Test z okruhu 08.4 Maticová algebra

Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `2*B+X*A=4*X+3*B`, kde `A=[(2,7),(1,1)]` a `B=[(-2,4),(-1,5)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(1,11),(0,7)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-2,-6),(2,3)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-13,47),(-4,14)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-6,28),(-1,10)]`
žádná z uvedených možností není správná.
Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `X*B+A=2*X+2*A`, kde `A=[(-2,-3),(1,4)]` a `B=[(1,7),(1,-6)]`, potom
žádná z uvedených možností není správná.
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(16,21),(-1,-4)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(19,17),(-12,-11)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(9,-4),(1,-1)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-10,-10),(0,3)]`
Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `X*A+3*B=2*X+5*B`, kde `A=[(1,2),(2,-1)]` a `B=[(-1,2),(-3,3)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(2,4),(-1,5)]`
žádná z uvedených možností není správná.
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-3,4),(-6,3)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-18,24),(-10,14)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(2,0),(-6,-6)]`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti