Test z okruhu 04. Komplexní čísla

Kvadratická rovnice `x^2+px+q=0` , kde `p` a `q` jsou reálná čísla, má jeden kořen `x_1=-2+6` `i` . Vypočtěte `p+q`. Potom
`p+q=6,`
`p+q=22,`
`p+q=44,`
`p+q=4,`
žádná z uvedených možností není správná
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(3-p)x^2+4x-p=0` právě dva různé komplexní komplexně sdružené kořeny. Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,-1)uu(4,oo)`,
`(-1,4)`,
`(-oo ,-1:)uu(:4,oo)`,
`(:-1,3)uu(3,4:)`,
`(-1 ,3)uu(3,4)`,
Kvadratická rovnice `x^2+px+q=0` , kde `p` a `q` jsou reálná čísla, má jeden kořen `x_1=-2-sqrt2` `i` . Vypočtěte `p+q`. Potom
`p+q=6,`
`p+q=4,`
`p+q=10,`
`p+q=7,`
žádná z uvedených možností není správná
Kvadratická rovnice `x^2+px+q=0` , kde `p` a `q` jsou reálná čísla, má jeden kořen `x_1=-3+sqrt5` `i`. Vypočtěte `p+q`. Potom
`p+q=5,`
`p+q=20, `
žádná z uvedených možností není správná
`p+q=14,`
`p+q=6,`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `px^2+4x-p+5=0` právě dva komplexní komplexně sdružené kořeny. Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(:1,4:) `,
`(-oo ,0)uu(0,1)uu(4,oo)`,
`(-oo ,1:)uu(:4,oo)`,
`(1,4)`,
`(-oo ,1)uu(4,oo)`,

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti