Test z okruhu 03.08 Exponenciální funkce, (ne)rovnice

V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(1/3)^x> - 9`. Potom
množina všech řešení je ( 2, ∞)
množina všech řešení je (−∞, ∞)
množina všech řešení je ∅,
množina všech řešení je ( −2, ∞)
množina všech řešení je (−∞, −2)
Funkce ` f(x) ` a `g(x) ` jsou definovány předpisy ` f(x) `= − 5 ` x `−2 a `g(x) `= 2 · 5 ` x `−3 − 7.
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
Funkce     `f(x) ` a    `g(x) ` jsou definovány předpisy ` f(x) `= 5 −` x ` − 5 −` x -1`   a   `g(x) `= 4 −`x `
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
Funkce ` f(x) ` a `g(x) ` jsou definovány předpisy ` f(x) `= 3 . 4 − ` x `+1 a `g(x) `= 13 − 4 −`x `
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
Funkce     `f(x) ` a    `g(x) ` jsou definovány předpisy ` f(x) `= −5 ` x ` + 5 ` x -1`   a   `g(x) `= − 4 − `x `
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti