Test z okruhu 03.04.2 Racionální funkce, (ne)rovnice

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(2x+1)/(2-x) `.
Určete všechna reálná čísla `x`, která vyhovují nerovnici `f(x)>=-1 `.
Potom
`(-oo,-3:)`
`(:-3,oo)`
`(:-3,2)uu(2,oo)`
`(-3,2)`
`(:-3,2)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(x^2-16)/((x-1)(x+3))>=0`.
Potom
`(-oo,-3:)uu(:1,oo)`
`(-oo,-3)uu(1,oo)`
`(-oo,-4)uu(:-3,1:)uu(4,oo)`
`(-oo,-4)uu(-3,1)uu(4,oo)`
`(-oo,-4:)uu(-3,1)uu(:4,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(x+2)/(1-x) `.
Určete všechna reálná čísla `x`, která vyhovují nerovnici `f(x)>=-2 `.
Potom
`(:4,oo)`
`(-oo,1)uu(:4,oo)`
`(-oo,1:)uu(:4,oo)`
`(-oo,1)uu(1,4:)`
`(-oo,4:)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(2-x)/(2x+1) `.
Určete všechna reálná čísla `x`, která vyhovují nerovnici `f(x)>=-1 `.
Potom
`(-oo,-3:)uu(:-1/2,oo)`
`(:-3,-1/2)uu(-1/2,oo)`
`(:-3,oo)`
`(-oo,-3)uu(:-1/2,oo)`
`(-oo,-3:)uu(-1/2,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(x^2-9)/(x^2-25)>=0`.
Potom
`(-oo,-5:)uu(-3,3)uu(:5,oo)`
`(-oo,-3:)uu(:3,oo)`
`(-oo,-3)uu(3,oo)`
`(-oo,-5)uu(:-3,3:)uu(5,oo)`
`(-oo,-5)uu(-3,3)uu(5,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti