Test z okruhu 03.03.2 Kvadratická funkce, (ne)rovnice

Funkce `f(x)` je definován předpisem `f(x)=-x^2+3x+4`.
Určete všechna reálná čísla `x`, která vyhovují nerovnici `f(x)+2ltf(x+2)`. Potom
množina všech řešení je `O/`
množina všech řešení je `(-1,4)`
množina všech řešení je `(0,oo)`
množina všech řešení je `(-oo,oo)`
množina všech řešení je `(-oo,0)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p+5)x^2-4x-p=0` reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,-4)uu(-1,oo)`
`(-oo ,-5)uu(-5,-4)uu(-1,oo)`
`(-4,-1)`
`(-oo ,-4:)uu(:-1,oo)`
`(-oo ,-5)uu(-5,-4:)uu(:-1,oo)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p+3)x^2-4x+p=0` právě dva různé reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,-4)uu(1,oo)`
`(-4,-3)uu(-3,1)`
`(-4,1)`
`(:-4,-3)uu(-3,1:)`
`(:-4,1:)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p+3)x^2+4x+p=0` reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,-4)uu(1,oo)`
`(:-4,-3)uu(-3,1:)`
`(:-4,1:)`
`(-4,-3)uu(-3,1)`
`(-4,1)`
Funkce `f(x)` a `g(x)` jsou definovány předpisem `f(x)=-x^2+4x-3` a `g(x)=6x-2`.
Vypočtěte souřadnice všech průsečíků grafů těchto funkcí. Potom
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[1,0]` a `[3,0]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[-2,-14]` a `[-4,-26]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě jeden průsečík `[-1,-8]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)` se neprotínají v žádném bodě
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[2,10]` a `[4,22]`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti