Test z okruhu 03.13 Slovní úlohy

Televizní stanice vysílá každý týden ve všední dny (tj. od pondělí do pátku) cestopisný pořad o jedné za 4 zemí (USA, Indie, Argentina a Indonésii). O jedné zemi se tento pořad vysílá dvakrát týdně. Dále víme, že platí:
- pořad o USA se vysílá pouze v úterý,
- pořad o Indii se nevysílá ani den po a ani den před pořadem o USA,
- pořad o Argentině se vysílá pouze jednou týdně den před pořadem o USA.
Které z následujících tvrzení je pravdivé:
Pořad o Argentině se vysílá ve středu.
Pořad o Argentině se vysílá den po pořadu o Indonésii.
Pořad o Indonésii se vysílá ve středu.
Den před pořadem o Indonésii se vysílá pořad o Indii.
Pořad o Indii se vysílá jen ve čtvrtek.
Úklid domu stál 20 000 Kč měsíčně. Dvakrát za sebou byla cena zvýšena, vždy bylo zvýšení o 10 %.
Jaká je současná měsíční cena úklidu domu?
24 200 Kč.
28 000 Kč.
22 000 Kč.
24 400 Kč.
24 000 Kč.
Ve skupině třiceti studentů dosáhl aritmetický průměr známek z testu 2,2 s tím, že nikdo nezískal pětku, jeden student dostal čtyřku a třináct studentů dvojku.
Určete, o kolik bylo méně studentů, kteří obdrželi jedničku, než studentů, kteří získali trojku (předpokládáme pětistupňovou kvalifikační stupnici).
Potom studentů, kteří měli jedničku, je
je o jednoho studenta méně než studentů, kteří dostali trojku.
je o tři studenty méně než studentů, kteří dostali trojku.
je o čtyři studenty méně než studentů, kteří dostali trojku.
je o dva studenty méně než studentů, kteří dostali trojku.
stejně jako studentů, kteří dostali trojku.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti