Test z okruhu 01.02 Logika

Formule výrokového počtu je: `(notp^^q)hArrnot(pvvnotq)`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
je kontradikce.
není splnitelná formule.
je tautologie.
je splnitelná formule.
není tautologie.
Formule výrokového počtu je: `((prArrq)rArrp)hArrnotp`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
je kontradikce.
je tautologie.
není kontradikce.
není tautologie.
je splnitelná formule.
Jestliže `p` a `q` jsou výroky takové, že `p` je pravdivý a `q` je nepravdivý, označte všechny formule, které jsou určitě pravdivé
`pvvq`
`prArrq`
`p` | `q`
`qrArrp`
`po+q`
`phArrq`
`p^^q`
`pdarrq`
Formule výrokového počtu je: `not(p^^q)rArr(pvvnotq)`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
je tautologie.
je splnitelná formule.
není tautologie.
je kontradikce.
není splnitelná formule.
Formule výrokového počtu je: `((p^^q)rArrr)hArr(prArr(notrrArrq))`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
je splnitelná formule.
je tautologie.
není kontradikce.
je kontradikce.
není tautologie.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti