Test z okruhu 03.03.1 Lineární funkce, (ne)rovnice

Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x – y = p` a `x + y = 1`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(– ∞, –1)`
`∅`
`(1, ∞)`
`(-oo,oo)`
`(–1, 1)`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x – y = 1` a `2x + 3y = p`, kde `p` je reálný parametr.
Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem prvního kvadrantu.
Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny
`(-oo,oo)`
`(– ∞, –3)`
`(–3, 2)`
`(2, ∞)`
`∅`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x – y = 1` a `2x + 3y = p`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem třetího kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(-oo,oo)`
`(-3,2)`
`(2,oo)`
`O/`
`(-oo,-3)`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x + 2y = p` a `2x + y = 1`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem prvního kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(– ∞, ∞)`
`(1/2, 2)`
`(2, ∞)`
`∅`
`(-oo,1/2)`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `3x + y = 2` a `2x – y =` `–1`. Vypočtěte souřadnice průsečíku těchto přímek. Potom:
Průsečík je vnitřním bodem druhého kvadrantu.
Průsečík je vnitřním bodem třetího kvadrantu
Průsečík je vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu.
Žádná z uvedených možností není správná.
Průsečík je vnitřním bodem prvního kvadrantu.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti