Test z okruhu 03.13 Slovní úlohy

Tatínkovi Ondrovi bude za 20 let stejně let, jako je babičce Evě teď. Babiččina vnučka Katka je 5-krát mladší než babička. Všem třem je dohromady 112 let. Vyberte pravdivé tvrzení:
Před 20-ti lety byla Eva třikrát starší než Ondra.
Babičce a vnučce je dohromady více než 90 let.
Ondra je o 25 let starší než Katka.
Před 10-ti lety byla babička 24-krát starší než Katka.
Žádná z uvedených možností není pravdivá.
Matka Marie koupila za 64 Kč zboží, jehož cena za 1 kg je o 1 Kč nižší než zboží druhého druhu, které koupila za 63 Kč. Zboží prvního druhu koupila o 1 kg více. Vyberte pravdivé tvrzení:
Žádná z uvedených možností není pravdivá.
Zboží prvního druhu bylo více než 8 kg.
Hmotnost celého nákupu nepřesáhla 13 kg.
Zboží druhého druhu nebylo více než 8 kg.
Cena prvního druhu zboží za 1 kg je dělitelná třemi.
Karel je o čtyři roky starší než Václav. Za tři roky bude Karel o polovinu starší než Václav.
Kolik je nyní Karlovi let:
7.
6.
9.
8.
10.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti