Test z okruhu 03.03.1 Lineární funkce, (ne)rovnice

Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x + y = 2` a `2x – 3y = p`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem čtvrtého kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(– ∞, ∞)`
`(4, ∞)`
`(–6, 4)`
`(-oo,-6)`
`∅`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x – y = 1` a `2x + 3y = p`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem třetího kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`O/`
`(-oo,-3)`
`(-3,2)`
`(-oo,oo)`
`(2,oo)`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x – y = p` a `x + y = 1,` kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem prvního kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`∅`
`(1, ∞)`
`(–1, 1)`
`(-oo,oo)`
`(– ∞, –1)`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x + 2y = p` a `2x + y = 1`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem druhého kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(1/2, 2)`
`∅`
`(-oo,1/2)`
`(2, ∞)`
`(– ∞, ∞)`
Přímky v rovině jsou dány obecnými rovnicemi `x + 2y = p` a `2x + y = 1`, kde `p` je reálný parametr. Vypočtěte všechny hodnoty parametru `p` tak, aby průsečík těchto přímek byl vnitřním bodem prvního kvadrantu. Potom všechny hodnoty parametru `p` jsou prvky množiny:
`(– ∞, ∞)`
`∅`
`(2, ∞)`
`(1/2, 2)`
`(-oo,1/2)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti