Test z okruhu 04. Komplexní čísla

Kvadratická rovnice `x^2+px+q=0` , kde `p` a `q` jsou reálná čísla, má jeden kořen `x_1=1+sqrt3` `i` . Vypočtěte `p+q`. Potom
`p+q=2,`
`p+q=8,`
`p+q=3,`
žádná z uvedených možností není správná.
`p+q=4,`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `px^2-4x-p-5=0` právě dva různé komplexní komplexně sdružené kořeny. Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,-4)uu(-1,0)uu(0,oo)`,
`(-oo ,-4)uu(-1,oo)`,
`(:-4,-1:) `,
`(-4,-1)`,
`(-oo ,-4:)uu(:-1,oo)`,
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p+3)x^2+4x+p=0` právě dva různé komplexní komplexně sdružené kořeny. Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-4 ,-3)uu(-3,1)`,
`(-oo ,-4:)uu(:1,oo)`,
`(-oo ,-4)uu(1,oo)`,
`(-4,1)`,
`(:-4 ,-3)uu(-3,1:)`,
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p-5)x^2-4x-p=0` právě dva různé komplexní komplexně sdružené kořeny. Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(:1, 4:) `,
`(1,4)`,
`(-oo ,1:)uu(:4,oo)`,
`(-oo ,1)uu(4,oo)`,
`(-oo ,1)uu(4,5)uu(5,oo)`,
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `px^2+4x-p-5=0` právě dva komplexní komplexně sdružené kořeny. Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,-4)uu(-1,0)uu(0,oo)`,
`(-oo ,-4:)uu(:-1,oo)`,
`(-oo ,-4)uu(-1,oo)`,
`(-4,-1)`,
`(:-4,-1:) `,

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti