Test z okruhu 03.09 Logaritmická funkce, (ne)rovnice

V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `log _(2/3``(x) > -1` .
Potom
množina všech řešení je `(2/3,oo)`
množina všech řešení je `(0,3/2)`
množina všech řešení je `(0,oo)`
množina všech řešení je `(0,2/3)`
množina všech řešení je `(3/2,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte rovnici `1/2log (2x^2+14)=log(x-3)` .
Potom
žádná z uvedených možností není správná
má právě dvě různá reálná řešení `x=−5` a `x=−1`
má právě jedno reálné řešení `x=−5`
má právě jedno reálné řešení `x=−1`
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `log _(1/3``(x-1)>=0` .
Potom
množina všech řešení je `(1,2:)`
množina všech řešení je `(1,oo)`
množina všech řešení je `(-oo,oo)`
množina všech řešení je `(1,3:)`
množina všech řešení je `(:2,oo)`
Číslo `log _9``(27)` je rovno číslu
`-2/3`
`3/2`
`-3/2`
`2/3`
`1/3`
V množině všech reálných čísel řešte rovnici `1/2log (4x-12)=log(6-x)` .
Potom
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
má právě jedno reálné řešení `x=4`
má právě jedno reálné řešení `x=12`
má právě dvě různá reálná řešení `x=4` a `x=12`
žádná z uvedených možností není správná

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti