Test z okruhu 03.12 Elementární funkce

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(log(9x^2-16))/sqrt(x+2)-12x` . Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-2,-4/3>>uu<<4/3,oo)`
`D(f)=(-2,4/3>>`
`D(f)=<<4/3,oo)`
`D(f)=<<-2,-4/3)uu(4/3,oo)`
`D(f)=(-2,-4/3)uu(4/3,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(2*log(x^2-4))/sqrt(x+4)`. Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-4,-2)uu(2,oo)`
`D(f)=<<-4,-2)uu(2,oo)`
`D(f)=<<2,oo)`
`D(f)=(-4,-2>>uu<<2,oo)`
`D(f)=(-4,2>>`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt(16-x^2) - log(2-x)` . Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(0,4>>`
`D(f)=(-4,2>>`
`D(f)=(-oo,2)`
`D(f)=(-4,2)`
`D(f)=<<-4,2)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(arcsin x)/(log_5 x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(0,1)uu(1,oo)`
`D(f)=(:-1,1:)`
`D(f)=(-1,1)`
`D(f)=(0,1)`
`D(f)=(0,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt(9x^2-16) - log(x+2)` . Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-2,4/3>>`
`D(f)=(-2,-4/3>>uu<<4/3,oo)`
`D(f)=<<4/3,oo)`
`D(f)=<<-2,-4/3)uu(4/3,oo)`
`D(f)=(-2,-4/3)uu(4/3,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti