Test z okruhu 03.03.1 Lineární funkce, (ne)rovnice

Funkce `f (x)` a `g (x)` jsou definovány předpisy `f(x) = 6-2x` a `g(x) = 2-x/2`.
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom:
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x–y=p` a `x+y=1`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem druhého kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(– ∞, –1)`
`(1, ∞)`
`(–1, 1)`
`O/`
`(– ∞, ∞)`
Přímka v rovině je dána obecnou rovnicí `2x+7y=3`.
Vypočtěte směrnici této přímky. Potom:
směrnice je `-2/7`
směrnice je `-7/2`
směrnice je `7/2`
směrnice je `2/7`
žádná z uvedených odpovědí není správná
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `2x+y = 6` a `x + 2y = 4`. Vypočtěte souřadnice průsečíku těchto přímek. Potom
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
Průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu.
Žádná z uvedených možností není správná.
Průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu.
Průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu.
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x + y = 2` a `2x – 3y = p`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem prvního kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`O/`
`(–6, 4)`
`(– ∞, ∞)`
`(4, ∞)`
`(– ∞, –6)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti