Test z okruhu 01.02.2 Logika – predikátový počet

Formuli predikátového počtu `phi=(AA m in M)(EE n in N) (AA p in P) (12m^2*p-13n^3<7p^2)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (EE m in M)(AA n in N)(EE p in P) (12m^2*p-13n^3<7p^2)`
`not phi hArr (EE m in M)(AA n in N)(EE p in P) (12m^2*p-13n^3<=7p^2)`
`not phi hArr (EE p in P)(AA n in N)(EE m in M) (12m^2*p-13n^3<7p^2)`
`not phi hArr (EE p in P)(AA n in N) (EE m in M) (12m^2*p-13n^3<=7p^2)`
`not phi hArr (EE m in M)(AA n in N)(EE p in P) (12m^2*p-13n^3>7p^2)`
Formuli predikátového počtu `phi=(EE x in A) (AA y in B) (5x+4 >=7y)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (5x+4 <=7y)`
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (5x+4 <7y)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE y in B)( 5x+4 <=7y)`
`not phi hArr (EE x in B)(AA y in A) (5x+4 <7y)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE y in B)( 5x+4 <7y)`
Formuli predikátového počtu `phi=(AA z in B) (EE x in A) (2x+7 >=4z)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA x in A) (EE z in B)( 2x+7<=4z)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE z in B)( 2x+7<4z)`
`not phi hArr (EE z in B)(AA x in A) ( 2x+7<=4z)`
`not phi hArr (EE z in B)(AA x in A) ( 2x+7<4z)`
`not phi hArr (EE x in B)(AA z in A) ( 2x+7<4z)`
Formuli predikátového počtu `phi=(EE y in B) (AA x in A) (5x <= 2y-2)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA y in B)(EE x in A)( 5x > 2y-2)`
`not phi hArr (AA x in B)(EE y in A) (5x > 2y-2)`
`not phi hArr (AA y in B)(EE x in A)( 5x >= 2y-2)`
`not phi hArr (EE x in A) (AA y in B)( 5x > 2y-2)`
`not phi hArr (EE x in A) (AA y in B)( 5x >= 2y-2)`
Formuli predikátového počtu `phi=(AA m in M)(EE n in N) (EE p in P) (12m^2*p-13n^3<7p^2)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA p in P)(EE n in N) (AA m in M) (12m^2*p-13n^3>7p^2)`
`not phi hArr (AA m in M)(EE n in N)(AA p in P) (12m^2*p-13n^3>7p^2)`
`not phi hArr (AA p in P)(EE n in N) (AA m in M) (12m^2*p-13n^3>=7p^2)`
`not phi hArr (AA m in M)(EE n in N)(AA p in P) (12m^2*p-13n^3>=7p^2)`
`not phi hArr (AA m in M)(EE n in N)(AA p in P) (12m^2*p-13n^3<=7p^2)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti