Test z okruhu 01.02.2.3 Logika-výrokový počet 01

Formule výrokového počtu `phi= ((pvvq)=>(p^^q))iff((not pvvnotq)=>(notp^^notq))` (uveďte všechny pravdivé možnosti)
není splnitelná formule.
není tautologie.
je kontradikce.
je tautologie.
je splnitelná formule.
není kontradikce.
Formule výrokového počtu `phi= (p iff q)iff ((p^^q)vvnot(p^^q))` (uveďte všechny pravdivé možnosti)
není splnitelná formule.
je tautologie.
je kontradikce.
není kontradikce.
není tautologie.
je splnitelná formule.
Formule výrokového počtu `phi=(not(pvvq)vv(p^^q)) iff (p iff q) ` (uveďte všechny pravdivé možnosti)
je tautologie.
není tautologie.
není kontradikce.
je splnitelná formule.
není splnitelná formule.
je kontradikce.
Formule výrokového počtu `phi=(p^^notq) iff not p ` (uveďte všechny pravdivé možnosti)
není tautologie.
je tautologie.
není splnitelná formule.
není kontradikce.
je kontradikce.
je splnitelná formule.
Formule výrokového počtu `phi= (p^^q)=>(notpvvq)` (uveďte všechny pravdivé možnosti)
není splnitelná formule.
je kontradikce.
je tautologie.
je splnitelná formule.
není tautologie.
není kontradikce.

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti