Test z okruhu 03.13 Slovní úlohy

Najděte pět po sobě jdoucích přirozených čísel tak, aby součin prvních dvou byl o jedničku menší než součet posledních tří. Vyberte pravdivé tvrzení:
Součet těchto čísel je menší než 30.
Žádná z uvedených možností není pravdivá.
Součet těchto čísel je prvočíslo.
Součet těchto čísel je číslo liché.
Součet těchto čísel je větší než 20.
Televizní stanice vysílá každý týden ve všední dny (tj. od pondělí do pátku) cestopisný pořad o jedné za 4 zemí (USA, Indie, Argentina a Indonésii). O jedné zemi se tento pořad vysílá dvakrát týdně. Dále víme, že platí:
- pořad o USA se vysílá pouze v úterý,
- pořad o Indii se nevysílá ani den po a ani den před pořadem o USA,
- pořad o Argentině se vysílá pouze jednou týdně den před pořadem o USA.
Které z následujících tvrzení je určitě nepravdivé:
Pořad o Indonésii se vysílá ve čtvrtek i v pátek.
Pořad o Indii se vysílá dvakrát týdně.
Pořad o Indonésii se vysílá ve čtvrtek.
Pořad o Indii se vysílá ve čtvrtek.
Pořad o Indii se vysílá v pátek.
Krakonoš rozdával léčivou vodu. Dvě třetiny léčivé vody dostal MUDr. Čapek z Podkrkonoší a 70 % zbytku MUDr. Lhoták z Jizerských hor. Krakonošovi zůstalo šest odměrek. Vyberte pravdivé tvrzení:
Původně měl Krakonoš více než 65 odměrek léčivé vody.
MUDr. Čapek dostal o 30 odměrek více než MUDr. Lhoták.
MUDr. Lhoták dostal 14 odměrek léčivé vody.
MUDr. Čapek dostal 6-krát více léčivé vody než zbylo Krakonošovi.
Žádná z uvedených možností není pravdivá.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti