Test z okruhu 08.4 Maticová algebra

Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `B*X=3*X+A`, kde `A=[(1,2),(0,1)]` a `B=[(5,7),(1,6)]`, potom
žádná z uvedených možností není správná.
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-3,2),(0,-2)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-3,1),(1,0)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-3,14),(0,-2)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-1,3),(1,-2)]`
Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `A*X+B=2*X+2*B`, kde `A=[(5,7),(2,7)]` a `B=[(1,2),(1,1)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(5,-14),(-2,3)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(2,-4),(-1,5)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-2,3),(1,-1)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(1,-1),(3,-4)]`
žádná z uvedených možností není správná.
Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `X*A+3*B=2*X+5*B`, kde `A=[(1,2),(2,-1)]` a `B=[(-1,2),(-3,3)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-18,24),(-10,14)]`
žádná z uvedených možností není správná.
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(2,0),(-6,-6)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(2,4),(-1,5)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-3,4),(-6,3)]`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti