Test z okruhu 03.08 Exponenciální funkce, (ne)rovnice

V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(1/3)^x`< − 9 . Potom
množina všech řešení je ∅,
množina všech řešení je (−∞, ∞)
množina všech řešení je (−∞, 2)
množina všech řešení je ( −2, ∞)
množina všech řešení je (−∞, −2)
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(1/3)^x`< 0 . Potom
množina všech řešení je ∅,
množina všech řešení je ( 1, ∞)
množina všech řešení je (−∞, ∞)
množina všech řešení je ( 0, ∞)
množina všech řešení je (−∞, 0)
Funkce ` f(x) ` a `g(x) ` jsou definovány předpisy ` f(x) `= − 3 . 4 − ` x `+1 a `g(x) `= 4 −`x ` − 13
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(1/3)^x> 9`. Potom
množina všech řešení je (−∞, ∞)
množina všech řešení je ∅,
množina všech řešení je (−∞, −2)
množina všech řešení je ( 2, ∞)
množina všech řešení je ( −2, ∞)
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici 3 `x` < 0 . Potom
množina všech řešení je ∅,
množina všech řešení je (−∞, 0)
množina všech řešení je (−∞, ∞)
množina všech řešení je ( 0, ∞)
množina všech řešení je ( 1, ∞)

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti