Test z okruhu 03.07 Iracionální funkce, (ne)rovnice

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=5/root 7 (x^2-6x-7)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,-7)uu(1,oo)`
`D(f)=(-oo,-1)uu(-1,7)uu(7,oo)`
`D(f)=(7,oo)`
`D(f)=(-oo,-1:)uu(:7,oo)`
`D(f)=(-oo,-1)uu(7,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=2+root 5 ((-12)/(7-x^2-6x))`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,-7:)uu(:1,oo)`
`D(f)=(-oo,-1)uu(7,oo)`
`D(f)=(-oo,-7)uu(-7,1)uu(1,oo)`
`D(f)=(-oo,-7)uu(1,oo)`
`D(f)=(-oo,-1:)uu(:7,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `sqrt((5x+7) / (x+4)) `.
Určete její definiční obor `D(f) ` . Potom
`D(f) = ( -oo, -4)uu(-7/3,oo), `
žádná z uvedených možností není správná,
`D(f) = ( -oo,-4)uu(:-7/3, oo), `
`D(f) = (-oo,-4:)uu(:-7/5, oo)`,
`D(f) = (: -7/5, oo), `
Funkce `f(x)` je definována předpisem `sqrt((x+3 )/(2x+1))`.
Určete její definiční obor `D(f) ` . Potom
`D(f) =(:-3,-1/2)uu(-1/2,oo)`
`D(f)=(-oo,-3)uu(:-1/2,oo)`
`D(f) =(-oo,-3:)uu(-1/2,oo)`
`D(f)=(-oo,-3)uu(:-1/2,oo) `
`D(f) =(:-3,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte rovnici `sqrt(2x^2+9)=3-2x `.
Potom
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
má právě dvě různá reálná řešení `x=4` a `x=0`
žádná z uvedených možností není správná
má právě jedno reálné řešení ` x=0`
má právě jedno reálné řešení ` x=4`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti