Test z okruhu 05. Kombinatorika

V loterii je 2000 losů. Kolika způsoby lze vybrat 2 z nich?
3997000
4000000
3998000
4000
1999000
Množina `M` obsahuje právě `n` různých prvků. Vypočtěte `n`, jestliže počet variací 2. třídy bez opakování vytvořených z prvků množiny `M` je o `351` větší než počet kombinací 2. třídy bez opakování z nich vytvořených. Potom
`n = 28`
`n = 26`
`n = 27`
`n = 30`
`n = 29`
Množina `M` obsahuje právě `n` různých prvků. Vypočtěte `n`, jestliže počet variací 2. třídy bez opakování vytvořených z prvků množiny `M` je o `28` větší než počet kombinací 2. třídy bez opakování z nich vytvořených. Potom
`n = 7`
`n = 9`
`n = 10`
`n = 11`
`n = 8`
Dodávka obsahuje 30 výrobků. Kolika způsoby lze z této dodávky vybrat 2 výrobky ke kontrole?
120
900
870
60
435
Množina `M` obsahuje právě `n` různých prvků. Vypočtěte `n`, jestliže počet variací 2. třídy bez opakování vytvořených z prvků množiny `M` je o `465` větší než počet kombinací 2. třídy bez opakování z nich vytvořených. Potom
`n = 31`
`n = 32`
`n = 34`
`n = 30`
`n = 33`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti