Test z okruhu 05. Kombinatorika

Telefonní linka má čtyři čísla. Kolik telefonních linek, ve kterých se čísla neopakují, lze sestavit z cifer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 0.
5040
40
10 000
2930
210
Množina `M` obsahuje právě `n` různých prvků. Vypočtěte `n`, jestliže počet variací 2. třídy bez opakování vytvořených z prvků množiny `M` je o `378` větší než počet kombinací 2. třídy bez opakování z nich vytvořených. Potom
`n = 29`
`n = 26`
`n = 28`
`n = 30`
`n = 27`
Na sázence je 25 čísel. Kolika způsoby lze označit 2 z nich?
625
720
600
50
300
Množina `M` obsahuje právě `n` různých prvků. Vypočtěte `n`, jestliže počet variací 2. třídy bez opakování vytvořených z prvků množiny `M` je o `406` větší než počet kombinací 2. třídy bez opakování z nich vytvořených. Potom
`n = 28`
`n = 30`
`n = 26`
`n = 27`
`n = 29`
Množina `M` obsahuje právě `n` různých prvků. Vypočtěte `n`, jestliže počet variací 2. třídy bez opakování vytvořených z prvků množiny `M` je o `28` větší než počet kombinací 2. třídy bez opakování z nich vytvořených. Potom
`n = 11`
`n = 9`
`n = 7`
`n = 10`
`n = 8`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti