Test z okruhu 05. Kombinatorika

Množina `M` obsahuje právě `n` různých prvků. Vypočtěte `n`, jestliže počet variací 2. třídy bez opakování vytvořených z prvků množiny `M` je o `406` větší než počet kombinací 2. třídy bez opakování z nich vytvořených. Potom
`n = 26`
`n = 28`
`n = 29`
`n = 27`
`n = 30`
V tombole je 120 čísel. Kolika způsoby lze vybrat 2 z nich?
240
7140
14400
14280
300
Množina `M` obsahuje právě `n` různých prvků. Vypočtěte `n`, jestliže počet variací 2. třídy bez opakování vytvořených z prvků množiny `M` je o `325` větší než počet kombinací 2. třídy bez opakování z nich vytvořených. Potom
`n = 26`
`n = 28`
`n = 27`
`n = 30`
`n = 29`
Dodávka obsahuje 17 výrobků. Kolika způsoby lze z této dodávky vybrat 2 výrobky ke kontrole?
68
272
136
34
544
Telefonní linka má tři čísla. Kolik telefonních linek, ve kterých se čísla neopakují, lze sestavit z cifer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 0.
120
20
30
720
1000

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti