Test z okruhu 03.03.2 Kvadratická funkce, (ne)rovnice

Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p+5)x^2-4x-p=0` právě dva různé reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,-5)uu(-5,-4)uu(-1,oo)`
`(-oo ,-4)uu(-1,oo)`
`(-4,-1)`
`(-oo ,-4:)uu(:-1,oo)`
`(-oo ,-5)uu(-5,-4:)uu(:-1,oo)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p+5)x^2-4x-p=0` reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,-4)uu(-1,oo)`
`(-oo ,-5)uu(-5,-4)uu(-1,oo)`
`(-oo ,-4:)uu(:-1,oo)`
`(-oo ,-5)uu(-5,-4:)uu(:-1,oo)`
`(-4,-1)`
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=x^2-x-6`.
Vypočtěte souřadnice všech průsečíků grafu funkce `f(x)` s osou `x`. Potom
funkce `f(x)` má s osou `x` právě jeden průsečík `[ 0,-6]`
žádná z uvedených není správná
funkce `f(x)` má s osou `x` právě dva různé průsečíky `[-3,0]` a `[2,0]`
funkce `f(x)` má s osou `x` právě dva různé průsečíky `[3,0]` a `[-2,0]`
funkce `f(x)` má s osou `x` právě jeden průsečík `[ 0,6]`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p+5)x^2+4x-p=0` reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo , -5)uu(-5,-4)uu(-1,oo)`,
`(-oo , -5)uu(-5,-4:)uu(:-1,oo)`,
`(-4,-1)`,
`(-oo ,-4:)uu(:1,oo)`,
`(-oo ,-4)uu(1,oo)`,
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(5-p)x^2+4x+p=0` právě dva různé reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,1)uu(4,oo)`
`(1,4)`
`(-oo ,1)uu(4,5)uu(5,oo)`
`(-oo ,1:)uu(:4,oo)`
`(-oo ,1:)uu(:4,5)uu(5,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti