Test z okruhu 03.03.2 Kvadratická funkce, (ne)rovnice

Funkce `f(x)` je definován předpisem `f(x)=-x^2+x+6`.
Určete všechna reálná čísla `x`, která vyhovují nerovnici `f(x)-2gtf(x-2)`. Potom
množina všech řešení je `(-oo,1)`
množina všech řešení je `(-oo,oo)`
množina všech řešení je `O/`
množina všech řešení je `(-2,3)`
množina všech řešení je `(1,oo)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p-3)x^2+4x+p=0` právě dva různé reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-1,4)`
`(-1,3)uu(3,4)`
`(-oo ,-1)uu(4,oo)`
`(:-1,3)uu(3,4:)`
`(:-1,4:)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `px^2+4x+p-3=0` právě dva různé reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-1,4)`
`(-1,0)uu(0,4)`
`(:-1,4:)`
`(-oo ,-1)uu(4,oo)`
`(:-1,0)uu(0,4:)`
Funkce `f(x)` je definován předpisem `f(x)=-x^2+x+6`.
Určete všechna reálná čísla `x`, která vyhovují nerovnici `f(x)-2ltf(x-2)`. Potom
množina všech řešení je `(-oo,1)`
množina všech řešení je `(1,oo)`
množina všech řešení je `(-2,3)`
množina všech řešení je `(-oo,oo)`
množina všech řešení je `O/`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=x+6-x^2`.
Vypočtěte souřadnice všech průsečíků grafu funkce `f(x)` s osou `x`. Potom
žádná z uvedených není správná
funkce `f(x)` má s osou `x` právě jeden průsečík `[ 0,-6]`
funkce `f(x)` má s osou `x` právě dva různé průsečíky `[3,0]` a `[-2,0]`
funkce `f(x)` má s osou `x` právě dva různé průsečíky `[-3,0]` a `[2,0]`
funkce `f(x)` má s osou `x` právě jeden průsečík `[ 0,6]`
funkce `f(x)` má s osou `x` právě dva různé průsečíky `[3,0]` a `[-2,0]`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti