Test z okruhu 08.3 Soustavy lineárních rovnic

Řešte soustavu lineárních rovnic

`` `x_1`

`+` ```6` `x_2`

`+` ```7` `x_3`

`+` ```14` `x_4`

`=`

`0```

`` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`+` ```2` `x_3`

`+` ```4` `x_4`

`=`

`0```

`-` ```` `x_1`

`+` ```4` `x_2`

`+` ```3` `x_3`

`+` ```6` `x_4`

`=`

`0```

`` `x_1`

`+` ```11` `x_2`

`+` ```12` `x_3`

`+` ```24` `x_4`

`=`

`0```

potom tato soustava
má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=( 0, 0, 0, 0)`.
má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
nemá řešení.
žádná z uvedených možností není správná.
Řešte soustavu lineárních rovnic

`` `x_1`

`+` ```4` `x_2`

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`+` ```3` `x_5`

`=`

` ` ```4`

 

`2` `x_1`

`+` ```2` `x_2`

``

`+` ```` `x_4`

`+` ```2` `x_5`

`=`

` ` ```8`

 

`` `x_1`

`+` ```5` `x_2`

``

``

`+` ```7` `x_5`

`=`

` ` ```12`

 

`3` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`+` ```` `x_5`

`=`

` ` ```9`

 

`2` `x_1`

`+` ```5` `x_2`

`+` ```2` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`+` ```2` `x_5`

`=`

` ` ```3`

 

má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)=( 3,-1,-1, 0, 2)`.
má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
nemá řešení.
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
má nekonečně mnoho řešení a právě tři neznámé jsou volitelné.
Řešte soustavu lineárních rovnic

`6` `x_1`

`+` ```5` `x_2`

`+` ```4` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```3`

`2` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`-` ```` `x_3`

`-` ```` `x_4`

`=`

`-` ```2`

`2` `x_1`

`+` ```3` `x_2`

`+` ```6` `x_3`

`+` ```4` `x_4`

`=`

` ` ```1`

`10` `x_1`

`+` ```9` `x_2`

`+` ```9` `x_3`

`+` ```5` `x_4`

`=`

` ` ```4`

potom tato soustava
žádná z uvedených možností není správná.
má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
nemá řešení.
má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=(-2, 0,-1, 1)`.
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
Řešte soustavu lineárních rovnic

`-` ```` `x_1`

`+` ```3` `x_2`

`+` ```` `x_3`

`-` ```` `x_4`

`=`

`-` ```4`

 

`` `x_1`

`-` ```` `x_2`

``

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```2`

 

`` `x_1`

`+` ```3` `x_2`

`+` ```2` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

`-` ```2`

 

`` `x_1`

`+` ```5` `x_2`

`+` ```3` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

`-` ```4`

 

má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
nemá řešení.
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
má nekonečně mnoho řešení a právě tři neznámé jsou volitelné.
má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=(-1, 1, 0, 0)`.,
Řešte soustavu lineárních rovnic

`-` ```` `x_1`

``

`+` ```2` `x_3`

`-` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```1`

`` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`-` ```2` `x_3`

`+` ```4` `x_4`

`=`

`0```

`2` `x_1`

`+` ```2` `x_2`

`+` ```3` `x_3`

`-` ```` `x_4`

`=`

` ` ```12`

`2` `x_1`

`+` ```2` `x_2`

`+` ```3` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```14`

potom tato soustava
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
nemá řešení.
má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=( 3, 1, 2, 0)`.
má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
žádná z uvedených možností není správná.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti