Test z okruhu 06. Posloupnosti a řady

V aritmetické posloupnosti `(a_n)` je `(a_10=25)` a `(a_20=-15)`. Určete `a_60`. Potom
`a_60=-135`
`a_60=-55`
`a_60=-215`
`a_60=-175`
`a_60=-95`
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=3`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3>21`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin(2, oo)`
`qin(-3, 2)`
`qin(-oo, -3)uu(2, oo)`
`qin(-2, 3)`
`qin(-oo, -2)uu(3, oo)`
`qin(3, oo)`
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=-3`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3<= -21`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin(-oo, 2>>`
`qin(-oo, -2>>uu<<3, oo)`
`qin<<-2, 3>>`
`qin<<-3, 2>>`
`qin(-oo, 3>>`
`qin(-oo, -3>>uu<<2, oo)`
Obvod pravoúhlého trojúhelníka měří 24 cm. Velikosti stran tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Určete délku přepony tohoto trojúhelníka. Potom délka přepony je
8 cm
12 cm
6 cm
10 cm
7 cm
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=4`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3>= 52`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin<<-4, 3>>`
`qin<<-3, 4>>`
`qin(-oo, -3>>uu<<4, oo)`
`qin(-oo, -4>>uu<<3, oo)`
`qin<<4, oo)`
`qin<<3, oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti