Test z okruhu 08.4 Maticová algebra

Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `X.A+3.B=2.X+4.B`, kde `A=[(5,7),(2,7)]` a `B=[(1,2),(1,1)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(5,-14),(-2,3)]`
žádná z uvedených možností není správná.
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-2,3),(1,-1)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(2,-4),(-1,5)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(1,-1),(3,-4)]`
Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `A*X+3*B=2*X+5*B`, kde `A=[(1,2),(2,-1)]` a `B=[(-1,2),(-3,3)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-3,4),(-6,3)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(2,4),(-1,5)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(2,0),(-6,-6)]`
žádná z uvedených možností není správná.
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-18,24),(-10,14)]`
Vypočtěte neznámou matici `X` v maticové rovnici `X-3*B=X*A-2*B`, kde `A=[(-1,5),(1,-2)]` a `B=[(-4,-3),(1,2)]`, potom
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-15,-26),(5,9)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-7,1),(-2,1)]`
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-12,-15),(1,4)]`
žádná z uvedených možností není správná.
tato rovnice má právě jedno řešení `X=[(-1,2),(2,4)]`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti