Test z okruhu 03.08 Exponenciální funkce, (ne)rovnice

Funkce ` f(x) ` a `g(x) ` jsou definovány předpisy ` f(x) `= 4 · 3 − ` x `+1 a `g(x) `=10 − 2 · 3 − ` x `+2. Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
Funkce ` f(x) ` a `g(x) ` jsou definovány předpisy ` f(x) `= − 4 · 3 − ` x `+1 a `g(x) `=10 − 2 · 3 − ` x `+2. Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
Funkce ` f(x) ` a `g(x) ` jsou definovány předpisy ` f(x) `= 3 ` x `−1 a `g(x) `= 36 − 3 ` x `−2.
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
Funkce ` f(x) ` a `g(x) ` jsou definovány předpisy ` f(x) `= 3 . 4 − ` x `+1 a `g(x) `= 13 − 4 −`x `
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(1/3)^x< 9`. Potom
množina všech řešení je (−∞, −2)
množina všech řešení je ∅,
množina všech řešení je (−∞, ∞)
množina všech řešení je (−∞, 2)
množina všech řešení je ( −2, ∞)

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti