Test z okruhu 03.07 Iracionální funkce, (ne)rovnice

V množině všech reálných čísel řešte rovnici `sqrt(2x^2+9)=3-2x `.
Potom
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
žádná z uvedených možností není správná
má právě jedno reálné řešení ` x=0`
má právě dvě různá reálná řešení `x=4` a `x=0`
má právě jedno reálné řešení ` x=4`
V množině všech reálných čísel řešte rovnici `sqrt(3x+31)=3-x `.
Potom
má právě dvě různá reálná řešení `x=-2` a `x=11`
má právě jedno reálné řešení `x=11`
žádná z uvedených možností není správná
tato rovnice nemá žádné reálné řešení
má právě jedno reálné řešení `x=-2`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(-7)/root 3 (x^2-3x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(-oo,0:)uu(:3,oo)`
`D(f)=(-oo,0)uu(0,3)uu(3,oo)`
`D(f)=(3,oo)`
`D(f)=(-oo,-3)uu(0,oo)`
`D(f)=(-oo,0)uu(3,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt (x+3)/sqrt (2x+1)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(:-3,oo)`
`D(f)=(:-1/2,oo)`
`D(f)=(-oo,-3)uu(:-1/2,oo)`
`D(f)=(-1/2,oo)`
`D(f)=(:-3,-1/2)uu(-1/2,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=sqrt (x+3)/sqrt (2-x)`.
Určete její definiční obor `D(f)`. Potom
`D(f)=(:-3,2)uu(2,oo)`
`D(f)=(-oo,2)`
`D(f)=(:-3,oo)`
`D(f)=(:-3,2:)`
`D(f)=(:-3,2)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti