Test z okruhu 01.02.2 Logika – predikátový počet

Formuli predikátového počtu `phi=(AA x in A) (EE y in B)(3x <= 2y+2)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (EE x in A) (AA y in B)( 3x >= 2y+2)`
`not phi hArr (AA y in B)(EE x in A)( 3x >= 2y+2)`
`not phi hArr (EE x in A) (AA y in B)( 3x > 2y+2)`
`not phi hArr (AA x in B)(EE y in A) (3x >= 2y+2)`
`not phi hArr (AA y in B)(EE x in A)( 3x > 2y+2)`
Formuli predikátového počtu `phi=(EE x in U) (AA y in V)(EE z in W) (2x+3y^3>5z)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA x in U) (EE y in V)(AA z in W) (2x+3y^3<=5z)`
`not phi hArr (AA z in W)(EE y in V) (AA x in U) (2x+3y^3<=5z)`
`not phi hArr (AA x in U) (EE y in V)(AA z in W) (2x+3y^3>=5z)`
`not phi hArr (AA z in W)(EE y in V) (AA x in U) (2x+3y^3<5z)`
`not phi hArr (AA x in U) (EE y in V)(AA z in W) (2x+3y^3<5z)`
Formuli predikátového počtu `phi=(EE x in A) (AA y in B) (5x+4 >=7y)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA x in A) (EE y in B)( 5x+4 <7y)`
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (5x+4 <=7y)`
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (5x+4 <7y)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE y in B)( 5x+4 <=7y)`
`not phi hArr (EE x in B)(AA y in A) (5x+4 <7y)`
Formuli predikátového počtu `phi=(EE x in A) (AA y in B) (2x-3 >4y)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (AA y in A)(EE x in B)( 2x-3 <=4y)`
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (2x-3 >=4y)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE y in B)( 2x-3 <4y)`
`not phi hArr (AA x in A) (EE y in B)( 2x-3 <=4y)`
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (2x-3 <4y)`
Formuli predikátového počtu `phi=(AA x in A) (EE y in B)(x < y+2)` negujte, potom maximální zjednodušení negace formule `phi` je
`not phi hArr (EE x in A) (AA y in B)(x >= y+2)`
`not phi hArr (EE x in A) (AA y in B)(x > y+2)`
`not phi hArr (AA y in B)(EE x in A) (x >= y+2)`
`not phi hArr (AA y in B)(EE x in A) (x > y+2)`
`not phi hArr (EE y in B)(AA x in A) (x >= y+2)`

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti