Test z okruhu 03.09 Logaritmická funkce, (ne)rovnice

Číslo `log _9``(27)` je rovno číslu
`-2/3`
`-3/2`
`3/2`
`1/3`
`2/3`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `log _(2/3``(x)<1` .
Potom
množina všech řešení je `(0,3/2)`
množina všech řešení je `(0,2/3)`
množina všech řešení je `(-oo,2/3)`
množina všech řešení je `(3/2,oo)`
množina všech řešení je `(2/3,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=log(5x + 7)/ log(4 - x)` .
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,oo)`
`D(f)=(-7/5,3)uu(3,4)`
`D(f)=(-7/5,oo)`
`D(f)=(-oo,3)uu(4,oo)`
`D(f)=(-oo,4:)uu(:-7/5,oo)`
Vypočtěte základ logaritmů c, jestliže `log _c` `4=-1/2.`
Potom
`c=2`
`c=1/2`
`c=1/16`
žádná z uvedených možností není správná
`c=16`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `log _3(x-1)>=0` . Potom
množina všech řešení je `(1,oo)`
množina všech řešení je `(1,3:)`
množina všech řešení je `(-oo,oo)`
množina všech řešení je `(1,2:)`
množina všech řešení je `(:2,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti