Test z okruhu 03.09 Logaritmická funkce, (ne)rovnice

Číslo `log _4``(1/32)` je rovno číslu
`-5/2`
`2/5`
`5/2`
`1/8`
`-2/5`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=log(5x + 7)/ log(4 - x)` .
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,4:)uu(:-7/5,oo)`
`D(f)=(-oo,3)uu(4,oo)`
`D(f)=(-oo,oo)`
`D(f)=(-7/5,oo)`
`D(f)=(-7/5,3)uu(3,4)`
V množině všech reálných čísel řešte rovnici `1/2log (3x-11)=log(x-5)` .
Potom
žádná z uvedených možností není správná
má právě jedno reálné řešení `x=9`
má právě dvě různá reálná řešení `x=4` a `x=9`
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
má právě jedno reálné řešení `x=4`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `log(-x)lt0` . Potom
množina všech řešení je `(-1,0)`
množina všech řešení je `(-oo,0)`
množina všech řešení je `O/`
množina všech řešení je `(-oo,-1)`
množina všech řešení je `(0,1)`
V množině všech reálných čísel řešte rovnici `1/2log (3x+31)=log(x-3)` .
Potom
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
žádná z uvedených možností není správná
má právě dvě různá reálná řešení `x=-2` a `x=11`
má právě jedno reálné řešení `x=11`
má právě jedno reálné řešení `x=-2`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti