Test z okruhu 08.1 Aritmetické vektory a matice

Je dána matice `A=[[1,2,3,3,2],[2,3,7,5, 4],[1,1,4,2, 2],[1,3,2,4, 2]]`, určete její hodnost, potom
`h(A)=2`
`h(A)=3`
žádná z uvedených možností není správná
`h(A)=1`
`h(A)=4`
Je dána matice `A=[[2, -3,1,-5],[3,0,-5,8],[-1,1,-3,4],[1,2,4,1]]`, určete její hodnost, potom
`h(A)=3`
`h(A)=2`
`h(A)=5`
`h(A)=4`
`h(A)=1`
žádná z uvedených možností není správná.
Jsou dány vektory `(-1,-1,3,-5),(2,1,-1,3),(4,2,-1,5),(3,2,-3, k)`, v závislosti na reálném parametru `k` rozhodněte o lineární závislosti a nezávislosti těchto vektorů.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které jsou tyto vektory lineárně nezávislé, jsou
`kin(-oo,8)uu(8,oo)`
`kin(9,oo)`
`kin(-oo,7)uu(7,oo)`
`k=8`
žádná z uvedených možností není správná
Je dána matice `A=[[3,-1,3,-2,-4],[0,-1,3,1, 2],[2,-3,9,1, 2],[0,-2,6,3, 6]]`, určete její hodnost, potom
`h(A)=4`
žádná z uvedených možností není správná
`h(A)=2`
`h(A)=3`
`h(A)=1`
Je dána matice `A=[[1,2,2,8], [1,3,4,2], [2,1,6,4], [1,5,8, k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h (A)=4`, jsou
`kin(-oo,10)uu(10,oo)`
`k=10`
`kin(-oo,-10)uu(-10,oo)`
`kin(-oo,-5)uu(-5,oo)`
`kin(-oo,5)uu(5,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti