Test z okruhu 03.09 Logaritmická funkce, (ne)rovnice

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=log(x^2 -2x)` .
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(2,oo)`
`D(f)=(-oo,0)`
`D(f)=(0,2)`
`D(f)=(:0,2:)`
`D(f)=(-oo,0)uu(2,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=log((4-x)/(1-x))` .
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,1)`
`D(f)=(-oo,4)`
`D(f)=(-oo,1)uu(4,oo)`
`D(f)=(-oo,1)uu(1,4)`
`D(f)=(-oo,0)uu(0,1)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `log _(1/2``(x)>0` . Potom
množina všech řešení je `(1/2,oo)`
množina všech řešení je `(0,1/2)`
množina všech řešení je `(0,oo)`
množina všech řešení je `(0,1)`
množina všech řešení je `(1,oo)`
Vypočtěte základ logaritmů c, jestliže `log _c` `(1/4)=2.`
Potom
`c=4`
`c=1/16`
`c=2`
`c=1/2`
`c=16`
Vypočtěte základ logaritmů c, jestliže `log _c` `4=1/2.`
Potom
`c=1/16`
`c=4`
`c=2`
`c=1/2`
`c=16`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti