Test z okruhu 03.13 Slovní úlohy

Ve skupině třiceti studentů dosáhl aritmetický průměr známek z testu 2,2 s tím, že nikdo nezískal pětku, jeden student dostal čtyřku a třináct studentů dvojku.
Určete, o kolik bylo méně studentů, kteří obdrželi jedničku, než studentů, kteří získali trojku (předpokládáme pětistupňovou kvalifikační stupnici).
Potom studentů, kteří měli jedničku, je
je o tři studenty méně než studentů, kteří dostali trojku.
je o čtyři studenty méně než studentů, kteří dostali trojku.
je o jednoho studenta méně než studentů, kteří dostali trojku.
je o dva studenty méně než studentů, kteří dostali trojku.
stejně jako studentů, kteří dostali trojku.
Petra, Marie a Anežka jsou v první stovce tenisového žebříčku, jejich průměrné pořadí je 8. Petra je o 5 míst na žebříčku výše než Marie, Anežka je o 13 míst níže než Petra. Vyberte pravdivé tvrzení:
Všechny hráčky jsou v první desítce.
Anežka je jedenáctá.
Žádná z uvedených možností není pravdivá.
Marie je o 8 míst výše než Anežka.
Petra je třetí.
Karel je o čtyři roky starší než Václav. Za tři roky bude Karel o polovinu starší než Václav.
Kolik je nyní Karlovi let:
6.
9.
7.
10.
8.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti