Test z okruhu 03.08 Exponenciální funkce, (ne)rovnice

Funkce ` f(x) ` a `g(x) ` jsou definovány předpisy ` f(x) `= 4 · 3 − ` x `+1 a `g(x) `=10 − 2 · 3 − ` x `+2. Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
Funkce ` f(x) ` a `g(x) ` jsou definovány předpisy ` f(x) `= 3 − ` x `−1 a `g(x) `= 36 − 3 − ` x `−2.
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
Funkce ` f(x) ` a `g(x) ` jsou definovány předpisy ` f(x) `= −3 −` x `−1 a `g(x) `= 3 −` x `−2 − 36 .
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(1/3)^x> (1/9)`. Potom
množina všech řešení je ∅,
množina všech řešení je (−∞, 2)
množina všech řešení je ( −2, ∞)
množina všech řešení je ( 2, ∞)
množina všech řešení je (−∞, ∞)
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `3^x > 1/9`. Potom
množina všech řešení je ( 2, ∞)
množina všech řešení je ∅,
množina všech řešení je ( −2, ∞)
množina všech řešení je (−∞, −2)
množina všech řešení je (−∞, ∞)

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti