Test z okruhu 08.1 Aritmetické vektory a matice

Je dána matice `A=[[-1,-1,3,-5],[1,2,-1,3],[2,4,-1,5],[2,3,-3,k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h(A)=4`, jsou
`k=7`
žádná z uvedených možností není správná
`kin(-oo,3)uu(3,oo)`
`kin(-oo,7)uu(7,oo)`
`kin(7,oo)`
Je dána matice `A=[[1,2,2,8], [1,3,4,2], [2,1,6,4], [1,5,8, k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h (A)=4`, jsou
`kin(-oo,5)uu(5,oo)`
`kin(-oo,-5)uu(-5,oo)`
`kin(-oo,10)uu(10,oo)`
`kin(-oo,-10)uu(-10,oo)`
`k=10`
Jsou dány vektory `(1,-1,1,-1),(2,1,-2,2),(1,1,2,-3),(-1,2,1, k)`, v závislosti na reálném parametru `k` rozhodněte o lineární závislosti a nezávislosti těchto vektorů.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které jsou tyto vektory lineárně nezávislé, jsou
`kin(7,8)`
`kin(-oo,-5)uu(-5,oo)`
`kin(-oo,7)uu(7,oo)`
`kin(-oo,-21/11)uu(-21/11,oo)`
`kin(-oo,3)uu(3,oo)`
Jsou dány vektory `(1,-2,1,4),(0,1,3,2),(-1,4,-2,0),(2,-4,9, k)`, v závislosti na reálném parametru `k` rozhodněte o lineární závislosti a nezávislosti těchto vektorů.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které jsou tyto vektory lineárně nezávislé, jsou
`kin(-oo,7)uu(7,oo)`
`k=8`
`kin(7,oo)`
`kin(-oo,8)uu(8,oo)`
žádná z uvedených možností není správná
Je dána matice `A=[[1,-1,3,2],[2,-1,6,4],[1,1,5,-4],[0,-1,-1,k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h(A)=4`, jsou
žádná z uvedených možností není správná
`kin(7,oo)`
`kin(-oo,3)uu(3,oo)`
`k=5`
`kin(-oo,7)uu(7,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti