Test z okruhu 03.03.2 Kvadratická funkce, (ne)rovnice

Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `px^2-4x-p-5=0` reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-4,-1)`
`(-oo ,-4)uu(-1,oo)`
`(-oo ,-4:)uu(:-1,oo)`
`(-oo ,-4:)uu(:-1,0)uu(0,oo)`
`(-oo ,-4)uu(-1,0)uu(0,oo)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(3-p)x^2+4x-p=0` právě dva různé reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-1,4)`
`(:-1,3)uu(3,4:)`
`(-1,3)uu(3,4)`
`(:-1,4:)`
`(-oo ,-1)uu(4,oo)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p+5)x^2+4x-p=0` reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo , -5)uu(-5,-4:)uu(:-1,oo)`,
`(-oo , -5)uu(-5,-4)uu(-1,oo)`,
`(-oo ,-4)uu(1,oo)`,
`(-4,-1)`,
`(-oo ,-4:)uu(:1,oo)`,
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `px^2-4x+p+3=0` reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(:-4,0)uu(0,1:)`
`(-oo ,-4)uu(1,oo)`
`(-4,1)`
`(:-4,1:)`
`(-4,0)uu(0,1)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p+3)x^2+4x+p=0` reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-4,1)`
`(:-4,1:)`
`(-4,-3)uu(-3,1)`
`(-oo ,-4)uu(1,oo)`
`(:-4,-3)uu(-3,1:)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti