Test z okruhu 03.03.1 Lineární funkce, (ne)rovnice

Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x + 2y = p` a `2x + y = 1`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem třetího kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(– ∞, ∞)`
`∅`
`(2, ∞)`
`(1/2, 2)`
`(-oo,1/2)`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x – y = 1` a `2x + 3y = p`, kde `p` je reálný parametr.
Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem prvního kvadrantu.
Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny
`(2, ∞)`
`(–3, 2)`
`(– ∞, –3)`
`(-oo,oo)`
`∅`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x – y = 1` a `2x + 3y = p`, kde `p` je reálný parametr.
Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu.
Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny
`(–oo, -3)`
`∅`
`(2,oo)`
`(-3, 2)`
`(– ∞, ∞)`
Přímka v rovině je dána obecnou rovnicí `7x+2y=3`.
Vypočtěte směrnici této přímky. Potom:
směrnice je `-7/2`
směrnice je `-2/7`
směrnice je `7/2`
směrnice je `2/7`
žádná z uvedených odpovědí není správná
Přímka v rovině je dána obecnou rovnicí `7x-2y=3`.
Vypočtěte směrnici této přímky. Potom:
směrnice je `-7/2`
žádná z uvedených odpovědí není správná
směrnice je `7/2`
směrnice je `-2/7`
směrnice je ` 2/7`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti