Test z okruhu 05. Kombinatorika

Dodávka obsahuje 45 výrobků. Kolika způsoby lze z této dodávky vybrat 2 výrobky ke kontrole?
990
2025
1980
180
90
Množina `M` obsahuje právě `n` různých prvků. Vypočtěte `n`, jestliže počet variací 2. třídy bez opakování vytvořených z prvků množiny `M` je o `378` větší než počet kombinací 2. třídy bez opakování z nich vytvořených. Potom
`n = 30`
`n = 26`
`n = 28`
`n = 27`
`n = 29`
V běhu na 100 m startovalo 5 atletů, všichni doběhli do cíle. Kolik je možných pořadí v cíli?
120
100
25
50
160
Množina `M` obsahuje právě `n` různých prvků. Vypočtěte `n`, jestliže počet variací 2. třídy bez opakování vytvořených z prvků množiny `M` je o `496` větší než počet kombinací 2. třídy bez opakování z nich vytvořených. Potom
`n = 32`
`n = 30`
`n = 33`
`n = 34`
`n = 31`
Dodávka obsahuje 17 výrobků. Kolika způsoby lze z této dodávky vybrat 2 výrobky ke kontrole?
34
272
68
136
544

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti