Test z okruhu 08.1 Aritmetické vektory a matice

Je dána matice `A=[[-1,-1,3,-5],[1,2,-1,3],[2,4,-1,5],[2,3,-3,k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h(A)=4`, jsou
`k=7`
`kin(7,oo)`
`kin(-oo,3)uu(3,oo)`
žádná z uvedených možností není správná
`kin(-oo,7)uu(7,oo)`
Je dána matice `A=[[3,-1,3,-2,-4],[0,-1,3,1, 2],[2,-3,9,1, 2],[0,-2,6,3, 6]]`, určete její hodnost, potom
žádná z uvedených možností není správná
`h(A)=4`
`h(A)=1`
`h(A)=2`
`h(A)=3`
Je dána matice `A=[[1,3,-1,1], [2,6,-1,2], [1,5,1,-2], [0,-1,-1, k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h (A)=4`, jsou
`kin(-oo,-3/2)uu(-3/2,oo)`
`kin(-oo,3)uu(3,oo)`
`k=5`
`kin(-oo,3/2)uu(3/2,oo)`
`kin(-oo,-3)uu(-3,oo)`
Je dána matice `A=[[-1,-3,2,-5],[-5,0,3,8],[-3,1,-1,4],[4,2,-1,1]]`, určete její hodnost, potom
`h(A)=2`
`h(A)=3`
žádná z uvedených možností není správná
`h(A)=1`
`h(A)=4`
Je dána matice `A=[[-1,3,-1,-10], [1,-1,3,6], [2,-1,4,10], [2,-2,5, k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h (A)=4`, jsou
`kin(-oo,-12)uu(-12,oo)`
`kin(-oo,6)uu(6,oo)`
`k=-6`
`kin(-oo,-6)uu(-6,oo)`
`kin(-oo,12)uu(12,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti