Test z okruhu 01.02 Logika

Jestliže `p` a `q` jsou výroky takové, že `q` je nepravdivý, označte všechny formule, které jsou určitě pravdivé:
`pdarrq`
`po+q`
`p` | `q`
`qrArrp`
`p^^q`
`prArrq`
`pvvq`
`phArrq`
Formule výrokového počtu je: `notphArr(prArrnotp)`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
není splnitelná formule
není tautologie.
je kontradikce.
je splnitelná formule.
je tautologie.
Jestliže `p` a `q` jsou výroky takové, že `p` je pravdivý, označte všechny formule, které jsou určitě pravdivé:
`p` | `q`
`qrArrp`
`pdarrq`
`pvvq`
`po+q`
`p^^q`
`prArrq`
`phArrq`
Jestliže `p` a `q` jsou výroky takové, že formule `p^^q` je nepravdivá, označte všechny formule, které jsou určitě pravdivé:
`pvvq`
`po+q`
`p` | `q`
`phArrq`
`qrArrp`
`prArrq`
`pdarrq`
Jestliže `p` a `q` jsou výroky takové, že `p` je nepravdivý a `q` je pravdivý, označte všechny formule, které jsou určitě pravdivé:
`p^^q`
`po+q`
`prArrq`
`pdarrq`
`phArrq`
`p` | `q`
`pvvq`
`qrArrp`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti