Test z okruhu 01.02 Logika

Formule výrokového počtu je: `((prArrq)rArrp)hArrnotp`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
není kontradikce.
je splnitelná formule.
není tautologie.
je tautologie.
je kontradikce.
Formule výrokového počtu je: `p rArr not p`. Uveďte všechny pravdivé možnosti.
Je kontradikce.
Je splnitelná formule.
Není splnitelná formule.
Je tautologie.
Není tautologie.
Formule výrokového počtu je: `((notp^^q)rArrnotr)hArr(notprArr(rrArrnotq))`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
není kontradikce.
není splnitelná formule.
je tautologie.
není tautologie.
je kontradikce.
Formule výrokového počtu je: `(pvvnotq)rArrnot(notp^^notq)`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
není splnitelná formule.
je tautologie.
je kontradikce.
není tautologie.
je splnitelná formule.
Jestliže `p` a `q` jsou výroky takové, že formule `p^^q` je nepravdivá, označte všechny formule, které jsou určitě pravdivé:
`qrArrp`
`pdarrq`
`phArrq`
`po+q`
`prArrq`
`pvvq`
`p` | `q`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti