Test z okruhu 03.13 Slovní úlohy

Úklid domu stál 20 000 Kč měsíčně. Dvakrát za sebou byla cena zvýšena, vždy bylo zvýšení o 10 %.
Jaká je současná měsíční cena úklidu domu?
28 000 Kč.
24 400 Kč.
24 200 Kč.
22 000 Kč.
24 000 Kč.
Petra, Marie a Anežka jsou v první stovce tenisového žebříčku, jejich průměrné pořadí je 8. Petra je o 5 míst na žebříčku výše než Marie, Anežka je o 13 míst níže než Petra. Vyberte pravdivé tvrzení:
Všechny hráčky jsou v první desítce.
Marie je o 8 míst výše než Anežka.
Anežka je jedenáctá.
Petra je třetí.
Žádná z uvedených možností není pravdivá.
Když sedlák Karel vyšel ze svého chléva od krav, potkal sedláky Ludvíka a Marka. Řekl: „Kdybych měl o 4 krávy víc, tak bych měl, Ludvíku, dvakrát víc krav než ty.“ Sedlák Ludvík na to řekl: „Kdybych já měl o 4 krávy víc, tak bych měl dvakrát více krav než máš ty, Marku.“ Sedlák Marek řekl: „Kdybych já měl o 4 krávy víc, tak bych měl dvakrát více krav, než má náš soused Ota.“ Přitom sedlák Ota má tolik krav jako sedlák Karel. Vyberte pravdivé tvrzení:
Sedlák Marek a sedlák Ota měli dohromady více než 7 krav.
Sedlák Marek měl méně krav než sedlák Ota.
Žádná z uvedených možností není pravdivá.
Sedlák Karel a sedlák Ota měli dohromady více než 8 krav.
Sedlák Marek a sedlák Ludvík měli dohromady více než 9 krav.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti