Test z okruhu 03.07 Iracionální funkce, (ne)rovnice

V množině všech reálných čísel řešte rovnici `sqrt(2x^2+14)=x-3 `.
Potom
má právě jedno reálné řešení ` x=-1`
žádná z uvedených možností není správná
má právě jedno reálné řešení ` x=-5`
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
má právě dvě různá reálná řešení `x=-5` a `x=-1`
V množině všech reálných čísel řešte rovnici `sqrt(3x-11)=5-x `.
Potom
žádná z uvedených možností není správná
má právě jedno reálné řešení `x=9 `
má právě dvě různá reálná řešení `x=4` a `x=9`
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
má právě jedno reálné řešení `x=4`
V množině všech reálných čísel řešte rovnici `sqrt(2x^2+9)=2x+3 `.
Potom
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
má právě dvě různá reálná řešení `x=-4` a `x=0`
má právě jedno reálné řešení ` x=-4`
žádná z uvedených možností není správná
má právě jedno reálné řešení ` x=0`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt (x-2)/sqrt (x-1)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(2,oo)`
`D(f)=(-oo,1)uu(2,oo)`
`D(f)=(-oo,1)uu(:2,oo)`
`D(f)=(:1,oo)`
`D(f)=(:2,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt (4-x)/sqrt (1-x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,1)uu(1,4:)`
`D(f)=(-oo,1:)`
`D(f)=(-oo,1)uu(:4,oo)`
`D(f)=(-oo,4:)`
`D(f)=(-oo,1)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti