Test z okruhu 06. Posloupnosti a řady

V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=-4`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3< -52`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin(3, oo)`
`qin(4, oo)`
`qin(-3, 4)`
`qin(-oo, -3)uu(4, oo)`
`qin(-4, 3)`
`qin(-oo, -4)uu(3, oo)`
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=-3`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3> -93`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin(-6, 5)`
`qin(-oo, -5)uu(6, oo)`
`qin(-oo, 6)`
`qin(-5, 6)`
`qin(-oo, 5)`
`qin(-oo, -6)uu(5, oo)`
Geometrická posloupnost `(a_n)` je definována předpisem: pro všechna kladná přirozená čísla `n` je `a_n=(2m)/(2m-1)^n`, kde `m` je reálný parametr.
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `m` tak, aby pro kvocient `q` platilo: `|` `q` `|<1`.
Potom všechny hodnoty parametru `m` vyhovující této podmínce jsou:
`m in(-oo, 0)uu(1,oo)`
`m in(0, 1/2)uu(1/2, 1)`
`m in(-1, 0)`
`m in(-oo, -1)uu(0,1/2)uu(1/2,oo)`
`m in(0, 1/2) uu(1/2,oo)`
`m in(1, oo)`
Geometrická posloupnost `(a_n)` je definována předpisem: pro všechna kladná přirozená čísla `n` je `a_n=((m+2)^(n+1))/(m*3^n)`, kde `m` je reálný parametr.
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `m` tak, aby pro kvocient `q` platilo: `|` `q` `|<1`.
Potom všechny hodnoty parametru `m` vyhovující této podmínce jsou:
`m in(-1, 5)`
`m in(-1, 0)uu(0,5)`
`m in(-5, 1)`
`m in(-oo, -1)uu(5,oo)`
`m in(-5, 0)uu(0, 1)`
`m in(-oo, -5)uu(1,oo)`
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=2`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3> 42`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin(-5, 4)`
`qin(4, oo)`
`qin(-4, 5)`
`qin(-oo, -5)uu(4, oo)`
`qin(-oo, -4)uu(5, oo)`
`qin(5, oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti