Test z okruhu 03.09 Logaritmická funkce, (ne)rovnice

V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `log _(3/4``(x)<0` .
Potom
množina všech řešení je `(0,3/4)`
množina všech řešení je `(1,oo)`
množina všech řešení je `(3/4,oo)`
množina všech řešení je `O/`
množina všech řešení je `(0,1)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=log((5x+7)/(x+4))` .
Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(-oo,-4)uu(-7/5,oo)`
`D(f)=(-oo,-4:)uu(:-7/5,oo)`
`D(f)=(-7/5,oo)`
žádná z uvedených možností není správná
`D(f)=(-oo,-4)uu(:-7/5,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `log _(1/2``(x)>0` . Potom
množina všech řešení je `(0,1/2)`
množina všech řešení je `(1,oo)`
množina všech řešení je `(0,oo)`
množina všech řešení je `(1/2,oo)`
množina všech řešení je `(0,1)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `log _(3/2``(x)<1` .
Potom
množina všech řešení je `(-oo,3/2)`
množina všech řešení je `(0,2/3)`
množina všech řešení je `(2/3,oo)`
množina všech řešení je `(0,3/2)`
množina všech řešení je `(3/2,oo)`
Číslo `log _9``(27)` je rovno číslu
`-2/3`
`1/3`
`2/3`
`-3/2`
`3/2`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti