Test z okruhu 01.02 Logika

Jestliže `p` a `q` jsou výroky takové, že formule `p^^q` je pravdivá, označte všechny formule, které jsou určitě pravdivé:
`pvvq`
`pdarrq`
`po+q`
`phArrq`
`prArrq`
`qrArrp`
`p` | `q`
Formule výrokového počtu je: `(qrArrnotq)^^(notqrArrq)`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
není kontradikce.
je splnitelná formule.
je kontradikce.
je tautologie.
není tautologie.
Formule výrokového počtu je: `((pvvq)rArrr)hArr(prArr(qvvr))`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
je kontradikce.
není splnitelná formule
je splnitelná formule.
je tautologie.
není tautologie.
Jestliže `p` a `q` jsou nepravdivé výroky, označte všechny formule, které jsou určitě pravdivé:
`phArrq`
`po+q`
`pdarrq`
`qrArrp`
`p^^q`
`pvvq`
`prArrq`
`p` | `q`
Formule výrokového počtu je: `(qvvnotq)hArrnot(q^^notq)`. Uveďte všechny pravdivé možnosti:
je splnitelná formule.
je kontradikce.
není tautologie.
je tautologie.
není splnitelná formule.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti