Test z okruhu 03.07 Iracionální funkce, (ne)rovnice

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt(x^2-4x+3)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,1)uu(3,oo)`
`D(f)=(-oo,1:)uu(:3,oo)`
`D(f)=(:3,oo)`
`D(f)=(-oo,-3)uu(-1,oo)`
`D(f)=(-oo,-3:)uu(:-1,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt(x^2+3x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,-3:)uu(:0,oo)`
`D(f)=(-oo,0:)uu(:3,oo)`
`D(f)=(-oo,-3)uu(0,oo)`
`D(f)=(-oo,0)uu(3,oo)`
`D(f)=(:0,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte rovnici `sqrt(2x^2-2)=-2x-2 `.
Potom
má právě jedno reálné řešení ` x=-3`
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
má právě jedno reálné řešení ` x=-1`
má právě dvě různá reálná řešení `x=-3` a `x=-1`
žádná z uvedených možností není správná
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=root 3 (x^2-3x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,oo)`
`D(f)=(-oo,-3:)uu(:0,oo)`
`D(f)=(:3,oo)`
`D(f)=(-oo,0)uu(3,oo)`
`D(f)=(-oo,0:)uu(:3,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt(x^2+4x+3)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,1:)uu(:3,oo)`
`D(f)=(:-1,oo)`
`D(f)=(-oo,1)uu(3,oo)`
`D(f)=(-oo,-3)uu(-1,oo)`
`D(f)=(-oo,-3:)uu(:-1,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti