Test z okruhu 05. Kombinatorika

V běhu na 100 m startovalo 6 atletů, všichni doběhli do cíle. Kolik je možných pořadí v cíli?
1020
120
160
720
36
Dodávka obsahuje 25 výrobků. Kolika způsoby lze z této dodávky vybrat 2 výrobky ke kontrole?
600
720
625
300
900
Telefonní linka má tři čísla. Kolik telefonních linek, ve kterých se čísla neopakují, lze sestavit z cifer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 0.
120
20
1000
720
30
Množina `M` obsahuje právě `n` různých prvků. Vypočtěte `n`, jestliže počet variací 2. třídy bez opakování vytvořených z prvků množiny `M` je o `190` větší než počet kombinací 2. třídy bez opakování z nich vytvořených. Potom
`n = 21`
`n = 19`
`n = 18`
`n = 20`
`n = 17`
Na sázence je 25 čísel. Kolika způsoby lze označit 2 z nich?
625
300
50
600
720

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti