Test z okruhu 03.04.2 Racionální funkce, (ne)rovnice

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(1-2x)/(x-1) `.
Určete všechna reálná čísla `x`, která vyhovují nerovnici `f(x)>=-3 `.
Potom
`(-oo,1)uu(2,oo)`
`(:2,oo)`
`(-oo,1)uu(:2,oo)`
`(-oo,1:)uu(:2,oo)`
`(-oo,1:)uu(2,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(x^2-9)/(x^2-25)>=0`.
Potom
`(-oo,-3:)uu(:3,oo)`
`(-oo,-5)uu(:-3,3:)uu(5,oo)`
`(-oo,-5:)uu(-3,3)uu(:5,oo)`
`(-oo,-5)uu(-3,3)uu(5,oo)`
`(-oo,-3)uu(3,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `((x-1)(x+3))/(x^2+16)>=0`.
Potom
`(-oo,-4:)uu(-3,1)uu(:4,oo)`
`(-oo,-4)uu(-3,1:)uu(4,oo)`
`(-oo,-3:)uu(:1,oo)`
`(-oo,-3)uu(1,oo)`
`(-oo,-4)uu(:-3,1:)uu(4,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(x^2-16)/((x-1)(x+3))>0`.
Potom
`(-oo,-4:)uu(-3,1)uu(:4,oo)`
`(-oo,-4)uu(:-3,1:)uu(4,oo)`
`(-oo,-3:)uu(:1,oo)`
`(-oo,-3)uu(1,oo)`
`(-oo,-4)uu(-3,1)uu(4,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(x^2-25)/(x^2-9)>=0`.
Potom
`(-oo,-5)uu(-3,3)uu(5,oo)`
`(-oo,-5)uu(:-3,3:)uu(5,oo)`
`(-oo,-3)uu(3,oo)`
`(-oo,-3:)uu(:3,oo)`
`(-oo,-5:)uu(-3,3)uu(:5,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti