Test z okruhu 08.4 Maticová algebra

Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `X*B=3*X+2*A`, kde `A=[(1,2),(0,1)]` a `B=[(5,7),(1,6)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-2,6),(2,-4)]`
žádná z uvedených možností není správná.
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-3,2),(0,-2)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-6,2),(2,0)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-3,14),(0,-2)]`
Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `3*X - B=B-X*A`, kde `A=[(-1,9),(1,2)]` a `B=[(-1,-2),(-1,0)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-10,36),(2,0)]`
žádná z uvedených možností není správná.
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-6,10),(-10,18)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(8,-20),(-2,4)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(3,-13),(-3,2)]`
Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `X-3*B=X*A-2*B`, kde `A=[(-1,5),(1,-2)]` a `B=[(-4,-3),(1,2)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-12,-15),(1,4)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-7,1),(-2,1)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-15,-26),(5,9)]`
žádná z uvedených možností není správná.
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-1,2),(2,4)]`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti