Test z okruhu 08.1 Aritmetické vektory a matice

Je dána matice `A=[[1,1,1,4],[1,-1,-1,-2],[2,0,1,3],[1,3,3,k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h(A)=4`, jsou
`kin(-oo,10)uu(10,oo)`
`kin(11,oo)`
`kin(-oo,7)uu(7,oo)`
`k=7`
žádná z uvedených možností není správná
Jsou dány vektory `(1,-1,1,-1),(2,1,-2,2),(1,1,2,-3),(-1,2,1, k)`, v závislosti na reálném parametru `k` rozhodněte o lineární závislosti a nezávislosti těchto vektorů.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které jsou tyto vektory lineárně nezávislé, jsou
`kin(-oo,7)uu(7,oo)`
`kin(-oo,-21/11)uu(-21/11,oo)`
`kin(7,8)`
`kin(-oo,-5)uu(-5,oo)`
`kin(-oo,3)uu(3,oo)`
Je dána matice `A=[[1,2,1,4], [1,3,2,1],[2,1,3,2],[1,5,4,k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h(A)=4`, jsou
žádná z uvedených možností není správná
`kin(-oo,7)uu(7,oo)`
`k=-3`
`kin(-oo,-5)uu(-5,oo)`
`kin(-2,oo)`
Jsou dány vektory `(1,2,1,0),(-1,-1,1,-1),(3,6,5,-1),(2,4,-4, k)`, v závislosti na reálném parametru `k` rozhodněte o lineární závislosti a nezávislosti těchto vektorů.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které jsou tyto vektory lineárně nezávislé, jsou
`kin(-oo,8)uu(8,oo)`
`kin(-3,0)uu(7,oo)`
`k=-3`
`kin(-oo,3)uu(3,oo)`
žádná z uvedených možností není správná
Je dána matice `A=[[2, -3,1,-5],[3,0,-5,8],[-1,1,-3,4],[1,2,4,1]]`, určete její hodnost, potom
`h(A)=1`
`h(A)=3`
`h(A)=2`
`h(A)=4`
žádná z uvedených možností není správná.
`h(A)=5`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti