Test z okruhu 01.02 Logika

Jestliže `p` a `q` jsou výroky takové, že `q` je nepravdivý, označte všechny formule, které jsou určitě pravdivé:
`qrArrp`
`prArrq`
`po+q`
`p^^q`
`pdarrq`
`pvvq`
`p` | `q`
`phArrq`
Formule výrokového počtu `(p vv not p )rArr (p ^^ not p)`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
není kontradikce.
Není splnitelná formule.
Není tautologie.
Je splnitelná formule.
Je tautologie.
Jestliže `p` a `q` jsou výroky takové, že `q` je pravdivý, označte všechny formule, které jsou určitě pravdivé:
`pvvq`
`phArrq`
`po+q`
`pdarrq`
`p` | `q`
`qrArrp`
`p^^q`
`prArrq`
Formule výrokového počtu je: `notprArr(qrArrnotp)`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
je kontradikce.
je splnitelná formule.
není splnitelná formule.
není tautologie.
je tautologie.
Konjunkci výroků `p` a `q` značíme
`prArrq`
`qrArrp`
`p^^q`
`p` | `q`
`pdarrq`
`pvvq`
`phArrq`
`po+q`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti