Test z okruhu 03.13 Slovní úlohy

Zvětšíme-li neznámé číslo o 7 a utvoříme-li druhou odmocninu takto zvětšeného čísla, obdržíme číslo, které je o pět menší než původní číslo. Vyberte pravdivé tvrzení:
Neznámé číslo je prvočíslo.
Neznámé číslo není liché číslo.
Žádná z uvedených možností není pravdivá.
Neznámé číslo je dvojciferné číslo.
Neznámé číslo není dělitelné třemi.
Karel je o čtyři roky starší než Václav. Za tři roky bude Karel o polovinu starší než Václav.
Kolik je nyní Karlovi let:
7.
10.
9.
8.
6.
Když sedlák Karel vyšel ze svého chléva od krav, potkal sedláky Ludvíka a Marka. Řekl: „Kdybych měl o 4 krávy víc, tak bych měl, Ludvíku, dvakrát víc krav než ty.“ Sedlák Ludvík na to řekl: „Kdybych já měl o 4 krávy víc, tak bych měl dvakrát více krav než máš ty, Marku.“ Sedlák Marek řekl: „Kdybych já měl o 4 krávy víc, tak bych měl dvakrát více krav, než má náš soused Ota.“ Přitom sedlák Ota má tolik krav jako sedlák Karel. Vyberte pravdivé tvrzení:
Sedlák Karel a sedlák Ota měli dohromady více než 8 krav.
Sedlák Marek a sedlák Ludvík měli dohromady více než 9 krav.
Sedlák Marek a sedlák Ota měli dohromady více než 7 krav.
Sedlák Marek měl méně krav než sedlák Ota.
Žádná z uvedených možností není pravdivá.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti