Test z okruhu 03.12 Elementární funkce

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=arcsin(x-2)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(:1,3:)`
`D(f)=(-oo,oo)`
`D(f)=(2,oo)`
`D(f)=(:-1,1:)`
`D(f)=(-1,1)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt(16-x^2) - log(2-x)` . Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-4,2>>`
`D(f)=<<-4,2)`
`D(f)=(0,4>>`
`D(f)=(-4,2)`
`D(f)=(-oo,2)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=2*arccos((2-x)/2)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(0,4)`
`D(f)=(-oo,oo)`
`D(f)=(-oo,1)`
`D(f)=(:0,4:)`
`D(f)=(:-1,1:)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt(x+4) + log(x^2-4)` . Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=<<2,oo)`
`D(f)=<<-4,-2)uu(2,oo)`
`D(f)=(-4,-2>>uu<<2,oo)`
`D(f)=(-4,-2)uu(2,oo)`
`D(f)=(-4,2>>`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=` arccotg`((x-2)/(x+2))`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(:-2,2:)`
`D(f)=(-1,1:)`
`D(f)=(-oo,-2)uu(-2,oo)`
`D(f)=(-oo,oo)`
`D(f)=(-1,1)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti