Test z okruhu 03.09 Logaritmická funkce, (ne)rovnice

V množině všech reálných čísel řešte rovnici `1/2log (x^2+9)=log(2x+3)` .
Potom
má právě jedno reálné řešení `x=−4`
žádná z uvedených možností není správná
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
má právě dvě různá reálná řešení `x=−4` a `x=0`
má právě jedno reálné řešení `x=0`
V množině všech reálných čísel řešte rovnici `1/2log (3x-11)=log(5-x)` .
Potom
má právě jedno reálné řešení `x=4`
žádná z uvedených možností není správná
má právě dvě různá reálná řešení `x=4` a `x=9`
má právě jedno reálné řešení `x=9`
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
Vypočtěte základ logaritmů c, jestliže `log _c` `4=-2.`
Potom
`c=1/2`
`c=2`
žádná z uvedených možností není správná
`c=16`
`c=1/16`
Číslo `log _9``(27)` je rovno číslu
`-3/2`
`2/3`
`3/2`
`-2/3`
`1/3`
Vypočtěte základ logaritmů c, jestliže `log _c` `4=1/2.`
Potom
`c=2`
`c=16`
`c=4`
`c=1/16`
`c=1/2`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti