Test z okruhu 03.03.1 Lineární funkce, (ne)rovnice

Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x + 2y = p` a `2x + y = 1`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(– ∞, 1/2)`
`(1/2, 2)`
`(2, ∞)`
`∅`
`(-oo,oo)`
Funkce `f (x)` a `g (x)` jsou definovány předpisy `f(x) = 1/2- (3x)/2` a `g(x) = x+1`.
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom:
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x – y = p` a `x + y = 1`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem třetího kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`∅`
`(– ∞, ∞)`
`(– ∞, –1)`
`(–1, 1)`
`(1,oo)`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x – y = 1` a `2x + 3y = p`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem druhého kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(–3, 2)`
`∅`
`(2, ∞)`
`(– ∞, ∞)`
`(-oo,-3)`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `2x+y = 6` a `x + 2y = 4`. Vypočtěte souřadnice průsečíku těchto přímek. Potom
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
Průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu.
Průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu.
Žádná z uvedených možností není správná.
Průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti