Test z okruhu 08.1 Aritmetické vektory a matice

Je dána matice `A=[[5,-2,5,-7,4,-3], [3,-2,7,-5,4,-1], [1,-1,4,-2,2,0],[3,-1,2,-4,2,-2 ],[5,-1,0,-6,2,-4]]`, určete její hodnost, potom
`h(A)=3`
`h(A)=1`
`h(A)=5`
`h(A)=4`
`h(A)=2`
Je dána matice `A=[[1,-1,3,2],[2,-1,6,4],[1,1,5,-4],[0,-1,-1,k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h(A)=4`, jsou
`kin(-oo,7)uu(7,oo)`
`k=5`
`kin(7,oo)`
`kin(-oo,3)uu(3,oo)`
žádná z uvedených možností není správná
Jsou dány vektory `(1,2,1,0),(-1,-1,1,-1),(3,6,5,-1),(2,4,-4, k)`, v závislosti na reálném parametru `k` rozhodněte o lineární závislosti a nezávislosti těchto vektorů.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které jsou tyto vektory lineárně nezávislé, jsou
`k=-3`
`kin(-3,0)uu(7,oo)`
`kin(-oo,8)uu(8,oo)`
žádná z uvedených možností není správná
`kin(-oo,3)uu(3,oo)`
Je dána matice `A=[[1,2,3,3,2],[2,3,7,5, 4],[1,1,4,2, 2],[1,3,2,4, 2]]`, určete její hodnost, potom
`h(A)=2`
žádná z uvedených možností není správná
`h(A)=1`
`h(A)=4`
`h(A)=3`
Je dána matice `A=[[1,2,2,8], [1,3,4,2], [2,1,6,4], [1,5,8, k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h (A)=4`, jsou
`kin(-oo,10)uu(10,oo)`
`kin(-oo,5)uu(5,oo)`
`k=10`
`kin(-oo,-10)uu(-10,oo)`
`kin(-oo,-5)uu(-5,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti