Test z okruhu 03.03.1 Lineární funkce, (ne)rovnice

Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `3x + y = 2` a `2x – y =` `–1`. Vypočtěte souřadnice průsečíku těchto přímek. Potom:
Žádná z uvedených možností není správná.
Průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu.
Průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
Průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu.
Průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu.
Funkce `f (x)` a `g (x)` jsou definovány předpisy `f(x) = 1-2x` a `g(x) = x/2-3/2`.
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom:
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x – y = 1` a `2x + 3y = p`, kde `p` je reálný parametr.
Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem prvního kvadrantu.
Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny
`(2, ∞)`
`(– ∞, –3)`
`∅`
`(-oo,oo)`
`(–3, 2)`
Přímka v rovině je dána obecnou rovnicí `7x-2y=3`.
Vypočtěte směrnici této přímky. Potom:
směrnice je `-7/2`
směrnice je ` 2/7`
směrnice je `7/2`
žádná z uvedených odpovědí není správná
směrnice je `-2/7`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x + y = 2` a `2x – 3y = p`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem druhého kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(–6, 4)`
`(– ∞, –6)`
`(-oo,oo)`
`(4, ∞)`
`∅`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti