Test z okruhu 03.09 Logaritmická funkce, (ne)rovnice

V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `log _(1/2``(x)>2` . Potom
množina všech řešení je `(1/2,oo)`
množina všech řešení je `(1/4,1/2)`
množina všech řešení je `(1/4,oo)`
množina všech řešení je `(0,1/2)`
množina všech řešení je `(0,1/4)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=log(x + 3)/ log(2x+1)` .
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-3,oo)`
`D(f)=(-3,-1/2)uu(-1/2,oo)`
`D(f)=(-1/2,1/2)uu(1/2,oo)`
`D(f)=(-oo,-3:)uu(:-1/2,oo)`
`D(f)=(-oo,-3)uu(-1/2,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `log _(1/3``(x-1)>=0` .
Potom
množina všech řešení je `(-oo,oo)`
množina všech řešení je `(1,oo)`
množina všech řešení je `(1,3:)`
množina všech řešení je `(1,2:)`
množina všech řešení je `(:2,oo)`
Číslo `log _4``(1/32)` je rovno číslu
`1/8`
`2/5`
`5/2`
`-5/2`
`-2/5`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `log _(2/3``(x)<-1` .
Potom
množina všech řešení je `O/`
množina všech řešení je `(0,3/2)`
množina všech řešení je `(2/3,oo)`
množina všech řešení je `(0,2/3)`
množina všech řešení je `(3/2,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti