Test z okruhu 03.12 Elementární funkce

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=ln((2-x)/(x+2))`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,-2)uu(-2,2)uu(2,oo)`
`D(f)=(-oo,oo)`
`D(f)=(-2,2)`
`D(f)=(-oo,-2)uu(-2,oo)`
`D(f)=(-oo,-2)uu(2,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=log(arccos(x))`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(:-1,1:)`
`D(f)=(-1,1:)`
`D(f)=(:-1,1)`
`D(f)=(-1,1)`
`D(f)=(-oo,0)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(arcsin x)/(log_5 x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-1,1)`
`D(f)=(0,oo)`
`D(f)=(0,1)uu(1,oo)`
`D(f)=(0,1)`
`D(f)=(:-1,1:)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=1+arccos(sin x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,0:)`
`D(f)=(0,pi)`
`D(f)=(-oo,oo)`
`D(f)=(-oo,0)`
`D(f)=(:0,pi:)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=` arccotg`((x-2)/(x+2))`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-1,1:)`
`D(f)=(-1,1)`
`D(f)=(-oo,oo)`
`D(f)=(-oo,-2)uu(-2,oo)`
`D(f)=(:-2,2:)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti