Test z okruhu 03.12 Elementární funkce

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=ln((2-x)/(x+2))`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,-2)uu(-2,2)uu(2,oo)`
`D(f)=(-2,2)`
`D(f)=(-oo,-2)uu(2,oo)`
`D(f)=(-oo,-2)uu(-2,oo)`
`D(f)=(-oo,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=arcsin(-5^x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(:0,oo)`
`D(f)=(:-1,1:)`
`D(f)=(-1,1)`
`D(f)=(-oo,0)`
`D(f)=(-oo,0:)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=arccos(2x-3)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(:1,2:)`
`D(f)=(-oo,oo)`
`D(f)=(-1,1)`
`D(f)=(:-1,1:)`
`D(f)=(2/3,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=2-ln(x/(2-x))`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(0,oo)`
`D(f)=(2,oo)`
`D(f)=(e,oo)`
`D(f)=(0,2)`
`D(f)=(0,e)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=log_2(1-log_2x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(0,oo)`
`D(f)=(0,2)`
`D(f)=(1,oo)`
`D(f)=(0,1)`
`D(f)=(2,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti