Test z okruhu 03.03.1 Lineární funkce, (ne)rovnice

Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x + 2y = p` a `2x + y = 1`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem třetího kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(1/2, 2)`
`(-oo,1/2)`
`∅`
`(2, ∞)`
`(– ∞, ∞)`
Funkce `f (x)` a `g (x)` jsou definovány předpisy `f(x) = 1/2- (3x)/2` a `g(x) = x+1`.
Vypočtěte souřadnice průsečíku grafů těchto funkcí. Potom:
žádná z uvedených možností není správná
průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu
průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
Přímka v rovině je dána obecnou rovnicí `2x+7y=3`.
Vypočtěte směrnici této přímky. Potom:
směrnice je `2/7`
směrnice je `7/2`
směrnice je `-2/7`
směrnice je `-7/2`
žádná z uvedených odpovědí není správná
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x + y = 2` a `2x – 3y = p`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem druhého kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(– ∞, –6)`
`(-oo,oo)`
`(4, ∞)`
`(–6, 4)`
`∅`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x + 2y = p` a `2x + y = 1`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem prvního kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(2, ∞)`
`(-oo,1/2)`
`∅`
`(1/2, 2)`
`(– ∞, ∞)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti