Test z okruhu 03.09 Logaritmická funkce, (ne)rovnice

Číslo `log _4``(32)` je rovno číslu
`5/2`
`-5/2`
`2/5`
`1/8`
`-2/5`
Vypočtěte základ logaritmů c, jestliže `log _c` `(1/4)=-2.`
Potom
`c=16`
`c=1/2`
`c=1/16`
žádná z uvedených možností není správná
`c=2`
V množině všech reálných čísel řešte rovnici `1/2log (4x-12)=log(x-6)` .
Potom
má právě jedno reálné řešení `x=12`
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
má právě dvě různá reálná řešení `x=4` a `x=12`
žádná z uvedených možností není správná
má právě jedno reálné řešení `x=4`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=log((x+3)/(2-x))` .
Určete její definiční obor `D(f)` . Potom
`D(f)=(:-3,2:)`
`D(f)=(-3,oo)`
`D(f)=(-3,2)`
`D(f)=(:-3,2)`
`D(f)=(:-3,2)uu(2,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=log(7-3x)/log(x-1)` .
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(1,2)uu(2,7/3:)`
`D(f)=(1,7/3)`
`D(f)=(-oo, 7/3)`
`D(f)=(1,oo)`
`D(f)=(1,2)uu(2,7/3)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti