Test z okruhu 06. Posloupnosti a řady

V aritmetické posloupnosti `(a_n)` je `(a_10=25)` a `(a_20=-15)`. Určete `a_50`. Potom
`a_50=-175`
`a_50=-135`
`a_50=-95`
`a_50=-215`
`a_50=-55`
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=3`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3<21`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin(-oo, -2)uu(3, oo)`
`qin(-oo, 2)`
`qin(-oo, 3)`
`qin(-oo, -3)uu(2, oo)`
`qin(-3, 2)`
`qin(-2, 3)`
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=-2`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3<=-42`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin<<-4, 5>>`
`qin(-oo, -5>>uu<<4, oo)`
`qin<<-5, 4>>`
`qin(-oo, -4>>uu<<5, oo)`
`qin(-oo, 5>>`
`qin(-oo, 4>>`
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=-5`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3<= -15`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin<<-1, 2>>`
`qin(-oo, 2>>`
`qin(-oo, -1>>uu<<2, oo)`
`qin<<-2, 1>>`
`qin(-oo, 1>>`
`qin(-oo, -2>>uu<<1, oo)`
V aritmetické posloupnosti `(a_n)` je `(a_10=25)` a `(a_20=-15)`. Určete `a_70`. Potom
`a_70=-95`
`a_70=-215`
`a_70=-55`
`a_70=-135`
`a_70=-175`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti