Test z okruhu 08.3 Soustavy lineárních rovnic

Řešte soustavu lineárních rovnic

`` `x_1`

`+` ```2` `x_2`

`-` ```` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```2`

 

`-` ```2` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

`+` ```2` `x_3`

`-` ```3` `x_4`

`=`

` ` ```4`

 

`` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`-` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

`-` ```2`

 

``

`+` ```` `x_2`

``

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```6`

 

má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=( 0, 0, 1, 3)`.,
má nekonečně mnoho řešení a právě tři neznámé jsou volitelné.
nemá řešení.
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
Řešte soustavu lineárních rovnic

`-` ```` `x_1`

`-` ```5` `x_2`

`-` ```2` `x_3`

`+` ```4` `x_4`

`=`

`0```

`5` `x_1`

`+` ```4` `x_2`

`+` ```10` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

`0```

`-` ```` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`-` ```2` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

`0```

`3` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

`+` ```8` `x_3`

`+` ```6` `x_4`

`=`

`0```

potom tato soustava
má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=( 0, 0, 0, 0)`.
má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
nemá řešení.
žádná z uvedených možností není správná.
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
Řešte soustavu lineárních rovnic

`-` ```` `x_1`

`+` ```3` `x_2`

`+` ```` `x_3`

`-` ```` `x_4`

`=`

`-` ```4`

`` `x_1`

`-` ```` `x_2`

``

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```2`

`` `x_1`

`+` ```3` `x_2`

`+` ```2` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

`-` ```2`

`` `x_1`

`+` ```5` `x_2`

`+` ```3` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

`-` ```4`

potom tato soustava
má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
žádná z uvedených možností není správná.
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=(-1,-1, 0, 2)`.
nemá řešení.
Řešte soustavu lineárních rovnic

`6` `x_1`

`+` ```5` `x_2`

`+` ```4` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```3`

`2` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`-` ```` `x_3`

`-` ```` `x_4`

`=`

`-` ```2`

`2` `x_1`

`+` ```3` `x_2`

`+` ```6` `x_3`

`+` ```4` `x_4`

`=`

` ` ```1`

`10` `x_1`

`+` ```9` `x_2`

`+` ```9` `x_3`

`+` ```5` `x_4`

`=`

` ` ```4`

potom tato soustava
nemá řešení.
žádná z uvedených možností není správná.
má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=(-2, 0,-1, 1)`.
Řešte soustavu lineárních rovnic

`-` ```` `x_1`

``

`+` ```3` `x_3`

``

`=`

`-` ```2`

`2` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

`-` ```2`

`` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```4` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

`-` ```4`

`2` `x_1`

`-` ```4` `x_2`

`+` ```7` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

`-` ```8`

potom tato soustava
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=( 2, 3, 0, 0)`.
žádná z uvedených možností není správná.
nemá řešení.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti