Test z okruhu 08.3 Soustavy lineárních rovnic

Řešte soustavu lineárních rovnic

`` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```2` `x_3`

`-` ```5` `x_4`

`=`

`-` ```1`

 

`-` ```` `x_1`

`+` ```3` `x_2`

`+` ```2` `x_3`

`-` ```3` `x_4`

`=`

` ` ```3`

 

`2` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

`+` ```` `x_3`

`+` ```4` `x_4`

`=`

`0```

 

`2` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```5` `x_3`

`+` ```12` `x_4`

`=`

` ` ```2`

 

nemá řešení.
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=( 3, 2, 0, 0)`.,
má nekonečně mnoho řešení a právě tři neznámé jsou volitelné.
má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
Řešte soustavu lineárních rovnic

`` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```` `x_3`

``

`=`

`-` ```1`

 

`` `x_1`

``

`+` ```` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```1`

 

`2` `x_1`

`-` ```5` `x_2`

`+` ```4` `x_3`

`-` ```` `x_4`

`=`

`0```

 

`2` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

``

``

`=`

`-` ```4`

 

má nekonečně mnoho řešení a právě tři neznámé jsou volitelné.
má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=(``frac(-1) 2`,` 1, frac(3) 2`, `0)`.,
nemá řešení.
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
Řešte soustavu lineárních rovnic

`` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```2`

 

`` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

`-` ```` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

`-` ```2`

 

`` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`+` ```3` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```6`

 

`` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

`-` ```3` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

`-` ```6`

 

má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=( 1, 0, 2,-1)`.
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
nemá řešení.
má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
má nekonečně mnoho řešení a právě tři neznámé jsou volitelné.
Řešte soustavu lineárních rovnic

`2` `x_1`

`+` ```2` `x_2`

`-` ```3` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```1`

 

`-` ```` `x_1`

``

`+` ```2` `x_3`

`-` ```3` `x_4`

`=`

` ` ```1`

 

`` `x_1`

`+` ```4` `x_2`

``

`-` ```7` `x_4`

`=`

` ` ```5`

 

`2` `x_1`

`+` ```6` `x_2`

`-` ```` `x_3`

`-` ```9` `x_4`

`=`

` ` ```8`

 

má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
má nekonečně mnoho řešení a právě tři neznámé jsou volitelné.
má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=( 1, 1, 1, 0)`.
nemá řešení.
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
Řešte soustavu lineárních rovnic

`2` `x_1`

`+` ```3` `x_2`

`+` ```2` `x_3`

`+` ```7` `x_4`

`=`

` ` ```2`

 

`` `x_1`

`+` ```` `x_2`

`+` ```2` `x_3`

`+` ```4` `x_4`

`=`

`-` ```1`

 

`2` `x_1`

`+` ```4` `x_2`

``

`+` ```6` `x_4`

`=`

` ` ```6`

 

`-` ```` `x_1`

`-` ```3` `x_2`

`+` ```2` `x_3`

`-` ```2` `x_4`

`=`

`-` ```7`

 

má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=(-5, 4, 0, 0)`.,
má nekonečně mnoho řešení a právě tři neznámé jsou volitelné.
má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
nemá řešení.
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti