Test z okruhu 03.03.2 Kvadratická funkce, (ne)rovnice

Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `px^2+4x+p+3=0` reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-4,1)`
`(-4,0)uu(0,1)`
`(:-4,1:)`
`(-oo ,-4)uu(1,oo)`
`(:-4,0)uu(0,1:)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(3-p)x^2-4x-p=0` právě dva různé reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(:-1,4:)`
`(-1,3)uu(3,4)`
`(:-1,3)uu(3,4:)`
`(-1,4)`
`(-oo ,-1)uu(4,oo)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p+5)x^2+4x-p=0` právě dva různé reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo,-4:)uu(:-1,oo)`
`(-oo,-5)uu(-5,-4:)uu(:-1,oo)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p+5)x^2+4x-p=0` reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-4,-1)`
`(-oo,-4)uu(-1,oo)`
`(-oo,-5)uu(-5,-4)uu(-1,oo)`
Funkce `f(x)` a `g(x)` jsou definovány předpisem `f(x)=-x^2+4x-3` a `g(x)=-2x+5`.
Vypočtěte souřadnice všech průsečíků grafů těchto funkcí. Potom
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[-2,1]` a `[-4,-3]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)` se neprotínají v žádném bodě
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě jeden průsečík `[2,1]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[1,0]` a `[3,0]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[2,1]` a `[4,-3]`
Funkce `f(x)` je definován předpisem `f(x)=-x^2+x+6`.
Určete všechna reálná čísla `x`, která vyhovují nerovnici `f(x)-2gtf(x-2)`. Potom
množina všech řešení je `(-2,3)`
množina všech řešení je `O/`
množina všech řešení je `(-oo,oo)`
množina všech řešení je `(-oo,1)`
množina všech řešení je `(1,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti