Test z okruhu 06. Posloupnosti a řady

Aritmetická posloupnost `(a_n)` má diferenci `d=-4` a sedmý člen `a_7=-27`. Vypočtěte přirozené číslo `n` tak, aby součet prvních `n` členů posloupnosti byl `s_n=-210`. Potom
`n=11`
`n=8`
`n=9`
`n=12`
`n=10`
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=-2`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3> -42`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin(-oo, -5)uu(4, oo)`
`qin(-4, 5)`
`qin(-oo, 4)`
`qin(-oo, -4)uu(5, oo)`
`qin(-oo, 5)`
`qin(-5, 4)`
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=-4`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3<= -52`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin<<-3, 4>>`
`qin(-oo, -3>>uu<<4, oo)`
`qin(-oo, 3>>`
`qin(-oo, 4>>`
`qin(-oo, -4>>uu<<3, oo)`
`qin<<-4, 3>>`
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=4`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3< 52`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin(-oo, -4)uu(3, oo)`
`qin(-3, 4)`
`qin(-4, 3)`
`qin(-oo, 4)`
`qin(-oo, 3)`
`qin(-oo, -3)uu(4, oo)`
V geometrické posloupnosti je první člen `a_1=-4`, vypočtěte všechny hodnoty kvocientu `q` tak, aby součet prvních tří členů posloupnosti `s_3>= -52`.
Potom všechny hodnoty kvocientu `q` vyhovující podmínce jsou:
`qin<<-4, 3>>`
`qin<<-3, 4>>`
`qin(-oo, -3>>uu<<4, oo)`
`qin(-oo, -4>>uu<<3, oo)`
`qin<<3, oo)`
`qin<<4, oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti