Test z okruhu 03.03.2 Kvadratická funkce, (ne)rovnice

Funkce `f(x)` a `g(x)` jsou definovány předpisem `f(x)=-x^2-4x-3` a `g(x)=2x+5`.
Vypočtěte souřadnice všech průsečíků grafů těchto funkcí. Potom
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)` se neprotínají v žádném bodě
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě jeden průsečík `[-2,1]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[-2,1]` a `[-4,-3]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[-1,0]` a `[-3,0]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[2,1]` a `[4,-3]`
Funkce `f(x)` a `g(x)` jsou definovány předpisem `f(x)=-x^2+4x-3` a `g(x)=2x+5`.
Vypočtěte souřadnice všech průsečíků grafů těchto funkcí. Potom
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[1,0]` a `[3,0]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)` se neprotínají v žádném bodě
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[2,1]` a `[4,-3]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě jeden průsečík `[2,1]`
grafy funkcí `f(x)` a `g(x)`mají právě dva různé průsečíky `[-2,1]` a `[-4,-3]`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `px^2-4x-p-5=0` reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-4,-1)`
`(-oo ,-4)uu(-1,0)uu(0,oo)`
`(-oo ,-4)uu(-1,oo)`
`(-oo ,-4:)uu(:-1,oo)`
`(-oo ,-4:)uu(:-1,0)uu(0,oo)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(5-p)x^2-4x+p=0` právě dva různé reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-oo ,1)uu(4,oo)`
`(-oo ,1:)uu(:4,oo)`
`(-oo ,1:)uu(:4,5)uu(5,oo)`
`(-oo ,1)uu(4,5)uu(5,oo)`
`(1,4)`
Vypočtěte všechny hodnoty reálného parametru `p`, pro které má rovnice `(p-3)x^2-4x+p=0` právě dva různé reálné kořeny.
Potom množina všech hodnot parametru `p`, které vyhovují této podmínce, je
`(-1,4)`
`(:-1,4:)`
`(-oo ,-1)uu(4,oo)`
`(-1,3)uu(3,4)`
`(:-1,3)uu(3,4:)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti