Test z okruhu 08.1 Aritmetické vektory a matice

Jsou dány vektory `(1,2,1,0),(-1,-1,1,-1),(3,6,5,-1),(2,4,-4, k)`, v závislosti na reálném parametru `k` rozhodněte o lineární závislosti a nezávislosti těchto vektorů.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které jsou tyto vektory lineárně nezávislé, jsou
`kin(-oo,3)uu(3,oo)`
`kin(-oo,8)uu(8,oo)`
žádná z uvedených možností není správná
`k=-3`
`kin(-3,0)uu(7,oo)`
Je dána matice `A=[[1,1,2,-4],[0,7,2,0],[4,8,8,-8],[2,5,2,-1]]`, určete její hodnost, potom
`h(A)=4`
`h(A)=1`
`h(A)=3`
`h(A)=2`
žádná z uvedených možností není správná
Je dána matice `A=[[2, -3,1,-5],[3,0,-5,8],[-1,1,-3,4],[1,2,4,1]]`, určete její hodnost, potom
žádná z uvedených možností není správná.
`h(A)=3`
`h(A)=4`
`h(A)=1`
`h(A)=2`
`h(A)=5`
Je dána matice `A=[[3,-1,3,-2,-4],[0,-1,3,1, 2],[2,-3,9,1, 2],[0,-2,6,3, 6]]`, určete její hodnost, potom
`h(A)=4`
`h(A)=3`
žádná z uvedených možností není správná
`h(A)=1`
`h(A)=2`
Je dána matice `A=[[1,3,-1,1], [2,6,-1,2], [1,5,1,-2], [0,-1,-1, k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h (A)=4`, jsou
`kin(-oo,3)uu(3,oo)`
`k=5`
`kin(-oo,-3/2)uu(-3/2,oo)`
`kin(-oo,3/2)uu(3/2,oo)`
`kin(-oo,-3)uu(-3,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti