Test z okruhu 08.1 Aritmetické vektory a matice

Je dána matice `A=[[5,-2,5,-7,4,-3], [3,-2,7,-5,4,-1], [1,-1,4,-2,2,0],[3,-1,2,-4,2,-2 ],[5,-1,0,-6,2,-4]]`, určete její hodnost, potom
`h(A)=4`
`h(A)=3`
`h(A)=1`
`h(A)=2`
`h(A)=5`
Řešte soustavu lineárních rovnic

`-` ```` `x_1`

`-` ```5` `x_2`

`-` ```2` `x_3`

`+` ```4` `x_4`

`=`

` ` ```9`

 

`5` `x_1`

`+` ```4` `x_2`

`+` ```10` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

`-` ```3`

 

`-` ```` `x_1`

`-` ```2` `x_2`

`-` ```2` `x_3`

`+` ```` `x_4`

`=`

` ` ```3`

 

`` `x_1`

`-` ```` `x_2`

`+` ```2` `x_3`

`+` ```2` `x_4`

`=`

` ` ```3`

 

má nekonečně mnoho řešení a právě tři neznámé jsou volitelné.
má právě jedno řešení `barx=(x_1, x_2, x_3, x_4)=( 1,-2, 0, 0)`.,
má nekonečně mnoho řešení a právě jedna neznámá je volitelná.
má nekonečně mnoho řešení a právě dvě neznámé jsou volitelné.
nemá řešení.
Je dána matice `A=[[1,2,2,8], [1,3,4,2], [2,1,6,4], [1,5,8, k]]`, v závislosti na reálném parametru `k` určete její hodnost.
Potom všechny hodnoty reálného parametru `k`, pro které je `h (A)=4`, jsou
`k=10`
`kin(-oo,5)uu(5,oo)`
`kin(-oo,-10)uu(-10,oo)`
`kin(-oo,10)uu(10,oo)`
`kin(-oo,-5)uu(-5,oo)`
Je dána matice `A=[[2,5,4,-7,5,-3], [2,7,4,-5,3,-1], [1,4,2,-2,1,0], [1,3,2,-3,2,-1],[1,0,2,-6,5,-4]]`, určete její hodnost, potom
`h(A)=5`
`h(A)=4`
`h(A)=2`
`h(A)=1`
`h(A)=3`
Je dána matice `A=[[1,1,2,-4],[0,7,2,0],[4,8,8,-8],[2,5,2,-1]]`, určete její hodnost, potom
`h(A)=2`
`h(A)=1`
`h(A)=4`
žádná z uvedených možností není správná
`h(A)=3`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti