | = 6`
`| (3,2,0,2), (3,0,6,9), (-1,0,3,4), (2,2,1,3) | = - 88`
`| (3,2,0,2), (3,0,6,9), (-1,0,3,4), (2,2,1,3) | = - 1`
`| (3,2,0,2), (3,0,6,9), (-1,0,3,4), (2,2,1,3) | = - 6`
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_3` v soustavě lineárních rovnic:

`` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```` `x_3`

``

`=`

`-` ```1`

 

`` `x_1`

``

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```1`

 

`2` `x_1`

`-` ```5` `x_2`

`+` ```4` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`2` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

``

``

`=`

`-` ```4`

 

Potom
`x_3= 3/2`
žádná z uvedených možností není správná.
`x_3= 1`
`x_3= 0`
`x_3= -1/2`
Vypočtěte determinant `| (3,0,2,2), (3,6,0,9), (-1,3,0,4), (2,1,2,3) |`, potom
`| (3,0,2,2), (3,6,0,9), (-1,3,0,4), (2,1,2,3) | = 88`
`| (3,0,2,2), (3,6,0,9), (-1,3,0,4), (2,1,2,3) | = 6`
`| (3,0,2,2), (3,6,0,9), (-1,3,0,4), (2,1,2,3) | = -6`
`| (3,0,2,2), (3,6,0,9), (-1,3,0,4), (2,1,2,3) | = - 88`
`| (3,0,2,2), (3,6,0,9), (-1,3,0,4), (2,1,2,3) | = -1`
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_4` v soustavě lineárních rovnic:

`` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```` `x_3`

``

`=`

`-` ```1`

 

`` `x_1`

``

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```1`

 

`2` `x_1`

`-` ```5` `x_2`

`+` ```4` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`2` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

``

``

`=`

`-` ```4`

 

Potom
žádná z uvedených možností není správná.
`x_4= 0`
`x_4= 1`
`x_4= -1/2`
`x_4= 3/2`
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_3` v soustavě lineárních rovnic:

`2` `x_1`

`+` ```` `x_2`

``

`+` ```3` `x_4`

`=`

` ` ```3`

 

`3` `x_1`

``

`+` ```2` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`4` `x_1`

``

`+` ```3` `x_3`

`-` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`3` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

Potom
`x_3= 2`
`x_3= -1`
`x_3= 1`
žádná z uvedených možností není správná.
`x_3= 3`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti