Test z okruhu 08.4 Maticová algebra

Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `X*A-B=B-4*X`, kde `A=[(-1,4),(5,3)]` a `B=[(1,-1),(2,-3)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-1,5),(1,-4)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(12,-7),(29,-17)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(24,-14),(58,-34)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-2,10),(2,-8)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(2/5,-1/4),(4/9,-6/7)]`
Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `X-3*B=X*A-2*B`, kde `A=[(-1,5),(1,-2)]` a `B=[(-4,-3),(1,2)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-1,2),(2,4)]`
žádná z uvedených možností není správná.
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-15,-26),(5,9)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-12,-15),(1,4)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-7,1),(-2,1)]`
Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `X*B+A=2*X+2*A`, kde `A=[(-2,-3),(1,4)]` a `B=[(1,7),(1,-6)]`, potom
žádná z uvedených možností není správná.
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-10,-10),(0,3)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(19,17),(-12,-11)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(16,21),(-1,-4)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(9,-4),(1,-1)]`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti