Test z okruhu 01.02.2 Logika – predikátový počet

Formuli predikátového počtu `phi=(EE c in U) (AA a in V)(EE b in W) ((a^2-b^2)*(a^3+c^3)<0)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA b in W)(EE a in V)(AA c in U) ((a^2-b^2)*(a^3+c^3)>=0)`
`not phi hArr (AA c in U)(EE a in V)(AA b in W) ((a^2-b^2)*(a^3+c^3)<0)`
`not phi hArr (AA c in U) (EE a in V)(AA b in W) ((a^2-b^2)*(a^3+c^3)>=0)`
`not phi hArr (AA b in W)(EE a in V)(AA c in U) ((a^2-b^2)*(a^3+c^3)>0)`
`not phi hArr (AA c in U) (EE a in V)(AA b in W) ((a^2-b^2)*(a^3+c^3)>0)`
Formuli predikátového počtu `phi=(AA x in A) (EE y in B)(3x <= 2y+2)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (EE x in A) (AA y in B)( 3x >= 2y+2)`
`not phi hArr (EE x in A) (AA y in B)( 3x > 2y+2)`
`not phi hArr (AA y in B)(EE x in A)( 3x >= 2y+2)`
`not phi hArr (AA x in B)(EE y in A) (3x >= 2y+2)`
`not phi hArr (AA y in B)(EE x in A)( 3x > 2y+2)`
Formuli predikátového počtu `phi=(EE x in A) (AA y in B) (5x+4 >=7y)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA x in A) (EE y in B)( 5x+4 <7y)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE y in B)( 5x+4 <=7y)`
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (5x+4 <7y)`
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (5x+4 <=7y)`
`not phi hArr (EE x in B)(AA y in A) (5x+4 <7y)`
Formuli predikátového počtu `phi=(AA x in U) (EE y in V)(AA z in W) (2x+3y^3<=5z)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (EE x in U) (AA y in V)(EE z in W)(2x+3y^3>5z)`
`not phi hArr (EE x in U) (AA y in V)(EE z in W)(2x+3y^3<5z)`
`not phi hArr (EE z in W) (AA y in V)(EE x in U)(2x+3y^3>5z)`
`not phi hArr (EE z in W) (AA y in V)(EE x in U)(2x+3y^3>=5z)`
`not phi hArr (EE x in U) (AA y in V)(EE z in W)(2x+3y^3>=5z)`
Formuli predikátového počtu `phi=(EE y in Y)(AA x in X) (2x>=3xy-2)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (EE x in X) (AA y in Y)( 2x<3xy-2)`
`not phi hArr (AA y in Y)(EE x in X)( 2x<=3xy-2)`
`not phi hArr (AA y in Y)(EE x in X)( 2x<3xy-2)`
`not phi hArr (EE x in X) (AA y in Y)( 2x<=3xy-2)`
`not phi hArr (AA x in Y)(EE y in X)( 2x<3xy-2)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti