Test z okruhu 01.02 Logika

Jestliže `p` a `q` jsou výroky takové, že `q` je nepravdivý, označte všechny formule, které jsou určitě pravdivé:
`p` | `q`
`pdarrq`
`qrArrp`
`prArrq`
`phArrq`
`po+q`
`p^^q`
`pvvq`
Jestliže `p` a `q` jsou nepravdivé výroky, označte všechny formule, které jsou určitě pravdivé:
`pdarrq`
`p` | `q`
`p^^q`
`prArrq`
`po+q`
`pvvq`
`qrArrp`
`phArrq`
Formule výrokového počtu je: `(qrArrnotq)hArrq`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
není tautologie.
je kontradikce.
není kontradikce.
je splnitelná formule.
je tautologie.
Konjunkci výroků `p` a `q` značíme
`pvvq`
`phArrq`
`p` | `q`
`pdarrq`
`prArrq`
`qrArrp`
`po+q`
`p^^q`
Formule výrokového počtu je: `(notp^^(notnotqrArrp))rArrnotq`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
není kontradikce.
není tautologie.
je tautologie.
je kontradikce.
je splnitelná formule.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti