Test z okruhu 03.04.2 Racionální funkce, (ne)rovnice

V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(x^2-25)/(x^2-9)>=0`.
Potom
`(-oo,-5)uu(-3,3)uu(5,oo)`
`(-oo,-3)uu(3,oo)`
`(-oo,-5:)uu(-3,3)uu(:5,oo)`
`(-oo,-3:)uu(:3,oo)`
`(-oo,-5)uu(:-3,3:)uu(5,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(x-2)/(1-x) `.
Určete všechna reálná čísla `x`, která vyhovují nerovnici `f(x)>=2 `.
Potom
`(1,4/3:)`
`(:4/3,oo)`
`(-oo,1)uu(:4/3,oo)`
`(:1,4/3)`
`(:1,4/3:)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(x^2-1)/(x^2+4)>=0`.
Potom
`(-oo,-2:)uu(-1,1)uu(:2,oo)`
`(-oo,-2)uu(:-1,1:)uu(1,oo)`
`(-oo,-1)uu(1,oo)`
`(-oo,-2)uu(-1,1)uu(2,oo)`
`(-oo,-1:)uu(:1,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(x^2+25)/(x^2-9)>=0`.
Potom
`(-oo,-5:)uu(-3,3)uu(:5,oo)`
`(-oo,-3)uu(3,oo)`
`(-oo,-3:)uu(:3,oo)`
`(-oo,-5)uu(:-3,3:)uu(5,oo)`
`(-oo,-5)uu(-3,3)uu(5,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(x^2-9)/(x^2-25)>=0`.
Potom
`(-oo,-5)uu(-3,3)uu(5,oo)`
`(-oo,-3:)uu(:3,oo)`
`(-oo,-5)uu(:-3,3:)uu(5,oo)`
`(-oo,-3)uu(3,oo)`
`(-oo,-5:)uu(-3,3)uu(:5,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti