Test z okruhu 03.03.1 Lineární funkce, (ne)rovnice

Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x – y = 1` a `2x + 3y = p`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem třetího kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(-3,2)`
`(-oo,-3)`
`(2,oo)`
`(-oo,oo)`
`O/`
Přímka v rovině je dána obecnou rovnicí `2x-7y=3`.
Vypočtěte směrnici této přímky. Potom:
směrnice je `-2/7`
žádná z uvedených odpovědí není správná
směrnice je `7/2`
směrnice je `-7/2`
směrnice je `2/7`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `2x+y = 1` a `x - 2y = 3`. Vypočtěte souřadnice průsečíku těchto přímek. Potom
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x + y = 2` a `2x – 3y = p`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem druhého kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(– ∞, –6)`
`(-oo,oo)`
`(–6, 4)`
`∅`
`(4, ∞)`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x – y = p` a `x + y = 1`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`∅`
`(-oo,oo)`
`(– ∞, –1)`
`(1, ∞)`
`(–1, 1)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti