Test z okruhu 04. Komplexní čísla

Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `px^2+4x+p-3=0` právě dva komplexní komplexně sdružené kořeny. Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(:-1 , 0)uu(0,4:)`,
`(-1,4)`,
`(-oo ,-1:)uu(:4,oo)`,
`(-1 , 0)uu(0,4)`,
`(-oo ,-1)uu(4,oo)`,
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p-3)x^2-4x+p=0` právě dva komplexní komplexně sdružené kořeny. Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-1,4)`,
`(:-1 ,3)uu(3,4:)`,
`(-1 ,3)uu(3,4)`,
`(-oo ,-1:)uu(:4,oo)`,
`(-oo ,-1)uu(4,oo)`,
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p+5)x^2-4x-p=0` právě dva různé komplexní komplexně sdružené kořeny. Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,-4:)uu(:-1,oo)`,
`(:-4,-1:) `,
`(-oo ,-4)uu(-1,oo)`,
`(-oo ,-5)uu(-5,-4)uu(-1,oo)`,
`(-4,-1)`,
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(3-p)x^2+4x-p=0` právě dva různé komplexní komplexně sdružené kořeny. Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(:-1,3)uu(3,4:)`,
`(-1 ,3)uu(3,4)`,
`(-oo ,-1)uu(4,oo)`,
`(-1,4)`,
`(-oo ,-1:)uu(:4,oo)`,
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p+5)x^2-4x-p=0` právě dva komplexní komplexně sdružené kořeny. Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,-4)uu(-1,oo)`,
`(:-4,-1:) `,
`(-oo ,-5)uu(-5,-4)uu(-1,oo)`,
`(-oo ,-4:)uu(:-1,oo)`,
`(-4,-1)`,

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti