Test z okruhu 08.4 Maticová algebra

Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `B*X=3*X+A`, kde `A=[(1,2),(0,1)]` a `B=[(5,7),(1,6)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-3,1),(1,0)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-3,2),(0,-2)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-3,14),(0,-2)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-1,3),(1,-2)]`
žádná z uvedených možností není správná.
Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `X-3*B=X*A-2*B`, kde `A=[(-1,5),(1,-2)]` a `B=[(-4,-3),(1,2)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-1,2),(2,4)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-7,1),(-2,1)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-15,-26),(5,9)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-12,-15),(1,4)]`
žádná z uvedených možností není správná.
Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `A*X-3*B=4*X-2*B`, kde `A=[(2,7),(1,1)]` a `B=[(-2,4),(-1,5)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-6,28),(-1,10)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-2,-6),(2,3)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-13,47),(-4,14)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(1,11),(0,7)]`
žádná z uvedených možností není správná.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti