Test z okruhu 04. Komplexní čísla

Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p-3)x^2-4x+p=0` právě dva komplexní komplexně sdružené kořeny. Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-1,4)`,
`(-1 ,3)uu(3,4)`,
`(:-1 ,3)uu(3,4:)`,
`(-oo ,-1)uu(4,oo)`,
`(-oo ,-1:)uu(:4,oo)`,
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `px^2-4x+p-3=0` právě dva komplexní komplexně sdružené kořeny. Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,-1:)uu(:4,oo)`,
`(-1,4)`,
`(:-1 , 0)uu(0,4:)`,
`(-1 , 0)uu(0,4)`,
`(-oo ,-1)uu(4,oo)`,
Kvadratická rovnice `x^2+px+q=0` , kde `p` a `q` jsou reálná čísla, má jeden kořen `x_1=1+` `i` . Vypočtěte `p+q`. Potom
`p+q=0,`
žádná z uvedených možností není správná
`p+q=3,`
`p+q=4,`
`p+q=2,`
Kvadratická rovnice `x^2+px+q=0` , kde `p` a `q` jsou reálná čísla, má jeden kořen `x_1=1+sqrt3` `i` . Vypočtěte `p+q`. Potom
`p+q=4,`
`p+q=8,`
`p+q=2,`
žádná z uvedených možností není správná.
`p+q=3,`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p-3)x^2+4x+p=0` právě dva různé komplexní komplexně sdružené kořeny. Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-1 ,3)uu(3,4)`,
`(-oo ,-1:)uu(:4,oo)`,
`(:-1,3)uu(3,4:)`,
`(-oo ,-1)uu(4,oo)`,
`(-1,4)`,

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti