Test z okruhu 03.03.2 Kvadratická funkce, (ne)rovnice

Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p+3)x^2+4x+p=0` právě dva různé reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,-4)uu(1,oo)`
`(-4,-3)uu(-3,1)`
`(:-4,1:)`
`(-4,1)`
`(:-4,-3)uu(-3,1:)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `px^2+4x-p-5=0` právě dva různé reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,-4:)uu(:-1,oo)`
`(-oo ,-4)uu(-1,0)uu(0,oo)`
`(-oo ,-4)uu(-1,oo)`
`(-4,-1)`
`(-oo ,-4:)uu(:-1,0)uu(0,oo)`
Funkce `f(x)` a `g(x)` jsou definovány předpisem `f(x)=-x^2+4x-3` a `g(x)=6x-2`.
Vypočtěte souřadnice všech průsečíků grafů těchto funkcí. Potom
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě jeden průsečík `[-1,-8]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[-2,-14]` a `[-4,-26]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[1,0]` a `[3,0]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[2,10]` a `[4,22]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)` se neprotínají v žádném bodě
Funkce `f(x)` je definována předpisem `f(x)=6-x^2-x`.
Vypočtěte souřadnice všech průsečíků grafu funkce `f(x)` s osou `x`. Potom
funkce `f(x)` má s osou `x` právě dva různé průsečíky `[3,0]` a `[-2,0]`
funkce `f(x)` má s osou `x` právě jeden průsečík `[ 0,6]`
funkce `f(x)` má s osou `x` právě jeden průsečík `[ 0,-6]`
žádná z uvedených není správná
funkce `f(x)` má s osou `x` právě dva různé průsečíky `[-3,0]` a `[2,0]`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(3-p)x^2+4x-p=0` právě dva různé reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,-1)uu(4,oo)`
`(-1,4)`
`(:-1,3)uu(3,4:)`
`(-1,3)uu(3,4)`
`(:-1,4:)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti