Test z okruhu 03.12 Elementární funkce

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=arcsin(-5^x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-1,1)`
`D(f)=(:-1,1:)`
`D(f)=(-oo,0:)`
`D(f)=(:0,oo)`
`D(f)=(-oo,0)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt(16-x^2) - log(2-x)` . Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-4,2>>`
`D(f)=(0,4>>`
`D(f)=<<-4,2)`
`D(f)=(-oo,2)`
`D(f)=(-4,2)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=log_2(1-log_2x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(1,oo)`
`D(f)=(0,2)`
`D(f)=(2,oo)`
`D(f)=(0,oo)`
`D(f)=(0,1)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=arctg((x-1)/(x+1))`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,oo)`
`D(f)=(:-1,1:)`
`D(f)=(-oo,-1)uu(-1,oo)`
`D(f)=(-1,1)`
`D(f)=(-1,1:)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=arcsin(1/x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,-1)uu(1,oo)`
`D(f)=(-oo,-1:)uu(:1,oo)`
`D(f)=(-oo,oo)`
`D(f)=(:-1,0)uu(0,1:)`
`D(f)=(-oo,0)uu(0,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti