Test z okruhu 08.1 Aritmetické vektory a matice

Je dána matice `A=[[5,-2,5,-7,4,-3], [3,-2,7,-5,4,-1], [1,-1,4,-2,2,0],[3,-1,2,-4,2,-2 ],[5,-1,0,-6,2,-4]]`, určete její hodnost, potom
`h(A)=2`
`h(A)=5`
`h(A)=1`
`h(A)=4`
`h(A)=3`
Je dána matice `A=[[1,2,2,8], [1,3,4,2], [2,1,6,4], [1,5,8, k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h (A)=4`, jsou
`kin(-oo,10)uu(10,oo)`
`kin(-oo,-5)uu(-5,oo)`
`k=10`
`kin(-oo,5)uu(5,oo)`
`kin(-oo,-10)uu(-10,oo)`
Je dána matice `A=[[1,3,-1,1], [2,6,-1,2], [1,5,1,-2], [0,-1,-1, k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h (A)=4`, jsou
`kin(-oo,3)uu(3,oo)`
`kin(-oo,3/2)uu(3/2,oo)`
`k=5`
`kin(-oo,-3/2)uu(-3/2,oo)`
`kin(-oo,-3)uu(-3,oo)`
Jsou dány vektory `(1,2,1,0),(-1,-1,1,-1),(3,6,5,-1),(2,4,-4, k)`, v závislosti na reálném parametru `k` rozhodněte o lineární závislosti a nezávislosti těchto vektorů.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které jsou tyto vektory lineárně nezávislé, jsou
`kin(-oo,3)uu(3,oo)`
`k=-3`
žádná z uvedených možností není správná
`kin(-3,0)uu(7,oo)`
`kin(-oo,8)uu(8,oo)`
Je dána matice `A=[[1,1,1,4],[1,-1,-1,-2],[2,0,1,3],[1,3,3,k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h(A)=4`, jsou
`k=7`
žádná z uvedených možností není správná
`kin(-oo,10)uu(10,oo)`
`kin(11,oo)`
`kin(-oo,7)uu(7,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti