Test z okruhu 01.02.2 Logika – predikátový počet

Formuli predikátového počtu `phi=(EE x in A) (AA z in B) (2x+7 >4z)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA x in A) (EE z in B)( 2x+7<4z)`
`not phi hArr (EE z in B)(AA x in A) ( 2x+7<4z)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE z in B)( 2x+7<=4z)`
`not phi hArr (EE z in B)(AA x in A) ( 2x+7<=4z)`
`not phi hArr (EE x in B)(AA z in A) ( 2x+7<=4z)`
Formuli predikátového počtu `phi=(EE x in A) (AA y in B) (2x-3 >4y)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA x in A) (EE y in B)( 2x-3 <4y)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE y in B)( 2x-3 <=4y)`
`not phi hArr (AA y in A)(EE x in B)( 2x-3 <=4y)`
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (2x-3 >=4y)`
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (2x-3 <4y)`
Formuli predikátového počtu `phi=(AA z in B) (EE x in A) (2x+7 >=4z)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (EE z in B)(AA x in A) ( 2x+7<=4z)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE z in B)( 2x+7<4z)`
`not phi hArr (EE x in B)(AA z in A) ( 2x+7<4z)`
`not phi hArr (EE z in B)(AA x in A) ( 2x+7<4z)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE z in B)( 2x+7<=4z)`
Formuli predikátového počtu `phi=(AA c in U) (EE a in V)(AA b in W) (a^5+b^2-13c<=2a^2c^2)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (EE c in U) (AA a in V)(EE b in W) (a^5+b^2-13c<2a^2c^2)`
`not phi hArr (EE b in W)(AA a in V)(EE c in U) (a^5+b^2-13c>=2a^2c^2)`
`not phi hArr (EE c in U) (AA a in V)(EE b in W) (a^5+b^2-13c>=2a^2c^2)`
`not phi hArr (EE b in W)(AA a in V)(EE c in U) (a^5+b^2-13c>2a^2c^2)`
`not phi hArr (EE c in U) (AA a in V)(EE b in W) (a^5+b^2-13c>2a^2c^2)`
Formuli predikátového počtu `phi=(AA m in M)(EE n in N) (EE p in P) (12m^2*p-13n^3<7p^2)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA p in P)(EE n in N) (AA m in M) (12m^2*p-13n^3>=7p^2)`
`not phi hArr (AA m in M)(EE n in N)(AA p in P) (12m^2*p-13n^3>7p^2)`
`not phi hArr (AA p in P)(EE n in N) (AA m in M) (12m^2*p-13n^3>7p^2)`
`not phi hArr (AA m in M)(EE n in N)(AA p in P) (12m^2*p-13n^3<=7p^2)`
`not phi hArr (AA m in M)(EE n in N)(AA p in P) (12m^2*p-13n^3>=7p^2)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti