Test z okruhu 03.12 Elementární funkce

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt(9x^2-16) - log(x+2)` . Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-2,-4/3)uu(4/3,oo)`
`D(f)=(-2,-4/3>>uu<<4/3,oo)`
`D(f)=(-2,4/3>>`
`D(f)=<<-2,-4/3)uu(4/3,oo)`
`D(f)=<<4/3,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt(x+4) + log(x^2-4)` . Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=<<-4,-2)uu(2,oo)`
`D(f)=(-4,-2)uu(2,oo)`
`D(f)=<<2,oo)`
`D(f)=(-4,-2>>uu<<2,oo)`
`D(f)=(-4,2>>`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(2*log(x^2-4))/sqrt(x+4)`. Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=<<2,oo)`
`D(f)=(-4,-2)uu(2,oo)`
`D(f)=<<-4,-2)uu(2,oo)`
`D(f)=(-4,2>>`
`D(f)=(-4,-2>>uu<<2,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(7*log(4-x^2))/(5*sqrt(-x))`. Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-oo,0)`
`D(f)=(-2,0)`
`D(f)=(-2,0>>`
`O/`
`D(f)=<<-2,0)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt(-x) +3log(4-x^2)` . Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-oo,0)`
`D(f)=(-2,0)`
`O/`
`D(f)=<<-2,0)`
`D(f)=(-2,0>>`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti