Test z okruhu 08.5 Determinanty

Vypočtěte determinant `| (1,0,1,4), (1,3,7,0), (4,2,1,8), (1,5,4,1) |`, potom
`| (1,0,1,4), (1,3,7,0), (4,2,1,8), (1,5,4,1) | = 189`
`| (1,0,1,4), (1,3,7,0), (4,2,1,8), (1,5,4,1) | = 341`
`| (1,0,1,4), (1,3,7,0), (4,2,1,8), (1,5,4,1) | = - 189`
`| (1,0,1,4), (1,3,7,0), (4,2,1,8), (1,5,4,1) | = - 341`
žádná z uvedených možností není správná.
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_4` v soustavě lineárních rovnic:

`2` `x_1`

`+` ```` `x_2`

``

`+` ```3` `x_4`

`=`

` ` ```3`

 

`3` `x_1`

``

`+` ```2` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`4` `x_1`

``

`+` ```3` `x_3`

`-` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`3` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

Potom
`x_4= -1`
`x_4= 3`
`x_4= 2`
`x_4= 1`
žádná z uvedených možností není správná.
Užitím Cramerova pravidla spočtěte neznámou `x_3` v soustavě lineárních rovnic:

`` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```` `x_3`

``

`=`

`-` ```1`

 

`` `x_1`

``

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```1`

 

`2` `x_1`

`-` ```5` `x_2`

`+` ```4` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`2` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

``

``

`=`

`-` ```4`

 

Potom
`x_3= 3/2`
`x_3= 1`
`x_3= 0`
žádná z uvedených možností není správná.
`x_3= -1/2`
Vypočtěte determinant `|(0,0,1,3),(0,-1,3,5),(1,3,-5,0),(3,5,0,0)|`, potom
`| (0,0,1,3), (0,-1,3,5), (1,3,-5,0), (3,5,0,0) | = 56`
žádná z uvedených možností není správná.
`| (0,0,1,3), (0,-1,3,5), (1,3,-5,0), (3,5,0,0) | = 29`
`| (0,0,1,3), (0,-1,3,5), (1,3,-5,0), (3,5,0,0) | = - 29`
`| (0,0,1,3), (0,-1,3,5), (1,3,-5,0), (3,5,0,0) | = - 56`
Vypočtěte determinant `| (2,3,0,3), (0,1,1,0), (3,7,2,1), (6,1,0,1) |`, potom
žádná z uvedených možností není správná.
`| (2,3,0,3), (0,1,1,0), (3,7,2,1), (6,1,0,1) | = 31`
`| (2,3,0,3), (0,1,1,0), (3,7,2,1), (6,1,0,1) | = - 31`
`| (2,3,0,3), (0,1,1,0), (3,7,2,1), (6,1,0,1) | = 64`
`| (2,3,0,3), (0,1,1,0), (3,7,2,1), (6,1,0,1) | = - 64`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti