Test z okruhu 03.07 Iracionální funkce, (ne)rovnice

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt(x^2+4x+3)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,-3)uu(-1,oo)`
`D(f)=(-oo,1:)uu(:3,oo)`
`D(f)=(:-1,oo)`
`D(f)=(-oo,-3:)uu(:-1,oo)`
`D(f)=(-oo,1)uu(3,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte rovnici `sqrt(3x+31)=x-3 `.
Potom
má právě jedno reálné řešení `x=-2`
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
má právě dvě různá reálná řešení `x=-2` a `x=11`
žádná z uvedených možností není správná
má právě jedno reálné řešení ` x=11`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=5+root 3 (x^2+4x+3)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,-3:)uu(:-1,oo)`
`D(f)=(:-1,oo)`
`D(f)=(-oo,-3)uu(-1,oo)`
`D(f)=(-oo,1:)uu(:3,oo)`
`D(f)=(-oo,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte rovnici `sqrt(3x+31)=3-x `.
Potom
má právě dvě různá reálná řešení `x=-2` a `x=11`
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
má právě jedno reálné řešení `x=11`
má právě jedno reálné řešení `x=-2`
žádná z uvedených možností není správná
V množině všech reálných čísel řešte rovnici `sqrt(2x^2-2)=2x+2 `.
Potom
má právě dvě různá reálná řešení `x=-3` a `x=-1`
má právě jedno reálné řešení `x=-1 `
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
má právě jedno reálné řešení `x=-3 `
žádná z uvedených možností není správná

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti