Test z okruhu 01.02.2 Logika – predikátový počet

Formuli predikátového počtu `phi=(AA x in X) (EE y in Y) (2x>=3xy-2)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA y in Y)(EE x in X)( 2x<3xy-2)`
`not phi hArr (EE x in X) (AA y in Y)( 2x<3xy-2)`
`not phi hArr (EE x in X) (AA y in Y)( 2x<=3xy-2)`
`not phi hArr (AA y in Y)(EE x in X)( 2x<=3xy-2)`
`not phi hArr (EE y in X)(AA x in Y)( 2x<3xy-2)`
Formuli predikátového počtu `phi=(AA y in B)(EE x in A) (5x+4 >7y)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA x in A) (EE y in B)( 5x+4 <=7y)`
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (5x+4 <7y)`
`not phi hArr (EE x in B)(AA y in A) (5x+4 <=7y)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE y in B)( 5x+4 <7y)`
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (5x+4 <=7y)`
Formuli predikátového počtu `phi=(EE p in P) (AA q in Q)(EE r in R) (p^3-2q^2+3r>r^2+2)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA p in P)(EE q in Q)(AA r in R) (p^3-2q^2+3r
`not phi hArr (AA r in R) (EE q in Q)(AA p in P) (p^3-2q^2+3r <=r^2+2)`
`not phi hArr (AA r in R) (EE q in Q)(AA p in P) (p^3-2q^2+3r >=r^2+2)`
`not phi hArr (AA p in P)(EE q in Q) (AA r in R) (p^3-2q^2+3r <= r^2+2)`
`not phi hArr (AA r in R) (EE q in Q)(AA p in P) (p^3-2q^2+3r < r^2+2)`
Formuli predikátového počtu `phi=(EE y in B) (AA x in A) (7x < y+2)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (EE x in A) (AA y in B)( 7x > y+2)`
`not phi hArr (EE x in A) (AA y in B)( 7x >= y+2)`
`not phi hArr (AA y in B)(EE x in A)( 7x >= y+2)`
`not phi hArr (AA y in B)(EE x in A)( 7x > y+2)`
`not phi hArr (EE y in A)(AA x in B) (7x >= y+2)`
Formuli predikátového počtu `phi=(EE y in Y)(AA x in X) (2x>3xy-2)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (EE y in X)(AA x in Y) ( 2x<=3xy-2)`
`not phi hArr (AA y in Y)(EE x in X) ( 2x<3xy-2)`
`not phi hArr (EE x in X) (AA y in Y)( 2x<3xy-2)`
`not phi hArr (EE x in X) (AA y in Y)( 2x<=3xy-2)`
`not phi hArr (AA y in Y)(EE x in X) ( 2x<=3xy-2)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti