Test z okruhu 03.04.2 Racionální funkce, (ne)rovnice

Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(2x+1)/(2-x) `.
Určete všechna reálná čísla `x`, která vyhovují nerovnici `f(x)>=-1 `.
Potom
`(-oo,-3:)`
`(:-3,2)uu(2,oo)`
`(:-3,oo)`
`(:-3,2)`
`(-3,2)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(x^2-1)/(x^2+4)>=0`.
Potom
`(-oo,-2:)uu(-1,1)uu(:2,oo)`
`(-oo,-1)uu(1,oo)`
`(-oo,-1:)uu(:1,oo)`
`(-oo,-2)uu(-1,1)uu(2,oo)`
`(-oo,-2)uu(:-1,1:)uu(1,oo)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=(x-2)/(1-x) `.
Určete všechna reálná čísla `x`, která vyhovují nerovnici `f(x)>=2 `.
Potom
`(-oo,1)uu(:4/3,oo)`
`(:4/3,oo)`
`(:1,4/3:)`
`(:1,4/3)`
`(1,4/3:)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `((x-1)(x+3))/(x^2-16)>=0`.
Potom
`(-oo,-3:)uu(:1,oo)`
`(-oo,-4)uu(:-3,1:)uu(4,oo)`
`(-oo,-4:)uu(-3,1)uu(:4,oo)`
`(-oo,-4)uu(-3,1)uu(4,oo)`
`(-oo,-3)uu(1,oo)`
V množině všech reálných čísel řešte nerovnici `(x^2+16)/((x-1)(x+3))>=0`.
Potom
`(-oo,-3:)uu(:1,oo)`
`(-oo,-4)uu(:-3,1:)uu(4,oo)`
`(-oo,-4:)uu(-3,1)uu(:4,oo)`
`(-oo,-3)uu(1,oo)`
`(-oo,-4)uu(-3,1)uu(4,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti