Test z okruhu 03.03.1 Lineární funkce, (ne)rovnice

Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x – y = 1` a `2x + 3y = p`, kde `p` je reálný parametr.
Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem prvního kvadrantu.
Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny
`(– ∞, –3)`
`(2, ∞)`
`(-oo,oo)`
`(–3, 2)`
`∅`
Funkce `f(x)` a `g(x)` jsou definovány předpisy `f(x) = 2–x` a `g(x) = 2x+1`. Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom:
Průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu.
Žádná z uvedených možností není správná.
Průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
Průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu.
Průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu.
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x+y = 2` a `2x - y = -1`. Vypočtěte souřadnice průsečíku těchto přímek. Potom
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
Funkce `f (x)` a `g (x)` jsou definovány předpisy `f(x) = 1/2- (3x)/2` a `g(x) = x+1`.
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom:
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x – y = p` a `x + y = 1,` kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem prvního kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`∅`
`(–1, 1)`
`(1, ∞)`
`(– ∞, –1)`
`(-oo,oo)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti