Test z okruhu 03.12 Elementární funkce

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=ln(ln(x)` .
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(e,oo)`
`D(f)=(1,oo)`
`D(f)=(0,oo)`
`D(f)=(0,e)`
`D(f)=(0,1)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(2*log(x^2-4))/sqrt(x+4)`. Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=<<-4,-2)uu(2,oo)`
`D(f)=(-4,2>>`
`D(f)=(-4,-2>>uu<<2,oo)`
`D(f)=<<2,oo)`
`D(f)=(-4,-2)uu(2,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(7*log(4-x^2))/(5*sqrt(-x))`. Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-oo,0)`
`D(f)=<<-2,0)`
`O/`
`D(f)=(-2,0>>`
`D(f)=(-2,0)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=arcsin(-5^x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,0)`
`D(f)=(-1,1)`
`D(f)=(-oo,0:)`
`D(f)=(:0,oo)`
`D(f)=(:-1,1:)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt(x^2-4) - log(x+4)` . Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-4,2>>`
`D(f)=(-4,oo)`
`D(f)=(-4,2)uu(2,oo)`
`D(f)=(-4,2)uu<<2,oo)`
`D(f)=<<2,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti