Test z okruhu 03.12 Elementární funkce

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(log(9x^2-16))/sqrt(x+2)-12x` . Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-2,-4/3)uu(4/3,oo)`
`D(f)=<<4/3,oo)`
`D(f)=(-2,4/3>>`
`D(f)=<<-2,-4/3)uu(4/3,oo)`
`D(f)=(-2,-4/3>>uu<<4/3,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=arcsin(-5^x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(:0,oo)`
`D(f)=(-oo,0:)`
`D(f)=(:-1,1:)`
`D(f)=(-1,1)`
`D(f)=(-oo,0)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)= -frac log(16-x^2)sqrt(2-x)` . Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-4,2)`
`D(f)=(-4,2>>`
`D(f)=(0,2>>`
`D(f)=(0,2)`
`D(f)=<<-4,2)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt(x+2) - 12*log(9x^2-16)` . Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-2,4/3>>`
`D(f)=<<-2,-4/3)uu(4/3,oo)`
`D(f)=(-2,-4/3)uu(4/3,oo)`
`D(f)=(-2,-4/3>>uu<<4/3,oo)`
`D(f)=<<4/3,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=arcsin(1/x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,0)uu(0,oo)`
`D(f)=(:-1,0)uu(0,1:)`
`D(f)=(-oo,-1:)uu(:1,oo)`
`D(f)=(-oo,oo)`
`D(f)=(-oo,-1)uu(1,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti