Test z okruhu 06. Posloupnosti a řady

V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=3`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3>=21`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin<<-3, 2>>`
`qin<<3, oo)`
`qin(-oo, -2>>uu<<3, oo)`
`qin<<2, oo)`
`qin(-oo, -3>>uu<<2, oo)`
`qin<<-2, 3>>`
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=2`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3<=42`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin<<-4, 5>>`
`qin(-oo, -4>>uu<<5, oo)`
`qin(-oo, 5>>`
`qin(-oo, -5>>uu<<4, oo)`
`qin(-oo, 4>>`
`qin<<-5, 4>>`
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=4`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3< 52`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin(-oo, -3)uu(4, oo)`
`qin(-oo, 3)`
`qin(-oo, 4)`
`qin(-oo, -4)uu(3, oo)`
`qin(-3, 4)`
`qin(-4, 3)`
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=3`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3> 93`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin(-oo, -6)uu(5, oo)`
`qin(-6, 5)`
`qin(6, oo)`
`qin(5, oo)`
`qin(-oo, -5)uu(6, oo)`
`qin(-5, 6)`
Mezi kořeny kvadratické rovnice `x^2+x-12=0` vložte 6 reálných čísel tak, aby spolu s kořeny kvadratické rovnice tvořila prvních osm členů aritmetické posloupnosti.
Vypočtěte součet `s` šesti vložených čísel. Potom
`s=3`
` s =-6`
` s =6`
` s =0`
` s =-3`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti