Test z okruhu 03.08 Exponenciální funkce, (ne)rovnice

Funkce     `f(x) ` a    `g(x) ` jsou definovány předpisy ` f(x) `= −5 ` x ` + 5 ` x -1`   a   `g(x) `= − 4 − `x `
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici 3 `x` > − 9 . Potom
množina všech řešení je ( − 2, ∞)
množina všech řešení je (−∞, 2)
množina všech řešení je ( 2, ∞)
množina všech řešení je ∅,
množina všech řešení je (−∞, ∞)
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(1/3)^x> 0`. Potom
množina všech řešení je ( 1, ∞)
množina všech řešení je (−∞, ∞)
množina všech řešení je ∅,
množina všech řešení je (−∞, 0)
množina všech řešení je ( 0, ∞)
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(1/3)^x< 9`. Potom
množina všech řešení je ∅,
množina všech řešení je ( −2, ∞)
množina všech řešení je (−∞, 2)
množina všech řešení je (−∞, −2)
množina všech řešení je (−∞, ∞)
Funkce ` f(x) ` a `g(x) ` jsou definovány předpisy ` f(x) `= 5 −` x `−2 a `g(x) `= 7 − 2 · 5−` x `−3.
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti