Test z okruhu 01.02.2 Logika – predikátový počet

Formuli predikátového počtu `phi=(EE x in A) (AA z in B) (2x+7 >=4z)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA z in A)(EE x in B) ( 2x+7<4z)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE z in B)( 2x+7<=4z)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE z in B)( 2x+7<4z)`
`not phi hArr (EE z in B)(AA x in A) ( 2x+7<=4z)`
`not phi hArr (EE z in B)(AA x in A) ( 2x+7<4z)`
Formuli predikátového počtu `phi=(EE x in A) (AA z in B) (2x+7 >4z)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA x in A) (EE z in B)( 2x+7<=4z)`
`not phi hArr (EE x in B)(AA z in A) ( 2x+7<=4z)`
`not phi hArr (EE z in B)(AA x in A) ( 2x+7<4z)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE z in B)( 2x+7<4z)`
`not phi hArr (EE z in B)(AA x in A) ( 2x+7<=4z)`
Formuli predikátového počtu `phi=(EE x in A) (AA y in B) (2x-3 >4y)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (2x-3 <4y)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE y in B)( 2x-3 <=4y)`
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (2x-3 >=4y)`
`not phi hArr (AA y in A)(EE x in B)( 2x-3 <=4y)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE y in B)( 2x-3 <4y)`
Formuli predikátového počtu `phi=(AA x in U) (EE y in V)(AA z in W) (2x+3y^3<=5z)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (EE x in U) (AA y in V)(EE z in W)(2x+3y^3>=5z)`
`not phi hArr (EE x in U) (AA y in V)(EE z in W)(2x+3y^3>5z)`
`not phi hArr (EE z in W) (AA y in V)(EE x in U)(2x+3y^3>5z)`
`not phi hArr (EE z in W) (AA y in V)(EE x in U)(2x+3y^3>=5z)`
`not phi hArr (EE x in U) (AA y in V)(EE z in W)(2x+3y^3<5z)`
Formuli predikátového počtu `phi=(AA p in P) (EE q in Q)(AA r in R) (p^3-2q^2+3r<=r^2+2)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (EE p in P)(AA q in Q) (EE r in R) (p^3-2q^2+3r
`not phi hArr (EE r in R)(AA q in Q) (EE p in P) (p^3-2q^2+3r>r^2+2)`
`not phi hArr (EE p in P)(AA q in Q) (EE r in R) (p^3-2q^2+3r>=r^2+2)`
`not phi hArr (EE r in R)(AA q in Q) (EE p in P) (p^3-2q^2+3r>=r^2+2)`
`not phi hArr (EE p in P)(AA q in Q) (EE r in R) (p^3-2q^2+3r>r^2+2)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti